Categorie Ongecategoriseerd

Stop criminalisering van sociale acties !!

https://www.facebook.com/vakbondABVV/videos/2412277522117224/

Onze voorzitter van de algemene centrale Bruno Verlaeckt stond woensdag in het Hof van Beroep in Antwerpen tussen verkrachters, pedofielen, moordenaars…. omdat hij zonder geweld opkwam voor onze rechten !! Dit kunnen wij niet laten gebeuren zonder verzet. Steun ons hierin en sluit je aan in onze rangen.

Solidariteitsoproep | woensdag 24 april 2019 | Stop criminalisering vakbondsacties

Eind juni 2018 velde de Antwerpse rechtbank een omstreden vonnis over de syndicale acties van 24 juni 2016 in Antwerpen.
Vonnis waarbij Bruno Verlaeckt, voorzitter van ABVV-regio Antwerpen en van onze afdeling, schuldig werd bevonden.
Deze uitspraak bracht een zware slag toe aan de (nochtans internationaal gegarandeerde) vakbondsrechten en -vrijheid in ons land.

Daarom ook dat we tegen dit vonnis in hoger beroep gingen. Want dit kan niet passeren.
Op woensdag 24 april zal het Antwerpse Hof van Beroep zich over dit beroep buigen.
We roepen dan ook iedereen op om Bruno een hart onder de riem te steken en op woensdag 24 april 2019, vanaf 9u, te verzamelen aan het hof van Beroep, Waalse Kaai 35, in Antwerpen.

Onze leden van de Algemene Centrale die loonverlies lijden en aanwezig zijn op deze actie zijn gedekt door een stakingsaanzegging en ontvangen een stakersvergoeding van € 30.

ABVV verwerpt ontwerp IPA 2019-2020: onvoldoende antwoord op legitieme bezorgdheden werknemers

Vandaag, 26 maart, heeft het Federaal Comité van het ABVV, met afgevaardigden van alle sectoren en gewestelijke afdelingen, het ontwerp van IPA voor 2019-2020 met een meerderheid van 56% verworpen. Het Federaal Comité is van oordeel dat het ontwerp onvoldoende antwoord biedt op de legitieme vragen van de werknemers voor meer koopkracht en betere arbeidsvoorwaarden, en dit zeker niet voor de werknemers met de laagste lonen. Het ABVV eist dat de regering en het parlement nog werk maken van sociaal rechtvaardige maatregelen, zowel wat de sociale uitkeringen betreft als de eindeloopbaan.

Het ABVV is tot dit besluit gekomen na een brede informatie- en consultatieronde van haar achterban gedurende de afgelopen weken. Ondanks de positieve zaken, zoals de voorstellen met betrekking tot de landingsbanen en het SWT, zijn de militanten van oordeel dat het ontwerp onvoldoende antwoord biedt op de verzuchtingen van de werknemers om de koopkracht te versterken, in het bijzonder voor werknemers met lage lonen: Lees meer

Afscheid Erich

Het afscheid van onze kameraad Erich vind nu zaterdag 23 maart plaats om 10u00 in Aula Van Den Broeck .

Deze vind je in de Hannekenshoek 39 te Herentals .

We verzamelen om 09u40 op de parking van de Aula .

Iedereen is uitgenodigd om op een serene wijze afscheid te nemen .

Voorzitter AC Antwerpen aan het woord in GVA

Vakbondsleiders verdedigen staking: “Mensen zijn banger voor het einde van de maand dan voor terreur”

Bruno Verlaeckt, voorzitter ABVV ­Antwerpen: “Twee miljoen Belgen zijn net niet arm. Ze werken, maar verdienen zo weinig dat ze de eindjes met moeite aan mekaar kunnen knopen. De middenklasse zinkt weg. Dáár gaat het ons om.”Foto: Kris Van Exel

 

Vakbondsleiders verdedigen staking: “Mensen zijn banger voor het einde van de maand dan voor terreur”

26/01/2019 om 02:00 door Dirk Hendrikx

Lees meer