Archief 26 oktober 2021

Staking van 29 oktober gaat NIET door

Er werd zopas een voorakkoord bereikt in de sector scheikunde. De volgende breekpunten werden binnengehaald :

  • Een verhoging van de lonen met 0,4% met een minimum van 10 cent per uur (i.p.v. laatste voorstel van 7 cent) vanaf 1/1/22 in bedrijven waar geen bedrijfscao’s worden gesloten.
    10 cent per uur betekent 17,33 euro per maand.
  • Een verhoging van de minimumlonen met 20 cent – verspreid over 3 momenten en te starten vanaf 1/1/22 (34,66 euro per maand).
  • Een coronapremie van 200 euro voor de waardering van het doorwerken tijdens de coronaperiode in bedrijven waar geen bedrijfscao’s worden gesloten.
    Hieraan zijn geen extra criteria verbonden. De uitbetaling gebeurt prorata.
  • Geen omkaderingstekst (dus geen verwijzing naar de loonwet of de 0,4%)
  • Voortgezet periodiek gezondheidstoezicht door de arbeidsgeneeskundige dienst voor wie het bedrijf verlaten heeft tot 5 jaar na pensioen (bijvoorbeeld SWT op 60 jaar en pensioen op 65 jaar is gezondheidstoezicht tot 70 jaar) of ontslag en op kosten van de laatste werkgever.

De CAO’s landingsbanen en SWT, alsook de financiering van het vormingsfonds, worden gesloten voor onbepaalde duur.

De teksten van dit ontwerpakkoord worden momenteel geschreven en bestudeerd.

Op 9 november organiseert ABVV Scheikunde een syndicale raad met de militanten om zich definitief uit te spreken over het ontwerpakkoord.

De staking wordt opgeschort tot wanneer de militanten gestemd hebben over dit ontwerp. 

Hervatting onderhandelingen sector CAO op vraag Essenscia

Na onze succesvolle actie van dinsdag legden we een stakingsaanzegging neer voor vrijdag 29/10,  hierover zijn  al de nodige info en pamfletten verdeeld binnen de firma.

Ondertussen heeft de voorzitter van het paritair comité – op vraag van essenscia – ons uitgenodigd om de onderhandelingen te hervatten.

Maandagnamiddag zullen wij gaan luisteren of essenscia wil ingaan op onze eisen.
In elk geval, DE MOBILISATIE VOOR DE SECTORSTAKING VAN 29/10 GAAT OVERMINDERD VOORT.

Actiedag 19 oktober 2021

Vrijdagavond zijn de onderhandelingen voor een nationale CAO in de sector scheikunde afgesprongen.
Ondanks verregaande toegevingen van de vakbonden op de  eisenbundel, toonde essenscia geen enkele toenadering op essentiële punten.

Dit  kunnen we niet  zomaar  laten gebeuren !

Morgen, dinsdag  19 oktober  gaan we met  z’n allen naar  Brussel om  onze eisen kracht  bij  te zetten .
We spreken af aan de ingang  van het  centraal station om 15U00 om de trein naar  Brussel te nemen om 15U25 .

Iedereen is gedekt  door een stakingsaanzegging  .

Allen op post !

 

 

Pamflet  van de actie  :  19oktober2021