Archief 30 juni 2022

INDEXERING LONEN +2%  OP 1 juli 2022

INDEXERING LONEN +2%  OP 1 juli 2022

 

De afgevlakte spilindex heeft de sectoraal vastgelegde drempel van 117.44 punten in  juni 2022 overschreden.

Dit betekent dat de lonen op 1 juli 2022 geïndexeerd moeten worden.

 +2%

De volgende indexatie zal gebeuren indien de afgevlakte spilindex de drempel van 119,79  punten zal overschrijden.

Staking 28 juni

Wij willen een waardige toekomst!
Daarom voeren we actie!
Wat brengt de dag van morgen?
Zal ik nog werk hebben, en zo ja…waar?
De werkdruk wordt steeds zwaarder, de flexibiliteit wordt hyper, de goesting en overgave steeds minder.
Het vertrouwen in onze Agfa Top, ons executieve management…
vertrouwen ? wat is dat??

 

Wij vroegen: overleg, overleg, overleg!

Wij vroegen: de kans om adviezen te verstrekken, om samen mee te denken om oplossingen te vinden.

Wij vroegen: duidelijkheid over de tewerkstelling in Mortsel.

Wij kregen: een verkoopspraatje van onze CEO, maar geen zekerheid over de beloofde werkzekerheid en de toekomst van Agfa hier in Mortsel.

Wij vroegen: veiligheid en zekerheid i.v.m. de brandweer. We kregen: het plan gaat verder, maar niet ‘direct’

 

Onze directie verwart het begrip “communicatie” met het begrip “overleg”:

  • Lighthouse doet zijn dure werk, en wij worden van de resultaten ‘op de hoogte’ gebracht.
  • Proudfoot doet zijn dure werk en wij zullen ook hiervan wel op de hoogte worden gebracht.
  • Er is een groot wantrouwen naar het management OGZ, omdat daar geen overleg is, maar wel veel ‘communicatie’.

 

Dat noemt men “slikken”, maar dat is geen overleg.

 

Om onze vragen kracht bij te zetten en om onze directie duidelijk te maken dat wij dit echt SAMEN menen, hebben wij een stakingsaanzegging ingediend.

Wij staken DINSDAG 28 JUNI

Kom samen met ons aan de poorten van Agfa staan en geef mee dit duidelijke signaal!

De piketten voorzien een hapje en een drankje. We rekenen op jullie aanwezigheid en steun!

 

Namens het gemeenschappelijk vakbondsfront

ACVBIE, ABVV

Agfa NV, Agfa Offset BV, Agfa-Gevaert NV

 

Gezamenlijk pamflet syndicale delegaties

Wij willen een waardige toekomst voor de
ganse Agfa familie!
Wat brengt de dag van morgen?
Zal ik nog werk hebben, en zo ja…waar?
De werkdruk wordt steeds zwaarder, de flexibiliteit wordt hyper, de goesting
en overgave steeds minder.
Het vertrouwen in onze Agfa Top, ons Executive Management, is al lang
zoek.

 Doorlichting:
De firma PROUDFOOT op de werkvloer in de Confectie-afdeling: het brengt heel wat
onrust en verwarring met zich mee. Een werknemer die met een chronometer wordt
gevolgd, het roept heel wat vragen op. De plaatselijke leiding moet met lede ogen aanzien
hoe de werksfeer tot ver onder het nulpunt zakt.
PROUDFOOT in de OGZ: daar slaagde de leiding erin om in een NIET OVERLEGD plan
6 leidinggevenden te besparen binnen de GZ-structuur aan Proudfoot over te brengen.
Ook daar is de sfeer compleet kapot, en is er niets meer nodig om de vonk in het kruitvat
te laten overslaan. Ondanks jarenlange klagen en verwittigen van onze zijde gebeurt daar
alles zonder overleg, teksten en schema’s van ‘gesprekken’ worden ons niet of selectief
bezorgd, op de vloer worden medewerkers aangesproken met telkens nieuwe,
aangepaste verhalen… onwerkbaar. Het vertrouwen in de leiding én in het monitoraat is
daar al lang onder het vriespunt.
 Reorganisatie:
En wat met de vele golven van REORGANISATIES, TRANSITIES, OUTSOURCING, die
ons overvallen? Het verhaal is dat van ‘the last man standing’, maar ondanks de min 15 %
op de loonbarema’s van Arbeiders en Bedienden en de ‘bevriezingen’ allerhande bij onze
Kaderleden, vrezen we dat het streven van onze Agfa-top om de TEWERKSTELLING hier
in Mortsel te houden geen prioriteit meer heeft.
In de maand maart moesten we afscheid nemen van 8 collega’s van Agfa Offset BV. en
Agfa NV, zonder sociaal plan: ‘ze waren niet meer nodig’.
Nu staat FINANCE in het middelpunt: outsourcen naar Polen en werken met een
goedkope partner, nl. IBM in India. Onze medewerkers worden ontslagen en bij het groot
vuil gezet, na meer dan 30 jaar dienst op Agfa. Verouderd systemen, geen investeringen
in personeel en systemen, kortom wanbeleid. Het is de medewerker op de werkvloer die
het gelag betaalt. Niet de TOP, want ook in deze afdeling hebben ze weer goed voor
zichzelf gezorgd.

Kijk naar de recente overgang van onze ICS naar ATOS. 86 medewerkers moesten
overgaan naar ATOS. De TOP van ICS bleef.
Erger nog… de topvrouw, de Chief DIO, verlaat de firma met een mooie bonus.
Wraakroepend en voor de modale-Agfa-medewerker: intriest.
Kijk naar wat we in de kranten moeten lezen, ook al mogen we die volgens onze Top niet
geloven. De verkoop van onze Offset divisie zit al in een tweede fase, er zijn kandidaatkopers. Opnieuw zorgt dit voor onrust en onzekerheid.
Dan hebben we het nog niet over de stiekeme, individuele benaderingen en dreigementen,
de stiekeme overgang en verplaatsingen binnen de NV’s en BV.
En dan …plots…als klap op de vuurpijl: de BRANDWEER. Het plan, opnieuw NIET
OVERLEGD, maar wel even toegelicht, slikken en zwijgen…dit plan betekent dat een
brandweerploeg met 1 vaste brandweerman minder zal moeten opereren, en deze vaste
brandweerman wordt vervangen door een Combi-man. Dit geeft ernstige
veiligheidsproblemen: de opleiding van onze Combi-mannen is niet voldoende, de kans
om samen te trainen is onvoldoende, … Brandweerman, dat is een roeping, een
veiligheidsfunctie, belangrijk voor u en voor mij, voor onze buurt. Het is een functie waar je
elkaar moet kennen en vertrouwen. Moeilijk als je nooit als ploeg samenwerkt, samen
traint, samen oefent. Moeilijk als je in sommige gevallen zelfs elkaars naam niet kent. Voor
onze leiding is dat allemaal geen probleem, de ‘getallekes kloppen.’ Onze argumenten
worden niet gehoord, deze worden door ons telkens opnieuw geventileerd, maar worden
in het overleg niet mee genomen. Onaanvaardbaar, dit kan echt niet.

Wij eisten dringend overleg en verlieten daarom de vergadering van CPB van mei. In het
gesprek hierover met de directie op 2 juni hebben wij onze bezorgdheden toegelicht, wij
wachten nu op verder overleg.
We houden jullie op de hoogte.

De besparingen gaan echt te ver.
De drang om te reorganiseren gaat te ver.
Tevens staat ze in schril contrast met de exuberante verloning en bonussen aan de
Top van dit bedrijf.
Ook dat hebben we meermaals aangeklaagd.

Wij vragen: overleg, overleg, overleg! Wij vragen: de kans om adviezen te verstrekken, om oplossingen te vinden. Wij vragen: duidelijkheid over de tewerkstelling in Mortsel.

Om onze vragen kracht bij te zetten,
om onze directie duidelijk te maken
dat wij dit echt SAMEN menen,
hebben wij een stakingsaanzegging ingediend.
Namens het gemeenschappelijk vakbondsfront

ACVBIE, ACV Puls, ABVV en BBTK
Agfa HealthCare NV, Agfa NV, Agfa Offset BV, Agfa-Gevaert NV