Demografiefonds

Demografiefonds

Demografiefonds update:

Op 15 juli 2019 is het demografieplan 2019 Agfa-Gevaert NV goedgekeurd. Volgende demografieplanmaatregelen zijn voor de arbeiders van toepassing.

1/ Externe medische check-up tijdens de arbeidstijd voor de arbeiders die in het jaar 2019 op medische check-up gaan. Arbeiders die in 2019 in aanmerking komen voor de medische check-up conform de gebruikelijke criteria en die zich laten inschrijven voor de medische check-up en deze ook effectief laten uitvoeren, hebben recht op een betaalde dag met ploegentoeslag. De verlofcode is code 51 met een gemiddelde ploegenpremie. Arbeiders die al geweest zijn in 2019 hebben ook recht op een dag code 51 die men vrij mag inplannen. Ook arbeiders die op hun rustdag de medische check-up gedaan hebben of laten doen in 2019 kunnen deze dag recupereren onder een dag code 51 en vrij inplannen.

2/ Alle arbeiders in dienst op 1 december 2019 ontvangen in december een sport en cultuurcheques ter waarde van 75 euro.

Aangezien er bij de implementatie door technische en praktische problemen te weinig gebruik werd gemaakt van de code 51 bleef er een behoorlijk budget over.

Na gemeenschappelijk overleg met de verschillende fracties en de directie hebben we het volgende nog bekomen:
Voor alle 3 & 4 ploegen mensen die in 2019, 47 jaar of ouder zijn, krijgen uren extra legaal verlof. Deze uren zijn geprorateerd aan de tewerkstelling. Voltijdse medewerkers krijgen 8 uur, medewerkers in 80% regime krijgen 6 uur en medewerkers in 50% regime krijgen 4 uur. Bij de weekendmedewerkers krijgen voltijdse medewerkers 4 uur, medewerkers in 80% regime krijgen 3uur en medewerkers in 50% regime krijgen 2 uur. Het zal code 64 ( demografiefonds 2019 ) worden tegen het basisloon, vermeerderd met de aangezegde ploegvergoeding exclusief zaterdag, zondag, doka en hinderlijk werk. Deze code mag in uren opgenomen worden en dient opgenomen te worden voor 31/12/2019 en is niet overdraagbaar naar 2020. Wel is het mogelijk om code 64 te verwisselen met code 97 of code 20 en kan men deze uren de eerste 3 maanden van volgend jaar opnemen. Deze uren zijn op te nemen vanaf maandag 28 oktober 2019.

Deel deze inhoud:

Reacties zijn gesloten.