Categorie Ongecategoriseerd

Veiligheid op Agfa? Een overleg waard!

 

 

Veiligheid op Agfa?

Een overleg waard!

 

Vandaag 25 mei 2022 hebben de syndicale fracties het Comité voor Preventie en Beveiliging verlaten.
Reeds maanden vragen wij overleg over de continuïteit en de veiligheid voor alle medewerkers en in
het bijzonder voor onze “brandweermannen”.
Tijdens het CPB van 27 april 2022 werd door de directie een overleg aangekondigd.
Op het syndicaal overleg met HR van vorige week werd het “toekomstplan” voor de brandweer voorgesteld
en dit plan was niet onderhandelbaar, slikken en zwijgen..
We moeten vaststellen dat het hier over een regelrechte afbouw gaat van de vaste brandweer en de verder
uitbouw van combi functies. We blijven met veel vragen zitten en het door de directie in het CPB van 27
april aangekondigde overleg werd vakkundig naar de prullenbak verwezen
Maar blijkbaar is overleg voor ons iets anders dan voor de directie.
Onder overleg verstaan we het van gedachten wisselen met de bedoeling:
* het verstrekken van adviezen.
* het oplossen van problemen.
We moeten echter vaststellen dat wij geen kans hebben om ten gronde te overleggen over de invulling van
de brandweer.
Wij blijven onze verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van alle medewerkers op Agfa.

Namens het gemeenschappelijk vakbondsfront
Agfa-Gevaert NV
Arbeiders – Bedienden – Kaders

 

 

Agfa plant een belangrijke transformatie van zijn interne financiële diensten

Persmededeling  :

De Agfa-Gevaert Groep kondigt de intentie aan om een belangrijke reorganisatie van haar financiële diensten door te voeren binnen het kader van het lopende transformatieprogramma van de onderneming. Deze reorganisatie beoogt het sneller bereiken van vereenvoudiging, van automatisatie en van best-in-class businessprocessen. Ze zal ondersteund worden door een investering in nieuwe capaciteiten in Agfa’s interne shared service center en door een overeenkomst met IBM.

Deze reorganisatie zou een impact hebben op 65 posities, waarvan 52 in Europa. Agfa heeft de intentie om al het mogelijke te doen om het aantal directe ontslagen zo beperkt mogelijk te houden. De onderneming zal bovendien ook haar verantwoordelijkheid nemen om de betrokken werknemers respectvol te behandelen en maximaal te ondersteunen, onder meer als onderdeel van het toepasselijk sociaal overleg.

Ons standpunt :

Weeral veel te veel  gezinnen die een zonnige toekomst zien verloren gaan voor winstbejag door de happy few .
Of deze afslanking onder de noemer van transformatie of reorganisatie geplaatst word is niet belangrijk .

Wij betreuren dit dan ook ten zeerste . Er zijn gelukkig geen arbeiders geimpacteerd.
Wij zijn er ook van overtuigd dat dit niet de laatste kleine groep is die ze gaan aanpakken .
Door de salami transformaties slagen er dan ook in om onder elke radar te blijven .
Wij gaan dit dossier met argus ogen blijven opvolgen en staan klaar om eventuele acties van de collega’s te ondersteunen .

Wij houden ons hart  vast  voor de resultaten van het  ” Noorderlicht ”  ( doorlichting  Materials )

 

Waarom moet de chemie-arbeider en bediende op 22 april in Antwerpen zijn ?

Zoals jullie al weten gaat op 22 april in Antwerpen een (hopelijk grote) betoging door voor de versterking van de koopkracht van de gewone (werk)mensen.

Het leven wordt stilaan onbetaalbaar voor wie met werken of een uitkering zijn of haar brood moet kopen terwijl heel wat bedrijven ondanks (of dankzij) de oorlog in Oekraïne torenhoge winsten blijven maken.
Ondertussen klinkt het bij de werkgevers dat de automatische indexering de concurrentiepostie van de bedrijven ondermijnt – de meest afgezaagde plaat van de laatste 20 jaar.

Maar waarom moeten de chemie-arbeid(st)ers en bedienden gaan betogen ?  Er worden in onze sector toch goede CAO’s afgesloten.  De lonen liggen toch vrij hoog.

Door de loonnormwet zien we dat de onderhandelingsmarge de laatste jaren steeds kleiner wordt, de laatste CAO was dat 0,4 %, wat ons toeliet om toch nog door de piepkleine spleet te glippen en hogere loonsverhogingen af te dwingen.

De volgende ronde zal er – door diezelfde loonnomwet – GEEN MARGE zijn, zelfs geen 0,4 % maar 0,0000 %.  De wet houdt namelijk rekening met de inflatie en zoals jullie weten is die de laatste maanden enorm.

De inflatie van de voorbije 2 jaar wordt berekend in de loonnorm van de komende 2 jaar waardoor deze dus nihil zal zijn.

WE BETOGEN DUS ALS CHEMIE-ARBEID(ST)ERS EN BEDIENDEN VOOR VRIJE ONDERHANDELINGEN IN 2023-2024 !

De discussies over een loonnorm worden steeds moeilijker en langer.  Dit jaar konden de sectoronderhandelingen pas na de zomer starten, waardoor slechts enkele bedrijfsCAO’s eind 2021 konden afgesloten worden.  De meeste bedrijven konden pas dit voorjaar onderhandelen en in enkele bedrijven van onze sector moeten de onderhandelingen zelfs nog starten. ANDERHALF JAAR NA DE INGANGSDATUM VAN DE CAO dus.

Dat komt door de loonnormwet die bepaalt dat er eerst een wetenschappelijk rapport moet komen (in december), daarna onderhandelingen (in de Groep van 10) en dat de regering daarna moet beslissen.

Het wordt dus alsmaar moeilijker om de CAO op tijd te laten ingaan.

WE BETOGEN DUS ALS CHEMIE-ARBEID(ST)ERS EN BEDIENDEN VOOR CAO’S DIE OP TIJD WORDEN AFGESLOTEN !

De torenhoge inflatie en de stijgende prijzen zorgen ervoor dat het leven steeds duurder en duurder wordt.

Gelukkig hebben we in ons land en onze sector een automatische indexering.

Hoewel deze indexering zelfs niet de echte prijsevolutie volgt (sinds 1993 zijn onder andere de brandstofprijzen eruit gehaald) zorgt die ervoor dat we niet telkens opnieuw strijd moeten leveren om ons loon op peil te houden.

En uiteraard ligt die indexering vandaag onder vuur van de werkgevers, die hun winsten zien verkleinen.

In de chemiesector verhogen de lonen voor de vierde keer in 1 jaar tijd met 2 %.  Als deze automatische indexering niet zou bestaan, zou het loon van de chemie-arbeider en bediende dus gecumuleerd 8,25 % minder waard zijn !

WE BETOGEN DUS ALS CHEMIE-ARBEID(ST)ERS EN BEDIENDEN VOOR HET BEHOUD EN DE VERBETERING VAN DE INDEX !

 

Meer dan redenen genoeg dus om onze leden en collega’s te mobiliseren voor de betoging van 22 april in Antwerpen en de nationale betoging die op 20 juni in Brussel zal doorgaan.

 Vrijdag 22 april  verzamelen we om 09U15 aan de uitgang  van het  Centraal Station van Antwerpen 

Deelnemers aan de betoging zijn gedekt door een stakingsaanzegging.

 

Syndicale Premie

 

Waarover gaat het?
▷ Dankzij de vakbonden hebben de
arbeiders in de scheikunde recht op een
maximale syndicale premie.
▷ Het maximale bedrag van de syndicale
premie bedraagt € 145.
▷ Zij bestaat uit twee delen:
€ 110 + € 35
€ 110 – Dit deel is variabel: het hangt af
van het aantal maanden dat je in 2021
hebt gewerkt.
€ 35 – Dit deel is vast: wij betalen dit
bedrag automatisch wanneer je recht
hebt op het variabel deel.

Praktische info
▷ Je hebt als werknemer in de sector een
attest ontvangen.
▷ Controleer, vul jouw gegevens aan    ( rekeningnummer) en
bezorg het ondertekende attest aan je
delegee of afdeling van ABVV

.
▷ De syndicale premie zal gestort worden
op jouw rekening vanaf 25 april 2022

Actiedag 24 maart Brussel

Wat?  Actiedag

Wanneer / waar?  Donderdag 24 maart 11U00  , Kunstberg Brussel .

We spreken af in het  Centraal station van Antwerpen 9U15

 

Het wordt allemaal veel te duur.

We kennen het  allemaal …. de onhoudbare stijging van energiefacturen, prijzen aan de pomp, de rekening aan de winkelkassa,… Dagelijks worden we ermee geconfronteerd !!

De nieuwe maatregelen van de federale regering om de energiefacturen van de gezinnen betaalbaarder te maken, zijn nuttig, maar zijn niet genoeg.

Bij velen van ons staat het water namelijk aan de lippen. We slagen er niet meer allemaal in om onze energiefactuur/ rekeningen  te betalen. Wie met de auto naar het werk moet, betaalt zich blauw. Schulden stapelen zich op. Dit is onhoudbaar. Het is tijd om onze stem luid te laten horen. We roepen daarom ook om met  zoveel mogelijk  naar  Brussel te gaan om onze stem te laten horen !

Kom dus mee op straat voor:

  • –  een definitieve btw-verlaging op gas en elektriciteit naar 6%
  • –  het permanent maken van de uitbreiding van wie in aanmerking komt voor sociaal tarief
  • –  het opnemen van brandstofprijzen in de index
  • –  het afromen van de gigantische overwinsten van de energiebedrijven om ze te laten terugvloeien naar de werkende klasse
  • –  de hervorming van de loonnormwet en de handhaving van de loonindexatie

Het federaal ABVV diende een stakingsaanzegging in voor deze actie.

 

 

Nieuwe Leste Roeie & Mondmaskersplicht

Leste Roeie 

Sinds  kort  staat er ook  een archief van   ” de Leste Roeie ”   online .

Afhankelijk  je browser  moet  je om de juiste lay-out  van de ” Leste ”  te hebben mogelijk  : ” bewerken inschakelen  ”  aan klikken.

Leste Roeie  van Februari

 

Mondmaskers 

Zoals iedereen ongetwijfeld heeft gehoord, werden de coronamaatregelen versoepeld met ingang van 7 maart.

De Generiek Gids stelt dat het dragen van een mondmasker niet meer verplicht is, maar wordt aanbevolen.

Dit betekent concreet dat de verplichting voor het dragen van het masker vervalt indien we de maatregelen (ventileren, anderhalve meter afstand houden edm.) kunnen waarborgen. Waar dit niet mogelijk is, d.w.z. waar men meer dan 10 minuten op minder dan anderhalve meter afstand bij elkaar is, is het dagen van het masker aanbevolen. Daarom blijft het dragen van een masker in de lift, die niet is geventileerd en waar we de vereiste afstand niet kunnen waarborgen, sterk aanbevolen.

Laten we vooral collegiaal blijven, als een collega aangeeft  zich  niet  veilig  te voelen .

Om deze reden moet iedereen nog steeds een masker bij zich hebben.