ABVV Agfa Gevaert

Solidariteit is een krachtig wapen tegen een agressief patronaat

Laatste nieuws

Stop criminalisering sociale actie 26 juni 2019

 

 

Iedereen die aanwezig is op deze actie is gedekt  door de stakingsaanzegging ! 

Afspraak op woensdag 26 juni om 8u30 aan het Hof van Beroep,

Waalsekaai 35a te 2000 Antwerpen

 

SYNDICALE RECHTEN

je stem laten horen, mag niet bestraft worden!

De afgelopen jaren worden syndicalisten in heel België geconfronteerd met ingrepen van politie en gerecht die

het hen moeilijk maken hun werk als syndicalist te doen.

Denk maar aan het inzetten van deurwaarders om stakingsposten te breken, het opleggen van minimale

dienstverlening of nog het arresteren van militanten en vakbondsverantwoordelijken.

De veroordeling van de voorzitter van ABVV-Antwerpen, Bruno Verlaeckt, na de nationale staking van 24 juni

2016 tegen de verhoging van de pensioenleeftijd, was een absoluut dieptepunt. Ter herinnering: de voorzitter

van ABVV-Antwerpen werd op 29 juni 2018 door de rechtbank van Eerste Aanleg veroordeeld wegens het

‘kwaadwillig’ belemmeren van het verkeer, en dat als organisator van een syndicale actie.

We gingen in beroep en op 26 juni valt de uitspraak. Als ABVV rekenen we op een volledige vrijspraak want deze

rechtszaak is een regelrechte aanval op onze democratische rechten. Niet alleen van syndicalisten, maar van

iedereen die in het openbaar actie voert. We kunnen het niet voldoende herhalen: als de uitspraak gehandhaafd

blijft, wordt dit een vrijgeleide om al diegenen die hun stem laten horen en die ‘Neen’ durven zeggen, voor de

rechtbank te slepen. Van de milieuactivist, vredesactivist tot de syndicalist. Wie in het openbaar vreedzaam actie

voert voor betere werkomstandigheden, deftige lonen of tegen de afbraak van onze sociale voorzieningen,

mag daarvoor niet gestraft worden. Dat staat haaks op wat een democratie moet zijn.

Het is duidelijk dat rechts druk uitoefent om onze syndicale vrijheden af te bouwen.

Wat de uitspraak ook zal zijn, 26 juni wordt een cruciale dag voor elke actievoerder in dit land.

Het ABVV blijft paraat om onze syndicale rechten te vrijwaren. Want als wij er niet meer zijn om op te komen

voor de mensen, wie dan wel nog?

Steun Bruno en kom op voor onze syndicale rechten, want de criminalisering van

vakbonden en syndicale acties moet stoppen. Zodat wij in de toekomst kunnen

blijven opkomen voor jullie rechten.

Afspraak op woensdag 26 juni om 8u30 aan het Hof van Beroep,

Waalsekaai 35a te 2000 Antwerpen

Uitslag stemming alternatief ploegstelsel

Brandweer : 

aantal geldige stemmen  : 37

aantal blanco stemmen : /

voor : 24  ( 64.9%)

tegen :  13 ( 35.1% )

Afgekeurd  35.1 %

 

Extrusie :

aantal geldige stemmen  : 53

aantal blanco stemmen : /

voor : 24  ( 45.3% )

tegen : 29 ( 54.7 % )

Afgekeurd  54.7 %

 

B19: 

aantal geldige stemmen  : 15

aantal blanco stemmen : /

voor : 2  ( 13.3 %)

tegen : 13 (86.7 %)

Afgekeurd 86.7 %

 

CP : 

aantal geldige stemmen  : 20

aantal blanco stemmen : /

voor : 9  ( 45 %)

tegen:  11 ( 55 %)

Afgekeurd  55 %

 

PCF : 

aantal geldige stemmen  : 24

aantal blanco stemmen : /

voor : 4  ( 16.7 %)

tegen : 20 ( 83.2 %)

Afgekeurd  83.3 %

 

hieronder het officiële document :

Meer lezen

Vakantiegeld nog niet ontvangen en klant bij Argenta ?

Onderstaande mail hebben we van Argenta ontvangen :

Door een technisch probleem op donderdag 30 mei werd een aantal overschrijvingen naar Argenta-rekeningen geweigerd. Helaas is ook jouw rekening hier bij.
We bieden je hiervoor onze excuses aan. We doen al het mogelijke om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Wat is er gebeurd?
Heel concreet heb je een overschrijving van een externe opdrachtgever niet ontvangen. De opdrachtgever zal de betaling terug op zijn eigen rekening zien verschijnen met als melding ‘niet-uitvoerbare overschrijving’.
Het gaat enkel om overschrijvingen van donderdag 30 mei 2019. Het werd pas op 3 juni duidelijk dat deze overschrijvingen niet zijn doorgegaan.

Wat doen wij?
We stellen alles in het werk om contact op te nemen met de opdrachtgevers van de geweigerde overschrijvingen. Zij moeten de betalingen opnieuw invoeren.

Wat kun jij doen?
Mocht je een bepaalde betaling verwachten die niet is toegekomen, dan raden we je aan om contact op te nemen met de opdrachtgever en hem te vragen om de betaling opnieuw in te voeren.

Heb je nog vragen of ondervind je hierdoor zelf betalingsproblemen?
Neem dan zeker contact op met je kantoorhouder want die beschikt over alle details van de transacties. Hij kan zorgen voor een oplossing zonder dat dit kosten voor jou meebrengt.

Nogmaals onze excuses voor dit ongemak.

Met vriendelijke groeten,
Argenta