ABVV AGFA

solidariteit een krachtig wapen tegen een agressief patronaat

Laatste nieuws

Akkoord met directie ivm bijpas tijdelijke werkloosheid overmacht (quarantaine)

Aan alle arbeid(st)ers van Agfa-Gevaert NV. : 

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft vandaag 19 mei 2020 de discussie verder gezet ivm fabrieksbijpassing bij tijdelijke werkloosheid overmacht Covid (quarantaine). De eis was de fabrieksbijpassing bij tijdelijke werkloosheid overmacht Covid (quarantaine) die afgesloten is in de CAO en vermeld in het memorandum volledig toe te passen.

Er is hierover een akkoord tussen het gemeenschappelijk vakbondsfront en de directie.

Per dag tijdelijke werkloosheid overmacht Covid (quarantaine) wordt een fabrieksbijpassing toegekend als volgt:          van maandag tot vrijdag : 4 uur van het bruto basisloon

zaterdag                         :  5 uur van het bruto basisloon

zondag                           :  6 uur van het bruto basisloon

Deze bijpassing wordt verhoogd met de GAV, Doka en hinderlijk werk. De bijpassing wordt geprorateerd voor deeltijdse arbeiders.

De stakingsaanzegging die aanving op 18 mei 2020 en waardoor er vanaf 25 mei 2020 werkonderbrekingen konden plaatsvinden wordt hierbij ingetrokken.

Allen bedankt voor de nodige ondersteuning!!

Agfa-bonden dreigen met acties vanaf 25 mei

Agfa-bonden dreigen met acties vanaf 25 mei

bron: de tijd

Bij Agfa is onenigheid tussen de directie en de bonden over een bijdrage die de beeldvormingsgroep zou moeten betalen bij tijdelijke werkloosheid door overmacht.

 Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij Agfa heeft woensdag een stakingsaanzegging van onbepaalde duur ingediend bij de directie. Het christelijke ACV en het socialistische ABVV laten ruimte voor overleg of verzoening, maar als er geen akkoord gevonden wordt, komen er vanaf 25 mei acties.

Het twistpunt is een bijdrage die het bedrijf zou moeten betalen als een werknemer tijdelijk werkloos thuis belandt als hij besmet is met het coronavirus en in quarantaine moet, of preventief als er contact was met een besmet persoon. Volgens de bonden gaat het dan om tijdelijke werkloosheid door ‘overmacht’.

De cao bij Agfa schrijft volgens de bonden voor dat het bedrijf dan vier uur van het brutobasisloon per dag moet bijdragen, boven op de 70 procent van de overheid. ‘De directie stelt dat ze niet verplicht is die cao in dit geval te volgen, wij vinden van wel’, stelt Tom Vercammen, die het woord voert voor het ABVV.

De kwestie komt op de agenda, omdat de bonden vrezen dat almaar meer werknemers, vooral arbeiders, tijdelijk werkloos zullen worden omdat ze in thuisisolatie moeten. ‘In het begin van de crisis ging het vooral om mensen die terugkeerden uit het buitenland, maar dat aantal zal nu alleen toenemen.’

De bonden laten ruimte voor een antwoord van de directie, maar sparen de harde taal niet. ‘Dit kan zo niet verder. De arbeider staat elke dag in de frontlinie. En om onze nieuwe topman te citeren uit het interview in uw krant: de aanval is de beste verdediging.’ 

 

Bron: de tijd

Stakingsaanzegging

Mortsel, Heultje, Wilrijk woensdag 13 mei 2020

 Aan alle arbeid(st)ers van Agfa-Gevaert NV.

 

Stakingsaanzegging:

 

Het gemeenschappelijk vakbondsfront arbeiders heeft woensdag 13 mei 2020 een stakingsaanzegging van onbepaalde duur aangetekend opgestuurd richting directie. Vanaf maandag 25 mei 2020 kan er overgegaan worden tot acties. De data voor acties worden later en tijdig gecommuniceerd.

Uit discussies met de directie is gebleken dat Agfa niet bereid is om de in de bedrijfs-cao voorziene fabrieksbijpassing bij tijdelijke werkloosheid overmacht Covid (preventieve maatregel of quarantaine) van respectievelijk 4, 5 of 6 uur te betalen. Wat is de volgende stap van de directie!

Geen fabrieksbijpassing bij tijdelijke werkloosheid om economische reden wegens Covid!

Deze CAO bepaalt nochtans ondubbelzinnig:

 

Art. 5 – Tijdelijke werkloosheid

Indien tijdelijke werkloosheid dient te worden ingevoerd, wordt per dag tijdelijke werkloosheid een fabrieksbijpassing toegekend als volgt:

                                van maandag tot vrijdag:    4 uur van het bruto basisloon

Vanaf 1 oktober 2007 wordt de bijpassing voor stempelen in het weekend als volgt aangepast:

                               op zaterdag: 5 uur van het bruto basisloon

                              op zondag: 6 uur van het bruto basisloon

Deze bijpassing wordt verhoogd met de GAV, “Doka” en Hinderlijk werk (HW). Het TCB zal eveneens worden opgenomen bij de bijpassing.

 

 

De gezondheidscrisis mag niet als voorwendsel dienen om de rechten van de arbeiders terug te schroeven.

Wij eisen dan ook de fabrieksbijpassing bij tijdelijke werkloosheid zoals die werd afgesloten in de CAO en vermeld in het memorandum onverkort toe te passen!