Archief 21 april 2022

Agfa plant een belangrijke transformatie van zijn interne financiële diensten

Persmededeling  :

De Agfa-Gevaert Groep kondigt de intentie aan om een belangrijke reorganisatie van haar financiële diensten door te voeren binnen het kader van het lopende transformatieprogramma van de onderneming. Deze reorganisatie beoogt het sneller bereiken van vereenvoudiging, van automatisatie en van best-in-class businessprocessen. Ze zal ondersteund worden door een investering in nieuwe capaciteiten in Agfa’s interne shared service center en door een overeenkomst met IBM.

Deze reorganisatie zou een impact hebben op 65 posities, waarvan 52 in Europa. Agfa heeft de intentie om al het mogelijke te doen om het aantal directe ontslagen zo beperkt mogelijk te houden. De onderneming zal bovendien ook haar verantwoordelijkheid nemen om de betrokken werknemers respectvol te behandelen en maximaal te ondersteunen, onder meer als onderdeel van het toepasselijk sociaal overleg.

Ons standpunt :

Weeral veel te veel  gezinnen die een zonnige toekomst zien verloren gaan voor winstbejag door de happy few .
Of deze afslanking onder de noemer van transformatie of reorganisatie geplaatst word is niet belangrijk .

Wij betreuren dit dan ook ten zeerste . Er zijn gelukkig geen arbeiders geimpacteerd.
Wij zijn er ook van overtuigd dat dit niet de laatste kleine groep is die ze gaan aanpakken .
Door de salami transformaties slagen er dan ook in om onder elke radar te blijven .
Wij gaan dit dossier met argus ogen blijven opvolgen en staan klaar om eventuele acties van de collega’s te ondersteunen .

Wij houden ons hart  vast  voor de resultaten van het  ” Noorderlicht ”  ( doorlichting  Materials )

 

Waarom moet de chemie-arbeider en bediende op 22 april in Antwerpen zijn ?

Zoals jullie al weten gaat op 22 april in Antwerpen een (hopelijk grote) betoging door voor de versterking van de koopkracht van de gewone (werk)mensen.

Het leven wordt stilaan onbetaalbaar voor wie met werken of een uitkering zijn of haar brood moet kopen terwijl heel wat bedrijven ondanks (of dankzij) de oorlog in Oekraïne torenhoge winsten blijven maken.
Ondertussen klinkt het bij de werkgevers dat de automatische indexering de concurrentiepostie van de bedrijven ondermijnt – de meest afgezaagde plaat van de laatste 20 jaar.

Maar waarom moeten de chemie-arbeid(st)ers en bedienden gaan betogen ?  Er worden in onze sector toch goede CAO’s afgesloten.  De lonen liggen toch vrij hoog.

Door de loonnormwet zien we dat de onderhandelingsmarge de laatste jaren steeds kleiner wordt, de laatste CAO was dat 0,4 %, wat ons toeliet om toch nog door de piepkleine spleet te glippen en hogere loonsverhogingen af te dwingen.

De volgende ronde zal er – door diezelfde loonnomwet – GEEN MARGE zijn, zelfs geen 0,4 % maar 0,0000 %.  De wet houdt namelijk rekening met de inflatie en zoals jullie weten is die de laatste maanden enorm.

De inflatie van de voorbije 2 jaar wordt berekend in de loonnorm van de komende 2 jaar waardoor deze dus nihil zal zijn.

WE BETOGEN DUS ALS CHEMIE-ARBEID(ST)ERS EN BEDIENDEN VOOR VRIJE ONDERHANDELINGEN IN 2023-2024 !

De discussies over een loonnorm worden steeds moeilijker en langer.  Dit jaar konden de sectoronderhandelingen pas na de zomer starten, waardoor slechts enkele bedrijfsCAO’s eind 2021 konden afgesloten worden.  De meeste bedrijven konden pas dit voorjaar onderhandelen en in enkele bedrijven van onze sector moeten de onderhandelingen zelfs nog starten. ANDERHALF JAAR NA DE INGANGSDATUM VAN DE CAO dus.

Dat komt door de loonnormwet die bepaalt dat er eerst een wetenschappelijk rapport moet komen (in december), daarna onderhandelingen (in de Groep van 10) en dat de regering daarna moet beslissen.

Het wordt dus alsmaar moeilijker om de CAO op tijd te laten ingaan.

WE BETOGEN DUS ALS CHEMIE-ARBEID(ST)ERS EN BEDIENDEN VOOR CAO’S DIE OP TIJD WORDEN AFGESLOTEN !

De torenhoge inflatie en de stijgende prijzen zorgen ervoor dat het leven steeds duurder en duurder wordt.

Gelukkig hebben we in ons land en onze sector een automatische indexering.

Hoewel deze indexering zelfs niet de echte prijsevolutie volgt (sinds 1993 zijn onder andere de brandstofprijzen eruit gehaald) zorgt die ervoor dat we niet telkens opnieuw strijd moeten leveren om ons loon op peil te houden.

En uiteraard ligt die indexering vandaag onder vuur van de werkgevers, die hun winsten zien verkleinen.

In de chemiesector verhogen de lonen voor de vierde keer in 1 jaar tijd met 2 %.  Als deze automatische indexering niet zou bestaan, zou het loon van de chemie-arbeider en bediende dus gecumuleerd 8,25 % minder waard zijn !

WE BETOGEN DUS ALS CHEMIE-ARBEID(ST)ERS EN BEDIENDEN VOOR HET BEHOUD EN DE VERBETERING VAN DE INDEX !

 

Meer dan redenen genoeg dus om onze leden en collega’s te mobiliseren voor de betoging van 22 april in Antwerpen en de nationale betoging die op 20 juni in Brussel zal doorgaan.

 Vrijdag 22 april  verzamelen we om 09U15 aan de uitgang  van het  Centraal Station van Antwerpen 

Deelnemers aan de betoging zijn gedekt door een stakingsaanzegging.