Archief 19 februari 2021

Actiedag 25 februari 2021

E586C822-FB01-43DA-998B-F034D4221000_4_5005_c-1 Actiedag 25 februari  202145B63CE9-7807-4A8A-9949-56162D643F71 Actiedag 25 februari  2021

 

Donderdag 25 februari voeren de vakbonden actie tegen de loonnorm : hiermee zouden de brutolonen in heel de privé-sector over de periode 2021-2022 met maar 0,4% mogen stijgen.

Ter illustratie : werknemers in heel wat essentiële sectoren zouden daardoor einde 2022 maar € 6 bruto per maand meer mogen verdienen dan vandaag.
Na het applaus, nu dus een slag in het gezicht!

Niet elke sector of bedrijf is bovendien getroffen door de crisis, waardoor deze loonnorm belachelijk is voor bedrijven die hun productiviteit zien stijgen of mooie winsten boeken.

Daarenboven geldt deze loonnorm niet voor zij die hun loon zelf kunnen onderhandelen of vastleggen. Enkel loonsverhogingen die op een transparante manier worden onderhandeld voor iedereen in een bedrijf of sector, dus via een CAO, worden aan banden gelegd.

Wij eisen vrije onderhandelingen, een deftige verhoging van het minimumloon (nu € 10 per uur of € 1.700 per maand, bruto welteverstaan), arbeidsherverdeling en menswaardige eindeloopbanen.
Na het  applaus, de centen !

Tenslotte nog dit: het behoud van koopkracht is essentieel om de economie te laten draaien. Simpel gezegd: wat aandeelhouders door extra subsidies ontvangen wordt geparkeerd in belastingparadijzen, wat werknemers extra ontvangen komt terug in onze economie. Een loonnorm van 0,4% na jaren van stilstand is dan ook gewoon dom!

 

 

Actiedag 12 februari 2021

Zoals jullie weten, hebben de vakbonden beslist om niet verder te onderhandelen over een interprofessioneel akkoord 2021-2022 omdat :

  • de werkgevers al maandenlang weigeren om een verbetering van de sociale uitkeringen (pensioen, werkloosheid, ziekte) goed te keuren en dat nu koppelen aan het akkoord van de vakbonden met een maximale loonnorm van 0,4 %,
  • de vakbonden een indicatieve loonnorm (een richtinggevende marge die mag overschreden worden) willen in plaats van de belachelijke 0,4 % zodat bedrijven en sectoren waar ondanks – of dank zij – de pandemie wél goede resultaten werden behaald toch deftige loonsopslag mogelijk is,
  • de vakbonden een terecht deel van de koek eisen voor de werkmensen die in heel wat sectoren hun gezondheid hebben geriskeerd om de boel draaiende te houden, NA HET APPLAUS DE CENTEN !
  • indien de maximale loonnorm van 0,4 % behouden blijft, dat betekent dat dat er in bedrijven en sectoren maar een peulschil aan loonsverhoging kan onderhandeld worden.

 

Daarom organiseert het ABVV op vrijdag 12 februari een ACTIEDAG die gedekt is door een stakingsaanzegging .

Voor meer informatie, contacteer  het bureauke ( 2609 )  of je plaatselijke delegé .