Archief 26 maart 2019

ABVV verwerpt ontwerp IPA 2019-2020: onvoldoende antwoord op legitieme bezorgdheden werknemers

Vandaag, 26 maart, heeft het Federaal Comité van het ABVV, met afgevaardigden van alle sectoren en gewestelijke afdelingen, het ontwerp van IPA voor 2019-2020 met een meerderheid van 56% verworpen. Het Federaal Comité is van oordeel dat het ontwerp onvoldoende antwoord biedt op de legitieme vragen van de werknemers voor meer koopkracht en betere arbeidsvoorwaarden, en dit zeker niet voor de werknemers met de laagste lonen. Het ABVV eist dat de regering en het parlement nog werk maken van sociaal rechtvaardige maatregelen, zowel wat de sociale uitkeringen betreft als de eindeloopbaan.

Het ABVV is tot dit besluit gekomen na een brede informatie- en consultatieronde van haar achterban gedurende de afgelopen weken. Ondanks de positieve zaken, zoals de voorstellen met betrekking tot de landingsbanen en het SWT, zijn de militanten van oordeel dat het ontwerp onvoldoende antwoord biedt op de verzuchtingen van de werknemers om de koopkracht te versterken, in het bijzonder voor werknemers met lage lonen: Lees meer

Afscheid Erich

Het afscheid van onze kameraad Erich vind nu zaterdag 23 maart plaats om 10u00 in Aula Van Den Broeck .

Deze vind je in de Hannekenshoek 39 te Herentals .

We verzamelen om 09u40 op de parking van de Aula .

Iedereen is uitgenodigd om op een serene wijze afscheid te nemen .