Archief 7 december 2022

Nationale betoging 16 December

Zoals we reeds meldden, betoogt het ABVV op 16 december in Brussel voor meer koopkracht.

Betoging praktisch : 

  • Datum: vrijdag 16 december ’22 – verzamelen om 08U45
  • Plaats verzamelen: Antwerpen Centraal

 

Samen met de 2 andere vakbonden eisen we:

  • Bruto loonsverhogingen,
  • Een bevriezing van de energieprijzen,
  • Meer belastinginkomsten uit kapitaal,
  • Het behoud van de de automatische loonindexering,
  • Een vrouwvriendelijke pensioenhervorming,
  • Een ouderschapsverlof, tijdskrediet, geboorteverlof en periodes van werkloosheid die meetellen voor toegang tot het minimumpensioen.
  • Het behoud van het bestaande tijdskrediet

Lees meer over de eisen op de webpagina van het federaal ABVV.

 

Nationale betoging vrijdag 16 december

OP VRIJDAG 16 DECEMBER  GAAN WE DE STRAAT OP.

VOOR BRUTO LOONSVERHOGINGEN
De loonnormwet blokkeert onze lonen voor de komende jaren! De winstmarges van sommige Belgische bedrijven
breken tegelijkertijd records. Wij willen, waar dat mogelijk is, over échte loonsverhogingen kunnen onderhandelen.
Daarom moeten we af van de loonnormwet. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) gaf ons al gelijk.

VOOR EEN BEVRIEZING VAN DE ENERGIEPRIJZEN
Europa blijft dralen met een voldoende laag prijsplafond voor gas. Daarom moet België zelf
in actie schieten om de energierekening van de gezinnen meer te verlichten.

VOOR MEER BELASTINGINKOMSTEN UIT KAPITAAL
De minister van Financiën stelt een fiscale hervorming voor die kapitaalinkomsten meer zou laten bijdragen.
Wij roepen de regering op om werk te maken van een belastingverschuiving, opdat werknemers
netto meer overhouden en kapitaal, bedrijven en vermogens meer bijdragen.

VOOR DE AUTOMATISCHE LOONINDEXERING
De werkgevers doen er alles aan om de automatische loonindexering in vraag te stellen. De automatische indexering
van lonen, wedden en sociale uitkeringen is niet onderhandelbaar! Het is een bescherming tegen koopkrachtverlies.

VOOR EEN VROUWVRIENDELIJKE PENSIOENHERVORMING
Ouderschapsverlof, tijdskrediet, geboorteverlof en perioden van werkloosheid
moeten meetellen voor toegang tot het minimumpensioen.

VOOR HET BEHOUD VAN BESTAANDE TIJDSKREDIET
De regering maakt de combinatie van privé- en beroepsleven moeilijker door tijdskrediet voor kinderopvang in te perken.
Alle evaluaties tonen nochtans dat de bestaande tijdskredietregelingen net uitgebreid zouden moeten worden.

TEGEN DE UITBREIDING VAN DE FLEXI-JOBS
Werknemers worden niet beter van onzekere jobs. Ze verdienen échte, volwaardige jobs, met fatsoenlijke lonen.

 

WIJ STOPPEN NIET,
zolang de werknemers niet krijgen wat ze verdienen!