Archief 30 maart 2022

Syndicale Premie

 

Waarover gaat het?
▷ Dankzij de vakbonden hebben de
arbeiders in de scheikunde recht op een
maximale syndicale premie.
▷ Het maximale bedrag van de syndicale
premie bedraagt € 145.
▷ Zij bestaat uit twee delen:
€ 110 + € 35
€ 110 – Dit deel is variabel: het hangt af
van het aantal maanden dat je in 2021
hebt gewerkt.
€ 35 – Dit deel is vast: wij betalen dit
bedrag automatisch wanneer je recht
hebt op het variabel deel.

Praktische info
▷ Je hebt als werknemer in de sector een
attest ontvangen.
▷ Controleer, vul jouw gegevens aan    ( rekeningnummer) en
bezorg het ondertekende attest aan je
delegee of afdeling van ABVV

.
▷ De syndicale premie zal gestort worden
op jouw rekening vanaf 25 april 2022

Actiedag 24 maart Brussel

Wat?  Actiedag

Wanneer / waar?  Donderdag 24 maart 11U00  , Kunstberg Brussel .

We spreken af in het  Centraal station van Antwerpen 9U15

 

Het wordt allemaal veel te duur.

We kennen het  allemaal …. de onhoudbare stijging van energiefacturen, prijzen aan de pomp, de rekening aan de winkelkassa,… Dagelijks worden we ermee geconfronteerd !!

De nieuwe maatregelen van de federale regering om de energiefacturen van de gezinnen betaalbaarder te maken, zijn nuttig, maar zijn niet genoeg.

Bij velen van ons staat het water namelijk aan de lippen. We slagen er niet meer allemaal in om onze energiefactuur/ rekeningen  te betalen. Wie met de auto naar het werk moet, betaalt zich blauw. Schulden stapelen zich op. Dit is onhoudbaar. Het is tijd om onze stem luid te laten horen. We roepen daarom ook om met  zoveel mogelijk  naar  Brussel te gaan om onze stem te laten horen !

Kom dus mee op straat voor:

  • –  een definitieve btw-verlaging op gas en elektriciteit naar 6%
  • –  het permanent maken van de uitbreiding van wie in aanmerking komt voor sociaal tarief
  • –  het opnemen van brandstofprijzen in de index
  • –  het afromen van de gigantische overwinsten van de energiebedrijven om ze te laten terugvloeien naar de werkende klasse
  • –  de hervorming van de loonnormwet en de handhaving van de loonindexatie

Het federaal ABVV diende een stakingsaanzegging in voor deze actie.

 

 

Nieuwe Leste Roeie & Mondmaskersplicht

Leste Roeie 

Sinds  kort  staat er ook  een archief van   ” de Leste Roeie ”   online .

Afhankelijk  je browser  moet  je om de juiste lay-out  van de ” Leste ”  te hebben mogelijk  : ” bewerken inschakelen  ”  aan klikken.

Leste Roeie  van Februari

 

Mondmaskers 

Zoals iedereen ongetwijfeld heeft gehoord, werden de coronamaatregelen versoepeld met ingang van 7 maart.

De Generiek Gids stelt dat het dragen van een mondmasker niet meer verplicht is, maar wordt aanbevolen.

Dit betekent concreet dat de verplichting voor het dragen van het masker vervalt indien we de maatregelen (ventileren, anderhalve meter afstand houden edm.) kunnen waarborgen. Waar dit niet mogelijk is, d.w.z. waar men meer dan 10 minuten op minder dan anderhalve meter afstand bij elkaar is, is het dagen van het masker aanbevolen. Daarom blijft het dragen van een masker in de lift, die niet is geventileerd en waar we de vereiste afstand niet kunnen waarborgen, sterk aanbevolen.

Laten we vooral collegiaal blijven, als een collega aangeeft  zich  niet  veilig  te voelen .

Om deze reden moet iedereen nog steeds een masker bij zich hebben.