Alle berichten door admin ABVV Agfa Gevaert

Praktische info : Europese manifestatie 12 december Brussel

De Europese Commissie wil het Stabiliteits- en groeipact verstrengen. In mensentaal: de lidstaten zullen hard moeten snoeien in de sociale zekerheid, de openbare diensten en in investeringen.

Dinsdag 12 december betoogt het Europees Vakverbond hiertegen in Brussel.

Wat, Hoe : 

 • Datum: dinsdag 12 december 2023.
 • Verzamelen: vanaf 8U30 op het Koningin Astridplein, centraal station, Antwerpen.
 • Treintickets: worden verdeeld door de centrales. Betogers die vertrekken uit een ander station dan Antwerpen-Centraal, kopen zelf hun ticket aan en rekenen nadien de aankoop af bij ons.
 • Verzamelen: vanaf 10U00, Justitiepaleis, Poelaertplein, Brussel.
 • Toespraken en start: 11U00
 • Iedereen is gedekt  door een stakingsaanzegging
 • Betogers hebben recht op een stakingsvergoeding van € 40 indien ze door deelname  loonverlies lijden alsook op een lunchvergoeding van € 10  indien ze meegaan naar  Brussel .

Europese manifestatie 12 december

De Europese Commissie wil het Stabiliteits- en groeipact verstrengen. In mensentaal: de lidstaten zullen hard moeten snoeien in de sociale zekerheid, de openbare diensten en in investeringen. En dat terwijl de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne en het Midden-Oosten volop woeden!

Wij manifesteren VOOR

 • Investeringen in openbare diensten (kinderdagverblijven, onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer, enz.), sociale bescherming, rechtvaardige transitie.
 • Waardige lonen vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten.
 • Een Europees industriebeleid verenigbaar met

de klimaatdoelstellingen, met respect voor de kwaliteit en duurzaamheid van jobs.

Wij manifesteren TEGEN

De terugkeer naar het blinde besparingsbeleid en dus:

 • het bevriezen van onze lonen;
 • de privatisering van en de besparingen in onze openbare diensten;
 • de afbraak van onze pensioenen.

Dat moeten we de Europese leiders duidelijk maken!

Sluit  daarom bij  ons aan op 12 december. 

De  praktische info  volgt  snel. 

EERSTE OVERWINNING VOOR DE VAKBONDEN EN HET MIDDENVELD TEGEN DE WET-VANQUICKENBORNE

De syndicale strijd wordt beloond. 

Afgelopen zaterdag kondigde de voorzitter van Parti Socialiste (PS) aan dat hij niet zal stemmen op de wet Van Quickenborne, een wet waar wij als vakbond al maanden tegen mobiliseren. Dankzij jullie, onze militanten, zijn we er in geslaagd om de grenzen te verleggen en hebben we onze eerste slag binnengehaald tegen de wet Van Quickenborne. Het is ook een duidelijk signaal naar iedereen die zich afvraagt: “Waarom betogen we nog?”. We kunnen nu zeggen: “Hiervoor doen we het!”

We wachten momenteel op het moment waarop de 3 wetsartikelen effectief uit de wettekst worden gehaald. We blijven waakzaam.

Bedankt en proficiat aan iedereen voor jullie steun.

“Syndicalist, geen crimineel!” Samen sterk!

Nationale actiedag te Brussel op 5 oktober #StopWetVanQuickenborne

Op donderdag 5 oktober  organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale actiedag te Brussel: Verzet is geen misdaad: voor vrijheid en het recht op collectieve acties #StopWetVanQuickenborne

We zitten in de laatste rechte lijn om te vermijden dat de regering de wet‑Van Quickenborne goedkeurt. De coalitie #VerzetIsGeenMisdaad is meer dan ooit gekant tegen het gerechtelijk betogingsverbod dat in dit wetsontwerp is opgenomen. Vergis je niet! Deze wet brengt een essentieel democratisch recht in gevaar: het recht om te protesteren.

Praktisch : 

 • 8U30 : verzamelen in het  centraal  station van Antwerpen
 • 10 uur: verzamelen voor het kabinet-Van Quickenborne op de Kruidtuinlaan, onder blauwe rookpluimen, gevolgd door een ceremoniële inhuldiging van een publiek toilet!
  De drie vakbonden, Amnesty International, Greenpeace en de Liga voor de Mensenrechten nemen het woord.
 • Daarna optocht, met rode en groene rookpluimen, langs de hoofdkwartieren Ecolo-Groen en PS-Vooruit. Zij spuien politieke mist, wij reageren met kleurrijke rook!
 • Meer info vind je hier .

Eén boodschap telt: stem deze wet weg uit het parlement.

Iedereen is gedekt  door een stakingsaanzegging.

We rekenen op jullie aanwezigheid !

 

22 mei nationale betoging te Brussel tegen de aanvallen op het stakingsrecht en de sociale dumping

Op maandag 22 mei organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale betoging te Brussel tegen de aanvallen op het stakingsrecht en de sociale dumping in het dossier ‘Delhaize’.

Praktisch

We verzamelen vanaf 8u30 in de loketzaal van Antwerpen-Centraal.  Medewerkers van ABVV-regio Antwerpen staan paraat om actiekaarten en treintickets te verdelen aan de leden.

Dit doen ze bij een tent van het ABVV, net buiten Antwerpen-Centraal.

De betoging start om 10u aan Brussel-Noord.

We rekenen op jullie aanwezigheid!

Indexering lonen op 1 februari 2023

INDEXERING LONEN +2%  op 1 Februari 2023

 

De afgevlakte spilindex heeft de sectoraal vastgelegde drempel van 124.63 punten in  januari  2023 overschreden.

Dit betekent dat de lonen op 1 februari 2023 geïndexeerd moeten worden.

 +2%

De volgende indexatie zal gebeuren indien de afgevlakte spilindex de drempel van 127.12 punten zal overschrijden.

UPDATE : Agfa Top legt bom onder overleg !

Vanmorgen hebben we meer dan 3 uur samengezeten met onze Top.

Alle punten werden besproken en op de meeste zijn, voor ons arbeiders, (aanvaarbare) oplossingen gekomen. Bevestigingen op papier hebben we echter niet gekregen.

Naar ons aanvoelen is het grootste punt nog de woordbreuk van de directie in lopende onderhandelingen van de ontslagronde in Offset (kaderleden en bedienden). Deze ontslagronde is de zoveelste besparingsronde op  kap  van de werknemers.

Woordbreuk is ook voor ons een brug te ver!

Hierdoor komen we in een “crisissituatie “aangestuurd door de directie.

We begrijpen dan ook niet wat de bedoeling hiervan is, ontmijning van deze gecreëerde situatie zal op hoger niveau gespeeld worden.

Momenteel gaan we dus NIET over tot actie.

Moesten er nog in het kort wijzigingen komen houden we jullie op de hoogte.