Alle berichten door admin ABVV Agfa Gevaert

Actiedag 25 februari 2021

 

Donderdag 25 februari voeren de vakbonden actie tegen de loonnorm : hiermee zouden de brutolonen in heel de privé-sector over de periode 2021-2022 met maar 0,4% mogen stijgen.

Ter illustratie : werknemers in heel wat essentiële sectoren zouden daardoor einde 2022 maar € 6 bruto per maand meer mogen verdienen dan vandaag.
Na het applaus, nu dus een slag in het gezicht!

Niet elke sector of bedrijf is bovendien getroffen door de crisis, waardoor deze loonnorm belachelijk is voor bedrijven die hun productiviteit zien stijgen of mooie winsten boeken.

Daarenboven geldt deze loonnorm niet voor zij die hun loon zelf kunnen onderhandelen of vastleggen. Enkel loonsverhogingen die op een transparante manier worden onderhandeld voor iedereen in een bedrijf of sector, dus via een CAO, worden aan banden gelegd.

Wij eisen vrije onderhandelingen, een deftige verhoging van het minimumloon (nu € 10 per uur of € 1.700 per maand, bruto welteverstaan), arbeidsherverdeling en menswaardige eindeloopbanen.
Na het  applaus, de centen !

Tenslotte nog dit: het behoud van koopkracht is essentieel om de economie te laten draaien. Simpel gezegd: wat aandeelhouders door extra subsidies ontvangen wordt geparkeerd in belastingparadijzen, wat werknemers extra ontvangen komt terug in onze economie. Een loonnorm van 0,4% na jaren van stilstand is dan ook gewoon dom!

 

 

Actiedag 12 februari 2021

Zoals jullie weten, hebben de vakbonden beslist om niet verder te onderhandelen over een interprofessioneel akkoord 2021-2022 omdat :

  • de werkgevers al maandenlang weigeren om een verbetering van de sociale uitkeringen (pensioen, werkloosheid, ziekte) goed te keuren en dat nu koppelen aan het akkoord van de vakbonden met een maximale loonnorm van 0,4 %,
  • de vakbonden een indicatieve loonnorm (een richtinggevende marge die mag overschreden worden) willen in plaats van de belachelijke 0,4 % zodat bedrijven en sectoren waar ondanks – of dank zij – de pandemie wél goede resultaten werden behaald toch deftige loonsopslag mogelijk is,
  • de vakbonden een terecht deel van de koek eisen voor de werkmensen die in heel wat sectoren hun gezondheid hebben geriskeerd om de boel draaiende te houden, NA HET APPLAUS DE CENTEN !
  • indien de maximale loonnorm van 0,4 % behouden blijft, dat betekent dat dat er in bedrijven en sectoren maar een peulschil aan loonsverhoging kan onderhandeld worden.

 

Daarom organiseert het ABVV op vrijdag 12 februari een ACTIEDAG die gedekt is door een stakingsaanzegging .

Voor meer informatie, contacteer  het bureauke ( 2609 )  of je plaatselijke delegé .

Soms is er zoveel dat we voelen, maar zo weinig zinvol dat we kunnen zeggen.

Met  droefheid hebben we het  overlijden van Christel, Tom’s vrouw, vernomen .
Veel  te jong , te vroeg , …. Woorden kunnen nooit  weergeven wat  we echt  willen zeggen.

We zijn in onze gedachten bij Tom, zijn familie en vrienden en wensen hen alle kracht toe .

We willen jullie ook  vragen om Tom de nodige tijd  te gunnen  .
Rouwkaartjes zijn steeds welkom op ons bureauke of in onze gekende brievenbussen .

 

 

Socialistische vakbond staakt ter bescherming van het recht op… staken

bron: HLN 10/12/2020 , ook via deze link

De socialistische vakbond ABVV heeft schrik. Schrik dat het recht tot staken in gedrang komt. Eind november werden zeventien militanten uit Luik veroordeeld voor het belemmeren van het verkeer tijdens een stakingsactie. Eerder werd ook de Antwerpse ABVV-voorzitter om dezelfde reden schuldig verklaard in de rechtbank. De Antwerpse takken van ABVV sloten zich donderdag aan bij het nationaal protest op de dag van de mensenrechten.

Staken is een recht !!

Op 23 november veroordeelde de correctionele rechtbank van Luik 17 ABVV-militanten, waaronder huidig federaal voorzitter Thierry Bodson, tot een gevangenisstraf met uitstel omdat ze in oktober 2015, tijdens een nationale staking, aansloten bij een wegversperring. Wettelijke basis voor de veroordeling was artikel 406 van het Strafwetboek dat ‘kwaadwillige belemmering van het verkeer’ verbiedt. Deze feiten doen heel erg terugdenken aan de rechtszaak tegen onze eigen voorzitter van ABVV-regio Antwerpen, enige tijd terug. Ook daar beriep de rechtbank zich op het omstreden artikel 406.

Op donderdag 10 december – internationale dag van de mensenrechten – gaat het ABVV in beroep tegen deze uitspraak. In het hele land zullen er die dag ook symbolische acties georganiseerd worden, hierdoor is ook iedereen gedekt  door de stakingsaanzegging ! 

 

In de eerste plaats omdat we zulke herhaalde aanvallen op ons stakingsrecht én op onze stakers niet kunnen aanvaarden. Maar even goed omdat het beruchte artikel 406 kan misbruikt worden om elke protestactie op de openbare weg te criminaliseren. De dreiging van artikel 406 zal actievoerders monddood maken. Wie gaat nog actievoeren als er een reëel  risico is op gevangenisstraf? Gisteren Bruno Verlaeckt, vandaag 17 ABVV’ers uit Luik. En morgen? Wie zit er de volgende keer op de beklaagdenbank? Deze evolutie is een democratische samenleving onwaardig en moet gestopt worden.

Het ABVV roept op om op 10/12 het werk neer te leggen als protest tegen de veroordeling van syndicalisten maar de acties zullen noodgedwongen door kleine groepen gevoerd worden. Hoe jammer het ook is, de coronamaatregelen laten vandaag niet toe om militanten op de been te brengen. Zelfs een actie met een paar 100 deelnemers, zoals we organiseerden in september, is in deze periode niet mogelijk. In Antwerpen zullen daarom 25 ABVV-secretarissen een symbolische actie voeren met de bedoeling ons protest zo luid mogelijk te laten klinken in de media. De slogan van de actie wordt Who’s next?Wie wordt de volgende actievoerder die beschuldigd wordt van de belemmering van het verkeer? En daarmee richten we onze pijlen heel duidelijk op artikel 406 van het Strafwetboek.

Dit mag niet meer misbruikt worden om stakers en actievoerders te vervolgen en te veroordelen.

Donderdag 10 december worden de actie en toespraken vanaf 11u live gestreamd op de sociale media van ABVV-regio Antwerpen.We roepen jullie op om de actie online live te volgen en op die manier solidariteit te tonen.

Demografiefonds 2020

Eindelijk is er  een akkoord ….. Code 64 kan vanaf  vandaag  ingevuld worden en moet  opgenomen worden voor eind 2020.

Onderstaande is beslist  en bevestigd   :

Conform het demografieplan goedgekeurd in de Ondernemingsraad van 30/09/2020 worden volgende maatregelen van kracht voor de medewerkers van Agfa-Gevaert NV:

1) Aan de arbeiders en bedienden tewerkgesteld in 3 en 4 ploegen of tewerkgesteld in weekendploegen wordt vanaf de leeftijd van 47 jaar (geboortejaar 1973) en ouder een demografiecode toegekend (code 64).

2) Aan de arbeiders en bedienden tewerkgesteld in 1 en 2 ploegen wordt vanaf de leeftijd van 55 jaar (geboortejaar 1965) en ouder een demografiecode toegekend (code 64).

3) Aan de arbeiders, bedienden en kaderleden tewerkgesteld in een dagregime wordt vanaf de leeftijd van 60 jaar (geboortejaar 1960) en ouder een demografiecode toegekend (code 64).

In alle gevallen:  Toekenning 8 uren code 64, geprorateerd in functie van het tewerkstellingspercentage op het moment van toekenning. Aan de medewerkers tewerkgesteld in weekendploegen worden 4 uren toegekend geprorateerd in functie van het tewerkstellingspercentage op het moment van toekenning.  Op te nemen in twee halve dagen of één volledige dag.  Betaling aan basisloon, verhoogd met toeslag aangezegde ploeg indien van toepassing (ploegenmedewerkers) en exclusief de toeslag voor werk op zaterdag en zondag en toeslagen voor DOKA en hinderend werk.  De opname van deze verlofcode dient te gebeuren in overleg met de leidinggevende, rekening houdend met de functionaliteit van de afdeling/ploeg.  De ploegensituatie per 1 november geldt voor de toepassing van bovenstaande.  De code 64 (“demografiefonds 2020”) is op te nemen voor 31/12/2020 en is niet overdraagbaar.

4) Externe medische check-up tijdens de arbeidstijd voor de Agfa-Gevaert NV-medewerkers die in het jaar 2020 op medische check-up gaan. Medewerkers die in 2020 hiervoor in aanmerking komen conform de gebruikelijke criteria en de check-up ook effectief laten uitvoeren, kunnen gebruik maken van code 51. Voor bedienden en kaderleden werd code 51 beschikbaar gemaakt in ESS. Arbeiders nemen contact op met hun monitoraat voor het inplannen van code 51. De code wordt vergoed tegen het normale loon volgens aanzegging. De code moet opgenomen worden op de dag dat de check-up plaatsvindt.

5) Sport & cultuurcheques: alle Agfa-Gevaert NV medewerkers die in dienst zijn op 1 december 2020 ontvangen elektronische sport –en cultuurcheques ter waarde van 75 euro. De sport en cultuurcheques worden toegekend in de maand december 2020.

Sociale verkiezing 2020

De  stemmen van  de sociale verkiezingen zijn geteld.

Agfa  kleurt  weer helemaal  rood voor de 2de maal op rij !!!

Ook het  jongeren mandaat  hebben we binnen .

Wij  willen  jullie nogmaals bedanken voor de steun en het  vertrouwen.

Door jullie steun kunnen we onze  rode ballen weer  4 jaar  laten knallen !!

We kunnen weer volop inzetten  op Democratie, Rechtvaardigheid, Solidariteit  en Gelijkheid in onze strijd  tegen een agressief  patronaat.

Het  ABVV team