Solidariteit, een krachtig wapen tegen een agressief patronaat

Indexering lonen op 1 oktober 2022

INDEXERING LONEN +2%  OP 1 Oktober 2022

 

De afgevlakte spilindex heeft de sectoraal vastgelegde drempel van 119.79 punten in  september 2022 overschreden.

Dit betekent dat de lonen op 1 oktober 2022 geïndexeerd moeten worden.

 +2%

De volgende indexatie zal gebeuren indien de afgevlakte spilindex de drempel van 122.18  punten zal overschrijden.

Mobilisatie woensdag 21 september 2022

De afgelopen twee jaar hebben wij onderhandeld, actie gevoerd, gesensibiliseerd, betoogd, petities getekend en hoorzittingen afgedwongen in het parlement. Allemaal met twee doelen voor ogen: de verhoging van de koopkracht en de aanpassing van de wet van ’96 die vrije loononderhandelingen onmogelijk maakt. Op 20 juni waren er we nog met meer dan 80.000 betogers in Brussel om deze twee eisen kracht bij te zetten.

Vandaag maken de hallucinant stijgende energieprijzen en een ongekende inflatie die de levenskost naar omhoog stuwt, onze eisen haast profetisch. De voor de zomervakantie door het ABVV geplande acties en staking vallen in een periode dat de bescherming van de koopkracht de hoofdbekommernis is van alle werknemers. De wegsmeltende koopkracht staat weliswaar in het brandpunt van het publieke debat maar efficiënte maatregelen blijven uit. Voor het ABVV zouden zou zo’n maatregel ondermeer kunnen zijn dat energie onder de controle van de overheid komt en de prijzen bevroren worden.

De werkgevers daarentegen misbruiken de energiecrisis om nog maar eens ten strijde te trekken tegen ons systeem van automatische loonindexering. Een automatische loonindexering die net de laatste dam is tegen een collectieve verarming van de werkende bevolking. We zullen er met zijn allen, alles aan moeten doen om hier tegenwerk tegen te bieden ter verdediging van die automatische loonindex.

De komende syndicale acties zijn daarom cruciaal!  De eerste afspraak is op 21 september op het Muntplein in Brussel voor een federale mobilisatie. Indien de regering niet snel handelt om onze koopkracht te redden, zullen hardere acties nodig zijn.

 

ABVV-mobilisatie
woensdag 21 september 2022 om 10u
Muntplein, Brussel

Praktisch

We verzamelen om 8 uur in de hall van het Centraal Station, koop zelf je ticket en bezorg het ons, eventueel samen met de ingevulde actiekaart, voor 4 oktober voor terugbetaling.

Deze trein kom aan om 9u06 in het Centraal Station van Brussel. Het Muntplein ligt op wandelafstand van het Centraal Station. Afspraak op het Muntplein om 10u.

Agfa-Gevaert Groep en AURELIUS Group ondertekenen overeenkomst voor verkoop van Agfa’s divisie Offset Solutions

In het kader van het lopende transformatieproces heeft de Agfa-Gevaert Groep een
overeenkomst voor de aankoop van aandelen getekend met AURELIUS Group voor de verkoop
van zijn divisie Offset Solutions. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zou AURELIUS
Group de divisie Offset Solutions verwerven tegen een ondernemingswaarde van 92 miljoen
euro, onder voorbehoud van de gebruikelijke aanpassingen van het werkkapitaal en de netto
financiële schuld alsook het in mindering brengen van het minderheidsaandeel en de netto
pensioenschuld.
De divisie Offset Solutions is een wereldwijde leverancier aan de offsetdrukindustrie, die
commerciële drukkers, kranten- en verpakkingsdrukkers geïntegreerde oplossingen biedt voor
drukvoorbereiding en drukwerk.
De voorgestelde transactie is onderworpen aan de gebruikelijke informatie- en consultatie van
werknemers, goedkeuringen van regelgevende instanties en closing-voorwaarden. Beide
partijen streven ernaar de transactie in de loop van het eerste kwartaal van 2023 af te ronden.
Pascal Juéry, CEO van de Agfa-Gevaert Groep, zei: “De verwachte verkoop van de divisie
Offset Solutions is een belangrijke stap zijn in ons voortdurende transformatieproces. Het zal
ons in staat stellen de focus op onze groeiactiviteiten te verhogen, wat cruciaal is voor
toekomstig succes in onze markten. Na alle opties te hebben onderzocht, zijn wij van mening
dat de voorgestelde transactie de best mogelijke oplossing is voor al onze stakeholders: de
werknemers die in de divisie werken, de klanten in de offsetsector en onze aandeelhouders.”
Agfa werd bijgestaan door de investment bank BNP Paribas Fortis Advisory en door het
advocatenkantoor Linklaters