Deze Rooie ballen staan klaar om te knallen

Agfa kroont niet de werknemers maar wel de aandeelhouders tot HELD van de coronacrisis

De directie van Agfa Gevaert heeft haar werknemers steeds voorgehouden dat er voor premies geen geld is. “Elke euro moet viermaal omgedraaid worden”, aldus de directie. Tot in maart de kwartaalresultaten binnenrolden: het bedrijf zal voor ruim 50 miljoen aan aandelen inkopen en vernietigen. Een lucratieve operatie voor het bestuur en de aandeelhouders. Hoezo, geen geld?

De Belgische multinational Agfa Gevaert heeft het volgens de directie niet onder de markt: de coronacrisis doet de economie slabakken, en de beurskoers schommelt; dus is er helemaal geen financiële ruimte voor de eisen van de werkvloer. Zelfs een coronapremie ziet de directie niet graag door de vingers.

Geen boter bij de vis, wel een gouden handdruk

Hoewel de arbeiders ondanks de uitbraak van de pandemie en alle gezondheidsrisico’s van dien gewoon op de werkvloer gebleven zijn – de productie bij Agfa Gevaert werd als essentieel bestempeld – wou het bedrijf hen geen echte coronapremie uitbetalen. Iets wat sommige andere bedrijven hun werknemers wel gunden. Integendeel, “elke euro moet viermaal opgedraaid worden”, zo stelde de directe het, en dus kregen de werknemers in 2020 een reep chocolade cadeau.

Reeds toen was op de werkvloer de maat vol. Immers, de vorige CEO van het bedrijf kreeg begin 2020 een gouden handdruk van ruim 6 miljoen euro. En dat terwijl hij zelf ontslag genomen had om vervolgens in de raad van bestuur te gaan zetelen. De bittere nasmaak van het stuk chocolade werd onlangs groter. Als na een jaar van coronacrisis blijkt dat Agfa Gevaert bereid is massaal aandelen op te kopen en te vernietigen om haar aandeelhouders rijkelijk te belonen – de eerste beloning in 14 jaar volgens de pers – dan koken de werknemers van woede.

“Dit is een slag in het gezicht van de werknemers”, getuigt Tom Vercammen, syndicaal afgevaardigde voor ABVV Scheikunde bij Agfa Gevaert. “De arbeiders zijn het spuugzat: zij hebben de hele corona-epidemie doorgewerkt om het bedrijf overeind te houden, terwijl de bedrijfstop achter hun rug maar poen schept.”

Niet volgens de afspraken

 Dat Agfa-Gevaert voor 50 miljoen euro eigen aandelen gaat inkopen vanaf 1 april 2021, werd in maart tijdens de kwartaalresultaten bekendgemaakt. Daarbij gaan ook 4 miljoen eigen aandelen die Agfa bezit de papierversnipperaar in. En dat allemaal zodat de overige aandeelhouders in de toekomst op een groter dividend kunnen rekenen. Onder de aandeelhouders met een aanzienlijk belang tref je ook leden van de raad van bestuur aan.

“Deze beslissing was niet volgens de afspraken”, zegt Tom Vercammen. “Onderaan de ladder benadrukt men dat het bedrijf moet besparen, besparen en nog eens besparen, terwijl men bovenaan de ladder de portemonnee opentrekt omwille van hogere dividenden.” De delegatie van ABVV Scheikunde op het bedrijf vindt de houding van de directie onbegrijpelijk en wraakroepend. Op de werkvloer is de actiebereidheid groot. Tijdens de algemene staking van 29 maart ging het bedrijf nagenoeg plat. “De werknemers zijn het zat”, zegt Tom Vercammen. “Investeringen in personeel en installaties worden herleid tot een minimum. In vele afdelingen is er een te krappe personeelsbezetting en wordt de werkdruk en flexibiliteit met de dag hoger. Investeren in opleiding van personeel en in tewerkstelling is van ondergeschikt belang… Dan is het vernietigen van aandelen een brug te ver voor alle werknemers.”

Syndicale premie 2020

Onderstaand vinden jullie de informatie voor de betaling van de syndicale premie 2020 voor de arbeiders in de scheikunde.

1. Referteperiode
 
De periode van de syndicale premie 2020 loopt van 1 januari 2020 tot 31 december 2020

2. Bedragen syndicale premie

De maximale syndicale premie bedraagt 145 € en bestaat uit 2 delen.

Nieuw!
Sinds dit jaar worden de syndicale premie en de vormingspremie betaald op dezelfde datum. De vormingspremie wordt met andere woorden ook op 26 april betaald en niet meer eind september.

–       Syndicale premie (te betalen vanaf 26 april 2021) 
€ 110,00 of € 9,17 per maand aansluiting en tewerkstelling in de sector tijdens de referteperiode.

–       Vormingspremie (te betalen vanaf 26 april 2021)
Het bedrag is vastgesteld op € 35 en is ondeelbaar.

Deze forfaitaire premie wordt toegekend op basis van het attest van tewerkstelling voor de syndicale premie.
3. Tewerkstellingsattesten

Gevolg gevend aan de CAO van 29/11/2012 betreffende de toekenning van een sociaal voordeel, verstuurt het sociaal fonds voor de scheikunde nijverheid de attesten rechtstreeks naar de woonplaats van de werknemers.

Gelieve je syndicale premie 2020 te overhandigen aan je plaatselijke delegee, brievenbus abvv of ons abvv lokaal.

Gelieve dit  document  te ondertekenen en te  voorzien van je rekeningnummer . 

TW voor opvang kinderen bij sluiting school

Door de nieuwe maatregelen die het Overlegcomité genomen heeft is het mogelijk om
individueel TW aan te vragen voor volgende week indien je geen opvang hebt voor je kind door sluiting van de school.
Voor Agfa hoef je enkel volgende procedure te volgen:

Vermits het gaat over een algemene maatregel van de overheid, in dit geval specifiek voor volgende week, is een attest niet nodig.
Werknemers die hiervan gebruik wensen te maken NEMEN best op voorhand contact met HR (8921) of monitoraat, de procedure naar RVA toe blijft dezelfde als voorheen,
stel dat dit de eerste keer zou zijn dat iemand gebruik maakt van TW, is individuele aangifte naar RVA toe nodig.

Let op
· Indien je samenwoont met een andere ouder van het kind, kan dit recht voor éénzelfde periode maar worden toegekend aan één van jullie beiden;

  • In een situatie van alternerende huisvesting kan dit recht enkel gevraagd worden door de werknemer die gedurende de periode van sluiting, quarantaine…. effectief samenwoont met het kind.

Er kan voor éénzelfde periode voor hetzelfde kind dus altijd maar één persoon gebruik maken van dit recht.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de opvang van een kind is enkel mogelijk voor de dagen waarop de instelling (school, crèche) gewoonlijk geopend is
en voor de dagen waarop contractueel voorzien is dat de werknemer werkt. Dus niet voor de gewone schoolvakantie.

· Je werkgever moet je geen controlekaart bezorgen, hij moet wel de dagen doorgeven waarop je tijdelijk werkloos bent.

o Heb je recent uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvangen via het ABVV, dan hoef je niks te doen. Als de ABVV-werkloosheidsdienst nog extra informatie nodig heeft, word je gecontacteerd.

o Heb je nog geen uitkeringen tijdelijke werkloosheid via het ABVV ontvangen, of is het langer dan drie jaar geleden, dan moet je een aanvraag indienen bij het ABVV. Dit doe je snel en eenvoudig op www.tijdelijkwerkloos.be, waarna wij je dossier opstellen en je contacteren.

 

Indien je nog vragen hebt contacteer ons.