Solidariteit, een krachtig wapen tegen een agressief patronaat

Nationale betoging vrijdag 16 december

OP VRIJDAG 16 DECEMBER  GAAN WE DE STRAAT OP.

VOOR BRUTO LOONSVERHOGINGEN
De loonnormwet blokkeert onze lonen voor de komende jaren! De winstmarges van sommige Belgische bedrijven
breken tegelijkertijd records. Wij willen, waar dat mogelijk is, over échte loonsverhogingen kunnen onderhandelen.
Daarom moeten we af van de loonnormwet. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) gaf ons al gelijk.

VOOR EEN BEVRIEZING VAN DE ENERGIEPRIJZEN
Europa blijft dralen met een voldoende laag prijsplafond voor gas. Daarom moet België zelf
in actie schieten om de energierekening van de gezinnen meer te verlichten.

VOOR MEER BELASTINGINKOMSTEN UIT KAPITAAL
De minister van Financiën stelt een fiscale hervorming voor die kapitaalinkomsten meer zou laten bijdragen.
Wij roepen de regering op om werk te maken van een belastingverschuiving, opdat werknemers
netto meer overhouden en kapitaal, bedrijven en vermogens meer bijdragen.

VOOR DE AUTOMATISCHE LOONINDEXERING
De werkgevers doen er alles aan om de automatische loonindexering in vraag te stellen. De automatische indexering
van lonen, wedden en sociale uitkeringen is niet onderhandelbaar! Het is een bescherming tegen koopkrachtverlies.

VOOR EEN VROUWVRIENDELIJKE PENSIOENHERVORMING
Ouderschapsverlof, tijdskrediet, geboorteverlof en perioden van werkloosheid
moeten meetellen voor toegang tot het minimumpensioen.

VOOR HET BEHOUD VAN BESTAANDE TIJDSKREDIET
De regering maakt de combinatie van privé- en beroepsleven moeilijker door tijdskrediet voor kinderopvang in te perken.
Alle evaluaties tonen nochtans dat de bestaande tijdskredietregelingen net uitgebreid zouden moeten worden.

TEGEN DE UITBREIDING VAN DE FLEXI-JOBS
Werknemers worden niet beter van onzekere jobs. Ze verdienen échte, volwaardige jobs, met fatsoenlijke lonen.

 

WIJ STOPPEN NIET,
zolang de werknemers niet krijgen wat ze verdienen!

61 Jobs op de helling

Op de bijzondere ondernemingsraad van 24 november is er een besparing van 61 (waarvan 39 in München) medewerkers aangekondigd. Het gaat hier enkel over Bedienden en Kaderleden van de afdelingen DPC, Radiology en  Inovation Office.

Als oorzaak van de maatregelen  duiden ze de effecten van de inflatie, de wereldwijde recessie, de reactie van China op de COVID-situatie en onze dalende verkoopvolumes op bepaalde markten aan.

Om  de economische crisis, de hoge grondstofprijzen en stijgende loonkosten het  hoofd te bieden neemt onze directie zwaar ingrijpende maatregelen:

  • Kaderleden hun index zal anders worden uitbetaald.
  • Men schrapt 22 jobs  bij kaders en bedienden over de verschillende groepen maar niet bij Materials.
  • In die groepen waar de jobs wegvallen gaan mensen vanaf 60 jaar 50% kunnen in landingsbaan gaan (zonder te komen werken).
  • DR-vestiging in München (Duitsland) gaat dicht.

Nogmaals dit gaat enkel over bedienden en kaderleden.