Archief 30 januari 2023

Indexering lonen op 1 februari 2023

INDEXERING LONEN +2%  op 1 Februari 2023

 

De afgevlakte spilindex heeft de sectoraal vastgelegde drempel van 124.63 punten in  januari  2023 overschreden.

Dit betekent dat de lonen op 1 februari 2023 geïndexeerd moeten worden.

 +2%

De volgende indexatie zal gebeuren indien de afgevlakte spilindex de drempel van 127.12 punten zal overschrijden.

UPDATE : Agfa Top legt bom onder overleg !

Vanmorgen hebben we meer dan 3 uur samengezeten met onze Top.

Alle punten werden besproken en op de meeste zijn, voor ons arbeiders, (aanvaarbare) oplossingen gekomen. Bevestigingen op papier hebben we echter niet gekregen.

Naar ons aanvoelen is het grootste punt nog de woordbreuk van de directie in lopende onderhandelingen van de ontslagronde in Offset (kaderleden en bedienden). Deze ontslagronde is de zoveelste besparingsronde op  kap  van de werknemers.

Woordbreuk is ook voor ons een brug te ver!

Hierdoor komen we in een “crisissituatie “aangestuurd door de directie.

We begrijpen dan ook niet wat de bedoeling hiervan is, ontmijning van deze gecreëerde situatie zal op hoger niveau gespeeld worden.

Momenteel gaan we dus NIET over tot actie.

Moesten er nog in het kort wijzigingen komen houden we jullie op de hoogte.

Agfa top legt een bom onder het overleg!

 

 

 

Gemaakte afspraken in het overleg worden éénzijdig overruled door onze Top  Dit maakt het overleg onmogelijk. Wij worden als syndicale partners belachelijk gemaakt.

 

Daarom blijven we weg uit elk ‘overleg’ omdat dit momenteel nutteloos is.

Daarom roepen we op om niet naar de nieuwjaarsreceptie te gaan, een duidelijk signaal aan CEO dhr. Juéry, dat u niet akkoord bent met de gang van zaken.

 

Daarom hebben we, al uw vakbondsafgevaardigden voor Arbeiders, Bedienden en Kaderleden, een gesprek gevraagd met onze CEO. We hebben vragen over:

  • afspraken die niet worden gehonoreerd (o.a.index kaderleden).
  • Zirfon (afspraak nog steeds niet op papier).
  • M-star monomed printer (project weer afgevoerd).
  • de gevolgen van het verdwijnen van onze ICS-medewerkers en de gebrekkige opvolging door ATOS.
  • de gevolgen van het verdwijnen van Off
  • inkjet R&D team: ontwikkeling eigen printers en inkten, naast de INCA product reeks.
  • Heultje(extra productie mogelijk).
  • de personeelsafbouw, en de gevolgen voor de tewerkstelling van de ‘blijvers’.

 

Namens het gemeenschappelijk vakbondsfront

ACVBIE, ABVV Scheikunde

 

Wij zijn verhuisd!

Wij zijn verhuisd!

Je kan ons vanaf vandaag  vinden in gebouw 75 , 2e verdiep lokaal  31.

Om er  te raken neem je best de gekende weg … bij  het  uitkomen van de lift  op het  2e verdiep  volg  je gewoon de pijlen.

Indien problemen bel  je gewoon naar  het  bureauke ( 2609) en dan snellen we je ter hulp.