Archiveer 10 december 2020

Socialistische vakbond staakt ter bescherming van het recht op… staken

bron: HLN 10/12/2020 , ook via deze link

De socialistische vakbond ABVV heeft schrik. Schrik dat het recht tot staken in gedrang komt. Eind november werden zeventien militanten uit Luik veroordeeld voor het belemmeren van het verkeer tijdens een stakingsactie. Eerder werd ook de Antwerpse ABVV-voorzitter om dezelfde reden schuldig verklaard in de rechtbank. De Antwerpse takken van ABVV sloten zich donderdag aan bij het nationaal protest op de dag van de mensenrechten.

Staken is een recht !!

Op 23 november veroordeelde de correctionele rechtbank van Luik 17 ABVV-militanten, waaronder huidig federaal voorzitter Thierry Bodson, tot een gevangenisstraf met uitstel omdat ze in oktober 2015, tijdens een nationale staking, aansloten bij een wegversperring. Wettelijke basis voor de veroordeling was artikel 406 van het Strafwetboek dat ‘kwaadwillige belemmering van het verkeer’ verbiedt. Deze feiten doen heel erg terugdenken aan de rechtszaak tegen onze eigen voorzitter van ABVV-regio Antwerpen, enige tijd terug. Ook daar beriep de rechtbank zich op het omstreden artikel 406.

Op donderdag 10 december – internationale dag van de mensenrechten – gaat het ABVV in beroep tegen deze uitspraak. In het hele land zullen er die dag ook symbolische acties georganiseerd worden, hierdoor is ook iedereen gedekt  door de stakingsaanzegging ! 

 

In de eerste plaats omdat we zulke herhaalde aanvallen op ons stakingsrecht én op onze stakers niet kunnen aanvaarden. Maar even goed omdat het beruchte artikel 406 kan misbruikt worden om elke protestactie op de openbare weg te criminaliseren. De dreiging van artikel 406 zal actievoerders monddood maken. Wie gaat nog actievoeren als er een reëel  risico is op gevangenisstraf? Gisteren Bruno Verlaeckt, vandaag 17 ABVV’ers uit Luik. En morgen? Wie zit er de volgende keer op de beklaagdenbank? Deze evolutie is een democratische samenleving onwaardig en moet gestopt worden.

Het ABVV roept op om op 10/12 het werk neer te leggen als protest tegen de veroordeling van syndicalisten maar de acties zullen noodgedwongen door kleine groepen gevoerd worden. Hoe jammer het ook is, de coronamaatregelen laten vandaag niet toe om militanten op de been te brengen. Zelfs een actie met een paar 100 deelnemers, zoals we organiseerden in september, is in deze periode niet mogelijk. In Antwerpen zullen daarom 25 ABVV-secretarissen een symbolische actie voeren met de bedoeling ons protest zo luid mogelijk te laten klinken in de media. De slogan van de actie wordt Who’s next?Wie wordt de volgende actievoerder die beschuldigd wordt van de belemmering van het verkeer? En daarmee richten we onze pijlen heel duidelijk op artikel 406 van het Strafwetboek.

Dit mag niet meer misbruikt worden om stakers en actievoerders te vervolgen en te veroordelen.

Donderdag 10 december worden de actie en toespraken vanaf 11u live gestreamd op de sociale media van ABVV-regio Antwerpen.We roepen jullie op om de actie online live te volgen en op die manier solidariteit te tonen.

Demografiefonds 2020

Eindelijk is er  een akkoord ….. Code 64 kan vanaf  vandaag  ingevuld worden en moet  opgenomen worden voor eind 2020.

Onderstaande is beslist  en bevestigd   :

Conform het demografieplan goedgekeurd in de Ondernemingsraad van 30/09/2020 worden volgende maatregelen van kracht voor de medewerkers van Agfa-Gevaert NV:

1) Aan de arbeiders en bedienden tewerkgesteld in 3 en 4 ploegen of tewerkgesteld in weekendploegen wordt vanaf de leeftijd van 47 jaar (geboortejaar 1973) en ouder een demografiecode toegekend (code 64).

2) Aan de arbeiders en bedienden tewerkgesteld in 1 en 2 ploegen wordt vanaf de leeftijd van 55 jaar (geboortejaar 1965) en ouder een demografiecode toegekend (code 64).

3) Aan de arbeiders, bedienden en kaderleden tewerkgesteld in een dagregime wordt vanaf de leeftijd van 60 jaar (geboortejaar 1960) en ouder een demografiecode toegekend (code 64).

In alle gevallen:  Toekenning 8 uren code 64, geprorateerd in functie van het tewerkstellingspercentage op het moment van toekenning. Aan de medewerkers tewerkgesteld in weekendploegen worden 4 uren toegekend geprorateerd in functie van het tewerkstellingspercentage op het moment van toekenning.  Op te nemen in twee halve dagen of één volledige dag.  Betaling aan basisloon, verhoogd met toeslag aangezegde ploeg indien van toepassing (ploegenmedewerkers) en exclusief de toeslag voor werk op zaterdag en zondag en toeslagen voor DOKA en hinderend werk.  De opname van deze verlofcode dient te gebeuren in overleg met de leidinggevende, rekening houdend met de functionaliteit van de afdeling/ploeg.  De ploegensituatie per 1 november geldt voor de toepassing van bovenstaande.  De code 64 (“demografiefonds 2020”) is op te nemen voor 31/12/2020 en is niet overdraagbaar.

4) Externe medische check-up tijdens de arbeidstijd voor de Agfa-Gevaert NV-medewerkers die in het jaar 2020 op medische check-up gaan. Medewerkers die in 2020 hiervoor in aanmerking komen conform de gebruikelijke criteria en de check-up ook effectief laten uitvoeren, kunnen gebruik maken van code 51. Voor bedienden en kaderleden werd code 51 beschikbaar gemaakt in ESS. Arbeiders nemen contact op met hun monitoraat voor het inplannen van code 51. De code wordt vergoed tegen het normale loon volgens aanzegging. De code moet opgenomen worden op de dag dat de check-up plaatsvindt.

5) Sport & cultuurcheques: alle Agfa-Gevaert NV medewerkers die in dienst zijn op 1 december 2020 ontvangen elektronische sport –en cultuurcheques ter waarde van 75 euro. De sport en cultuurcheques worden toegekend in de maand december 2020.

Sociale verkiezing 2020

De  stemmen van  de sociale verkiezingen zijn geteld.

Agfa  kleurt  weer helemaal  rood voor de 2de maal op rij !!!

Ook het  jongeren mandaat  hebben we binnen .

Wij  willen  jullie nogmaals bedanken voor de steun en het  vertrouwen.

Door jullie steun kunnen we onze  rode ballen weer  4 jaar  laten knallen !!

We kunnen weer volop inzetten  op Democratie, Rechtvaardigheid, Solidariteit  en Gelijkheid in onze strijd  tegen een agressief  patronaat.

Het  ABVV team 

Sociale verkiezingen 2020

Stembureaus en openingsuren

Bureau 1  ( G1/2) Foyer 128/00

Bureau 2 (G5) Eetzaal 597

Bureau 3 ( G4) Eetzaal 458/02 &  (G8) Vergaderzaal 801/00

Bureau (G6) Gebouw 644/00

Dinsdag 17/11:

Bureau1    G1/2  5:00-12:00       13:00-16:00

Bureau2    G5     5:00-12:00      13:00-16:00

Bureau3    G4   10:00-12:00     13:00-16:00

21:30-24:00

Woensdag 18/11:

Bureau1     G1/2 15:00-18:00      19:00-24:00

Bureau2     G5    15:00-18:00      19:00-24:00

Bureau3     G8    12:30-15:00      21:30-22:30

Donderdag 19/11:

Bureau1    G1/2 10:00-12:00     13:00-16:00

21:30-24:00

Bureau2     G5    12:00-17:00      20:30-24:00

Bureau3     G4    10:00-12:00      21:30-23:00

Bureau4     G6    11:30-17:00      18:00-23:00

 

De  telling  van de stemmen gaat door op vrijdag  21 november vanaf 10U00. Wij verwachten pas een definitief resultaat in de late namiddag. Van zodra de tellingen bevestigd zijn communiceren we over  het  resultaat.

Help, ik werk die dag niet!

Toch kan je je stem uitbrengen, al ben je die dag niet op het werk. De werkgever moet dan instaan voor je verplaatsingskosten en krijg je 1 uur loon betaald (vergeet hiervoor niet in te tikken).

HET WATER STAAT ONS AAN DE LIPPEN

Maandag 28 september om 11u55 – verzamelen vanaf 11u

Mediaplein – Antwerpen (dat is achteraan het Centraal Station)

 

 

Omdat de strijd tegen armoede een absolute prioriteit is geven we ook een signaal aan de regeringsonderhandelaars:

  • alle sociale uitkeringen moeten minstens opgetrokken worden tot aan de armoedegrens;
  • het wettelijk minimumpensioen van € 1.500 netto/maand moet ingevoerd worden;
  • de bevriezing van de degressiviteit voor werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen moet worden gehandhaafd, ook voor artiesten;
  • de herfinanciering en het federale karakter van de sociale zekerheid dient te worden gegarandeerd;
  • net zoals de herfinanciering van de openbare diensten en de gezondheidszorg.

 

Coronaveilige actie !!

 

Het wordt een coronabestendige syndicale actie met absolute aandacht voor de veiligheid van de deelnemers en voorbijgangers. De preventiemaatregelen voor evenementen in open lucht worden strikt gerespecteerd. Het is een statische actie met getuigenissen en toespraken en met ten behoeve van de (sociale) media een meer dan gebruikelijke aandacht voor de inkleding en decor. Deelnemen aan de actie gebeurt volgens de op 28 september geldende gezondheidsmaatregelen. Aan alle deelnemers vragen we nadrukkelijk om het voor, tijdens en na de actie veilig te houden. Respecteer zeker de volgende richtlijnen:

 

  • Vooraf inschrijven is verplicht! Schrijf je tegen ten laatste donderdag 24/9 – 14 u in bij  tom.vercammen@agfa.com met vermelding van je naam, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Tijdens de volledige duur van de actie is het dragen van een mondmasker  verplicht.
  • Op elk moment moeten de deelnemers 1,5 meter afstand van elkaar houden.

 

Loonverlies en andere informatie

 

  • Er werd een stakingsaanzegging ingediend bij het VBO.

Deelnemers aan de actie zijn dus gedekt door een stakingsaanzegging en ontvangen een stakingsvergoeding indien ze loonverlies lijden door deelname aan de actie.

Oostenrijkse activist heeft handen weer vrij bij Agfa

Agfa’s grootste aandeelhouder Klaus Röhrig verkiest een gewoon bestuurszitje boven de voorzittersstoel.

De stap opzij van Klaus Röhrig als voorzitter hoeft niet te betekenen dat Agfa’s grootste aandeelhouder een exit voorbereidt. Als gewone bestuurder kan hij meer ‘bad cop’ dan ‘good cop’ zijn.

Beleggers zijn niet gerust in het vertrek van Röhrig als voorzitter. Het aandeel AGFB-4,07% kreeg maandag op de Brusselse beurs een tik van 4 procent.

 

Röhrig is met Active Ownership Capital (AOC) de grootste aandeelhouder (14,6%) van de Antwerpse technologieleverancier aan drukkerijen en ziekenhuizen. In die hoedanigheid volgde de Oostenrijker vorig jaar in mei Julien De Wilde op, wiens voorzittersmandaat afliep. Maar iets langer dan een jaar heeft Röhrig de voorzittersstoel niet warm gehouden. Hij geeft het stokje door aan Frank Aranzana, een Fransman die als onafhankelijke in Agfa’s raad van bestuur zetelde.

Röhrig, die zijn (gewone) bestuurszitje behoudt, zegt dat hij ontslag neemt omdat hij door de covidreisbeperkingen te weinig fysiek aanwezig kan zijn op de hoofdzetel in Mortsel. De veertiger woont in Wenen. Aranzana woont in Brussel.

Het ontslag leidt tot wenkbrauwengefrons bij de Agfa-watchers. ING-analist David Vagman noemt de verklaring ‘niet geheel overtuigend’. ‘Een vreemde move’, zegt zijn KBC Securities-collega Guy Sips.

Röhrig kregen we niet aan de lijn, Agfa wel. Daar luidt het dat het intern van in het begin duidelijk was dat de Oostenrijker maar ‘tijdelijk’ voorzitter zou zijn, ‘niet x aantal jaar’. ‘Dat was het originele plan. Het is geen verrassing dat hij een gewoon bestuurszitje wil’, stelt investor relations Viviane Dictus. ‘Covid-19 heeft Röhrigs beslissing versneld. Het frustreerde hem dat hij bepaalde discussies niet face to face kon doen.’

Meer lezen

Klaus Röhrig stapt op als voorzitter van Afga-Gevaert

Klaus Röhrig stapt op als voorzitter van Afga-Gevaert. De Fransman Aranzana vervangt hem.

Röhrig gaf op de raad van bestuur deze week te kennen dat hij het voorzitterschap van Agfa wil neerleggen omdat hij zich steeds meer zorgen maakt over zijn gebrek aan fysieke aanwezigheid op de hoofdzetel van het bedrijf in Mortsel. Door de ernstige reisbeperkingen als gevolg van de coronacrisis, die volgens hem nog heel wat maanden zullen duren, vindt hij het beter om zijn ontslag aan te bieden.

De raad van bestuur van het beeldvormingsbedrijf aanvaardde zijn ontslag en benoemde de Fransman Frank Aranzana, die sinds mei vorig jaar bestuurder is bij Agfa, tot nieuwe voorzitter.

Aranzana (1958) behaalde een Bachelor in Economie en Politieke Wetenschappen aan het IEP in Parijs, een Bachelor in de Rechten aan de Universiteit van Nice en later een Master in Management aan ESSEC in Parijs.

Hij begon zijn carrière in 1986 bij Dow Chemical, waar hij werkte in sales, marketing en business management. In 1996 werd hij Business Director bij DuPont Dow Elastomers. In 1999 verkaste hij naar UCB waar hij directeur werd van de business unit Radcure en vervolgens van Specialty Chemicals, die in 2005 werden verkocht aan Cytec Industries. Hij werd Vice President van Cytec Surface Specialties en in 2008 werd hij President van Cytec Specialty Chemicals.

In 2013 werd hij benoemd tot ceo van Allnex, de producent van coatingharsen die door Advent International Private Equity werd overgenomen en van 2016 tot begin 2020 was hij een partner bij Advent en zat hij in de adviescommissie van Allnex.
Frank Aranzana woont sinds juli 1999 met zijn vrouw en kinderen in België.

De 42-jarige Röhrig was sinds mei 2019 voorzitter van Agfa en zat al sinds 2018 in de raad van bestuur. Hij was een belangrijke aandeelhouder van het bedrijf. In maart kocht hij voor 6,94 miljoen euro aandelen en bouwde zo een belang uit 14,6 procent.

Bron : De Tijd