HET WATER STAAT ONS AAN DE LIPPEN

HET WATER STAAT ONS AAN DE LIPPEN

Maandag 28 september om 11u55 – verzamelen vanaf 11u

Mediaplein – Antwerpen (dat is achteraan het Centraal Station)

 

 

Omdat de strijd tegen armoede een absolute prioriteit is geven we ook een signaal aan de regeringsonderhandelaars:

  • alle sociale uitkeringen moeten minstens opgetrokken worden tot aan de armoedegrens;
  • het wettelijk minimumpensioen van € 1.500 netto/maand moet ingevoerd worden;
  • de bevriezing van de degressiviteit voor werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen moet worden gehandhaafd, ook voor artiesten;
  • de herfinanciering en het federale karakter van de sociale zekerheid dient te worden gegarandeerd;
  • net zoals de herfinanciering van de openbare diensten en de gezondheidszorg.

 

Coronaveilige actie !!

 

Het wordt een coronabestendige syndicale actie met absolute aandacht voor de veiligheid van de deelnemers en voorbijgangers. De preventiemaatregelen voor evenementen in open lucht worden strikt gerespecteerd. Het is een statische actie met getuigenissen en toespraken en met ten behoeve van de (sociale) media een meer dan gebruikelijke aandacht voor de inkleding en decor. Deelnemen aan de actie gebeurt volgens de op 28 september geldende gezondheidsmaatregelen. Aan alle deelnemers vragen we nadrukkelijk om het voor, tijdens en na de actie veilig te houden. Respecteer zeker de volgende richtlijnen:

 

  • Vooraf inschrijven is verplicht! Schrijf je tegen ten laatste donderdag 24/9 – 14 u in bij  tom.vercammen@agfa.com met vermelding van je naam, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Tijdens de volledige duur van de actie is het dragen van een mondmasker  verplicht.
  • Op elk moment moeten de deelnemers 1,5 meter afstand van elkaar houden.

 

Loonverlies en andere informatie

 

  • Er werd een stakingsaanzegging ingediend bij het VBO.

Deelnemers aan de actie zijn dus gedekt door een stakingsaanzegging en ontvangen een stakingsvergoeding indien ze loonverlies lijden door deelname aan de actie.

Deel deze inhoud:

admin ABVV Agfa Gevaert

Reacties zijn gesloten.