Demografiefonds 2020

Demografiefonds 2020

Eindelijk is er  een akkoord ….. Code 64 kan vanaf  vandaag  ingevuld worden en moet  opgenomen worden voor eind 2020.

Onderstaande is beslist  en bevestigd   :

Conform het demografieplan goedgekeurd in de Ondernemingsraad van 30/09/2020 worden volgende maatregelen van kracht voor de medewerkers van Agfa-Gevaert NV:

1) Aan de arbeiders en bedienden tewerkgesteld in 3 en 4 ploegen of tewerkgesteld in weekendploegen wordt vanaf de leeftijd van 47 jaar (geboortejaar 1973) en ouder een demografiecode toegekend (code 64).

2) Aan de arbeiders en bedienden tewerkgesteld in 1 en 2 ploegen wordt vanaf de leeftijd van 55 jaar (geboortejaar 1965) en ouder een demografiecode toegekend (code 64).

3) Aan de arbeiders, bedienden en kaderleden tewerkgesteld in een dagregime wordt vanaf de leeftijd van 60 jaar (geboortejaar 1960) en ouder een demografiecode toegekend (code 64).

In alle gevallen:  Toekenning 8 uren code 64, geprorateerd in functie van het tewerkstellingspercentage op het moment van toekenning. Aan de medewerkers tewerkgesteld in weekendploegen worden 4 uren toegekend geprorateerd in functie van het tewerkstellingspercentage op het moment van toekenning.  Op te nemen in twee halve dagen of één volledige dag.  Betaling aan basisloon, verhoogd met toeslag aangezegde ploeg indien van toepassing (ploegenmedewerkers) en exclusief de toeslag voor werk op zaterdag en zondag en toeslagen voor DOKA en hinderend werk.  De opname van deze verlofcode dient te gebeuren in overleg met de leidinggevende, rekening houdend met de functionaliteit van de afdeling/ploeg.  De ploegensituatie per 1 november geldt voor de toepassing van bovenstaande.  De code 64 (“demografiefonds 2020”) is op te nemen voor 31/12/2020 en is niet overdraagbaar.

4) Externe medische check-up tijdens de arbeidstijd voor de Agfa-Gevaert NV-medewerkers die in het jaar 2020 op medische check-up gaan. Medewerkers die in 2020 hiervoor in aanmerking komen conform de gebruikelijke criteria en de check-up ook effectief laten uitvoeren, kunnen gebruik maken van code 51. Voor bedienden en kaderleden werd code 51 beschikbaar gemaakt in ESS. Arbeiders nemen contact op met hun monitoraat voor het inplannen van code 51. De code wordt vergoed tegen het normale loon volgens aanzegging. De code moet opgenomen worden op de dag dat de check-up plaatsvindt.

5) Sport & cultuurcheques: alle Agfa-Gevaert NV medewerkers die in dienst zijn op 1 december 2020 ontvangen elektronische sport –en cultuurcheques ter waarde van 75 euro. De sport en cultuurcheques worden toegekend in de maand december 2020.

Deel deze inhoud:

admin ABVV Agfa Gevaert

Reacties zijn gesloten.