Archiveer 16 juni 2022

Staking 28 juni

Wij willen een waardige toekomst!
Daarom voeren we actie!
Wat brengt de dag van morgen?
Zal ik nog werk hebben, en zo ja…waar?
De werkdruk wordt steeds zwaarder, de flexibiliteit wordt hyper, de goesting en overgave steeds minder.
Het vertrouwen in onze Agfa Top, ons executieve management…
vertrouwen ? wat is dat??

 

Wij vroegen: overleg, overleg, overleg!

Wij vroegen: de kans om adviezen te verstrekken, om samen mee te denken om oplossingen te vinden.

Wij vroegen: duidelijkheid over de tewerkstelling in Mortsel.

Wij kregen: een verkoopspraatje van onze CEO, maar geen zekerheid over de beloofde werkzekerheid en de toekomst van Agfa hier in Mortsel.

Wij vroegen: veiligheid en zekerheid i.v.m. de brandweer. We kregen: het plan gaat verder, maar niet ‘direct’

 

Onze directie verwart het begrip “communicatie” met het begrip “overleg”:

  • Lighthouse doet zijn dure werk, en wij worden van de resultaten ‘op de hoogte’ gebracht.
  • Proudfoot doet zijn dure werk en wij zullen ook hiervan wel op de hoogte worden gebracht.
  • Er is een groot wantrouwen naar het management OGZ, omdat daar geen overleg is, maar wel veel ‘communicatie’.

 

Dat noemt men “slikken”, maar dat is geen overleg.

 

Om onze vragen kracht bij te zetten en om onze directie duidelijk te maken dat wij dit echt SAMEN menen, hebben wij een stakingsaanzegging ingediend.

Wij staken DINSDAG 28 JUNI

Kom samen met ons aan de poorten van Agfa staan en geef mee dit duidelijke signaal!

De piketten voorzien een hapje en een drankje. We rekenen op jullie aanwezigheid en steun!

 

Namens het gemeenschappelijk vakbondsfront

ACVBIE, ABVV

Agfa NV, Agfa Offset BV, Agfa-Gevaert NV

 

Gezamenlijk pamflet syndicale delegaties

Wij willen een waardige toekomst voor de
ganse Agfa familie!
Wat brengt de dag van morgen?
Zal ik nog werk hebben, en zo ja…waar?
De werkdruk wordt steeds zwaarder, de flexibiliteit wordt hyper, de goesting
en overgave steeds minder.
Het vertrouwen in onze Agfa Top, ons Executive Management, is al lang
zoek.

 Doorlichting:
De firma PROUDFOOT op de werkvloer in de Confectie-afdeling: het brengt heel wat
onrust en verwarring met zich mee. Een werknemer die met een chronometer wordt
gevolgd, het roept heel wat vragen op. De plaatselijke leiding moet met lede ogen aanzien
hoe de werksfeer tot ver onder het nulpunt zakt.
PROUDFOOT in de OGZ: daar slaagde de leiding erin om in een NIET OVERLEGD plan
6 leidinggevenden te besparen binnen de GZ-structuur aan Proudfoot over te brengen.
Ook daar is de sfeer compleet kapot, en is er niets meer nodig om de vonk in het kruitvat
te laten overslaan. Ondanks jarenlange klagen en verwittigen van onze zijde gebeurt daar
alles zonder overleg, teksten en schema’s van ‘gesprekken’ worden ons niet of selectief
bezorgd, op de vloer worden medewerkers aangesproken met telkens nieuwe,
aangepaste verhalen… onwerkbaar. Het vertrouwen in de leiding én in het monitoraat is
daar al lang onder het vriespunt.
 Reorganisatie:
En wat met de vele golven van REORGANISATIES, TRANSITIES, OUTSOURCING, die
ons overvallen? Het verhaal is dat van ‘the last man standing’, maar ondanks de min 15 %
op de loonbarema’s van Arbeiders en Bedienden en de ‘bevriezingen’ allerhande bij onze
Kaderleden, vrezen we dat het streven van onze Agfa-top om de TEWERKSTELLING hier
in Mortsel te houden geen prioriteit meer heeft.
In de maand maart moesten we afscheid nemen van 8 collega’s van Agfa Offset BV. en
Agfa NV, zonder sociaal plan: ‘ze waren niet meer nodig’.
Nu staat FINANCE in het middelpunt: outsourcen naar Polen en werken met een
goedkope partner, nl. IBM in India. Onze medewerkers worden ontslagen en bij het groot
vuil gezet, na meer dan 30 jaar dienst op Agfa. Verouderd systemen, geen investeringen
in personeel en systemen, kortom wanbeleid. Het is de medewerker op de werkvloer die
het gelag betaalt. Niet de TOP, want ook in deze afdeling hebben ze weer goed voor
zichzelf gezorgd.

Kijk naar de recente overgang van onze ICS naar ATOS. 86 medewerkers moesten
overgaan naar ATOS. De TOP van ICS bleef.
Erger nog… de topvrouw, de Chief DIO, verlaat de firma met een mooie bonus.
Wraakroepend en voor de modale-Agfa-medewerker: intriest.
Kijk naar wat we in de kranten moeten lezen, ook al mogen we die volgens onze Top niet
geloven. De verkoop van onze Offset divisie zit al in een tweede fase, er zijn kandidaatkopers. Opnieuw zorgt dit voor onrust en onzekerheid.
Dan hebben we het nog niet over de stiekeme, individuele benaderingen en dreigementen,
de stiekeme overgang en verplaatsingen binnen de NV’s en BV.
En dan …plots…als klap op de vuurpijl: de BRANDWEER. Het plan, opnieuw NIET
OVERLEGD, maar wel even toegelicht, slikken en zwijgen…dit plan betekent dat een
brandweerploeg met 1 vaste brandweerman minder zal moeten opereren, en deze vaste
brandweerman wordt vervangen door een Combi-man. Dit geeft ernstige
veiligheidsproblemen: de opleiding van onze Combi-mannen is niet voldoende, de kans
om samen te trainen is onvoldoende, … Brandweerman, dat is een roeping, een
veiligheidsfunctie, belangrijk voor u en voor mij, voor onze buurt. Het is een functie waar je
elkaar moet kennen en vertrouwen. Moeilijk als je nooit als ploeg samenwerkt, samen
traint, samen oefent. Moeilijk als je in sommige gevallen zelfs elkaars naam niet kent. Voor
onze leiding is dat allemaal geen probleem, de ‘getallekes kloppen.’ Onze argumenten
worden niet gehoord, deze worden door ons telkens opnieuw geventileerd, maar worden
in het overleg niet mee genomen. Onaanvaardbaar, dit kan echt niet.

Wij eisten dringend overleg en verlieten daarom de vergadering van CPB van mei. In het
gesprek hierover met de directie op 2 juni hebben wij onze bezorgdheden toegelicht, wij
wachten nu op verder overleg.
We houden jullie op de hoogte.

De besparingen gaan echt te ver.
De drang om te reorganiseren gaat te ver.
Tevens staat ze in schril contrast met de exuberante verloning en bonussen aan de
Top van dit bedrijf.
Ook dat hebben we meermaals aangeklaagd.

Wij vragen: overleg, overleg, overleg! Wij vragen: de kans om adviezen te verstrekken, om oplossingen te vinden. Wij vragen: duidelijkheid over de tewerkstelling in Mortsel.

Om onze vragen kracht bij te zetten,
om onze directie duidelijk te maken
dat wij dit echt SAMEN menen,
hebben wij een stakingsaanzegging ingediend.
Namens het gemeenschappelijk vakbondsfront

ACVBIE, ACV Puls, ABVV en BBTK
Agfa HealthCare NV, Agfa NV, Agfa Offset BV, Agfa-Gevaert NV

Veiligheid op Agfa? Een overleg waard!

 

 

Veiligheid op Agfa?

Een overleg waard!

 

Vandaag 25 mei 2022 hebben de syndicale fracties het Comité voor Preventie en Beveiliging verlaten.
Reeds maanden vragen wij overleg over de continuïteit en de veiligheid voor alle medewerkers en in
het bijzonder voor onze “brandweermannen”.
Tijdens het CPB van 27 april 2022 werd door de directie een overleg aangekondigd.
Op het syndicaal overleg met HR van vorige week werd het “toekomstplan” voor de brandweer voorgesteld
en dit plan was niet onderhandelbaar, slikken en zwijgen..
We moeten vaststellen dat het hier over een regelrechte afbouw gaat van de vaste brandweer en de verder
uitbouw van combi functies. We blijven met veel vragen zitten en het door de directie in het CPB van 27
april aangekondigde overleg werd vakkundig naar de prullenbak verwezen
Maar blijkbaar is overleg voor ons iets anders dan voor de directie.
Onder overleg verstaan we het van gedachten wisselen met de bedoeling:
* het verstrekken van adviezen.
* het oplossen van problemen.
We moeten echter vaststellen dat wij geen kans hebben om ten gronde te overleggen over de invulling van
de brandweer.
Wij blijven onze verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van alle medewerkers op Agfa.

Namens het gemeenschappelijk vakbondsfront
Agfa-Gevaert NV
Arbeiders – Bedienden – Kaders

 

 

Agfa plant een belangrijke transformatie van zijn interne financiële diensten

Persmededeling  :

De Agfa-Gevaert Groep kondigt de intentie aan om een belangrijke reorganisatie van haar financiële diensten door te voeren binnen het kader van het lopende transformatieprogramma van de onderneming. Deze reorganisatie beoogt het sneller bereiken van vereenvoudiging, van automatisatie en van best-in-class businessprocessen. Ze zal ondersteund worden door een investering in nieuwe capaciteiten in Agfa’s interne shared service center en door een overeenkomst met IBM.

Deze reorganisatie zou een impact hebben op 65 posities, waarvan 52 in Europa. Agfa heeft de intentie om al het mogelijke te doen om het aantal directe ontslagen zo beperkt mogelijk te houden. De onderneming zal bovendien ook haar verantwoordelijkheid nemen om de betrokken werknemers respectvol te behandelen en maximaal te ondersteunen, onder meer als onderdeel van het toepasselijk sociaal overleg.

Ons standpunt :

Weeral veel te veel  gezinnen die een zonnige toekomst zien verloren gaan voor winstbejag door de happy few .
Of deze afslanking onder de noemer van transformatie of reorganisatie geplaatst word is niet belangrijk .

Wij betreuren dit dan ook ten zeerste . Er zijn gelukkig geen arbeiders geimpacteerd.
Wij zijn er ook van overtuigd dat dit niet de laatste kleine groep is die ze gaan aanpakken .
Door de salami transformaties slagen er dan ook in om onder elke radar te blijven .
Wij gaan dit dossier met argus ogen blijven opvolgen en staan klaar om eventuele acties van de collega’s te ondersteunen .

Wij houden ons hart  vast  voor de resultaten van het  ” Noorderlicht ”  ( doorlichting  Materials )

 

Waarom moet de chemie-arbeider en bediende op 22 april in Antwerpen zijn ?

Zoals jullie al weten gaat op 22 april in Antwerpen een (hopelijk grote) betoging door voor de versterking van de koopkracht van de gewone (werk)mensen.

Het leven wordt stilaan onbetaalbaar voor wie met werken of een uitkering zijn of haar brood moet kopen terwijl heel wat bedrijven ondanks (of dankzij) de oorlog in Oekraïne torenhoge winsten blijven maken.
Ondertussen klinkt het bij de werkgevers dat de automatische indexering de concurrentiepostie van de bedrijven ondermijnt – de meest afgezaagde plaat van de laatste 20 jaar.

Maar waarom moeten de chemie-arbeid(st)ers en bedienden gaan betogen ?  Er worden in onze sector toch goede CAO’s afgesloten.  De lonen liggen toch vrij hoog.

Door de loonnormwet zien we dat de onderhandelingsmarge de laatste jaren steeds kleiner wordt, de laatste CAO was dat 0,4 %, wat ons toeliet om toch nog door de piepkleine spleet te glippen en hogere loonsverhogingen af te dwingen.

De volgende ronde zal er – door diezelfde loonnomwet – GEEN MARGE zijn, zelfs geen 0,4 % maar 0,0000 %.  De wet houdt namelijk rekening met de inflatie en zoals jullie weten is die de laatste maanden enorm.

De inflatie van de voorbije 2 jaar wordt berekend in de loonnorm van de komende 2 jaar waardoor deze dus nihil zal zijn.

WE BETOGEN DUS ALS CHEMIE-ARBEID(ST)ERS EN BEDIENDEN VOOR VRIJE ONDERHANDELINGEN IN 2023-2024 !

De discussies over een loonnorm worden steeds moeilijker en langer.  Dit jaar konden de sectoronderhandelingen pas na de zomer starten, waardoor slechts enkele bedrijfsCAO’s eind 2021 konden afgesloten worden.  De meeste bedrijven konden pas dit voorjaar onderhandelen en in enkele bedrijven van onze sector moeten de onderhandelingen zelfs nog starten. ANDERHALF JAAR NA DE INGANGSDATUM VAN DE CAO dus.

Dat komt door de loonnormwet die bepaalt dat er eerst een wetenschappelijk rapport moet komen (in december), daarna onderhandelingen (in de Groep van 10) en dat de regering daarna moet beslissen.

Het wordt dus alsmaar moeilijker om de CAO op tijd te laten ingaan.

WE BETOGEN DUS ALS CHEMIE-ARBEID(ST)ERS EN BEDIENDEN VOOR CAO’S DIE OP TIJD WORDEN AFGESLOTEN !

De torenhoge inflatie en de stijgende prijzen zorgen ervoor dat het leven steeds duurder en duurder wordt.

Gelukkig hebben we in ons land en onze sector een automatische indexering.

Hoewel deze indexering zelfs niet de echte prijsevolutie volgt (sinds 1993 zijn onder andere de brandstofprijzen eruit gehaald) zorgt die ervoor dat we niet telkens opnieuw strijd moeten leveren om ons loon op peil te houden.

En uiteraard ligt die indexering vandaag onder vuur van de werkgevers, die hun winsten zien verkleinen.

In de chemiesector verhogen de lonen voor de vierde keer in 1 jaar tijd met 2 %.  Als deze automatische indexering niet zou bestaan, zou het loon van de chemie-arbeider en bediende dus gecumuleerd 8,25 % minder waard zijn !

WE BETOGEN DUS ALS CHEMIE-ARBEID(ST)ERS EN BEDIENDEN VOOR HET BEHOUD EN DE VERBETERING VAN DE INDEX !

 

Meer dan redenen genoeg dus om onze leden en collega’s te mobiliseren voor de betoging van 22 april in Antwerpen en de nationale betoging die op 20 juni in Brussel zal doorgaan.

 Vrijdag 22 april  verzamelen we om 09U15 aan de uitgang  van het  Centraal Station van Antwerpen 

Deelnemers aan de betoging zijn gedekt door een stakingsaanzegging.

 

Syndicale Premie

 

Waarover gaat het?
▷ Dankzij de vakbonden hebben de
arbeiders in de scheikunde recht op een
maximale syndicale premie.
▷ Het maximale bedrag van de syndicale
premie bedraagt € 145.
▷ Zij bestaat uit twee delen:
€ 110 + € 35
€ 110 – Dit deel is variabel: het hangt af
van het aantal maanden dat je in 2021
hebt gewerkt.
€ 35 – Dit deel is vast: wij betalen dit
bedrag automatisch wanneer je recht
hebt op het variabel deel.

Praktische info
▷ Je hebt als werknemer in de sector een
attest ontvangen.
▷ Controleer, vul jouw gegevens aan    ( rekeningnummer) en
bezorg het ondertekende attest aan je
delegee of afdeling van ABVV

.
▷ De syndicale premie zal gestort worden
op jouw rekening vanaf 25 april 2022

Actiedag 24 maart Brussel

Wat?  Actiedag

Wanneer / waar?  Donderdag 24 maart 11U00  , Kunstberg Brussel .

We spreken af in het  Centraal station van Antwerpen 9U15

 

Het wordt allemaal veel te duur.

We kennen het  allemaal …. de onhoudbare stijging van energiefacturen, prijzen aan de pomp, de rekening aan de winkelkassa,… Dagelijks worden we ermee geconfronteerd !!

De nieuwe maatregelen van de federale regering om de energiefacturen van de gezinnen betaalbaarder te maken, zijn nuttig, maar zijn niet genoeg.

Bij velen van ons staat het water namelijk aan de lippen. We slagen er niet meer allemaal in om onze energiefactuur/ rekeningen  te betalen. Wie met de auto naar het werk moet, betaalt zich blauw. Schulden stapelen zich op. Dit is onhoudbaar. Het is tijd om onze stem luid te laten horen. We roepen daarom ook om met  zoveel mogelijk  naar  Brussel te gaan om onze stem te laten horen !

Kom dus mee op straat voor:

  • –  een definitieve btw-verlaging op gas en elektriciteit naar 6%
  • –  het permanent maken van de uitbreiding van wie in aanmerking komt voor sociaal tarief
  • –  het opnemen van brandstofprijzen in de index
  • –  het afromen van de gigantische overwinsten van de energiebedrijven om ze te laten terugvloeien naar de werkende klasse
  • –  de hervorming van de loonnormwet en de handhaving van de loonindexatie

Het federaal ABVV diende een stakingsaanzegging in voor deze actie.

 

 

Nieuwe Leste Roeie & Mondmaskersplicht

Leste Roeie 

Sinds  kort  staat er ook  een archief van   ” de Leste Roeie ”   online .

Afhankelijk  je browser  moet  je om de juiste lay-out  van de ” Leste ”  te hebben mogelijk  : ” bewerken inschakelen  ”  aan klikken.

Leste Roeie  van Februari

 

Mondmaskers 

Zoals iedereen ongetwijfeld heeft gehoord, werden de coronamaatregelen versoepeld met ingang van 7 maart.

De Generiek Gids stelt dat het dragen van een mondmasker niet meer verplicht is, maar wordt aanbevolen.

Dit betekent concreet dat de verplichting voor het dragen van het masker vervalt indien we de maatregelen (ventileren, anderhalve meter afstand houden edm.) kunnen waarborgen. Waar dit niet mogelijk is, d.w.z. waar men meer dan 10 minuten op minder dan anderhalve meter afstand bij elkaar is, is het dagen van het masker aanbevolen. Daarom blijft het dragen van een masker in de lift, die niet is geventileerd en waar we de vereiste afstand niet kunnen waarborgen, sterk aanbevolen.

Laten we vooral collegiaal blijven, als een collega aangeeft  zich  niet  veilig  te voelen .

Om deze reden moet iedereen nog steeds een masker bij zich hebben.