Archief 21 december 2021

Resultaten referendum CAO 2021 -2022

 

 

 

PROTOCOL REFERENDUM CAO AGFA

 

Op maandag 20 december  2021  werd het referendum inzake het bereikte akkoord CAO 2021 – 2022 voor de arbeiders van Agfa-Gevaert geteld in aanwezigheid van de syndicale delegaties, bijgestaan door neutrale getuigen en dit gaf het volgende resultaat.

 

Akkoord                      :      467  ( 79.01% )  

 

Niet akkoord               :     123  (20.81% )

 

Ongeldig/blanco         :     1  (0.16%) 

 

Totaal aantal brieven  :    591

 

 We  hebben dus een  CAO  akkoord ! 

 

Voor officieel verklaard namens:

 

ACV BIE  – Chemie                 AC –ABVV

Schoeters Paul                     Verlaeckt Bruno

Secretaris                                  Voorzitter

 

Simons Peter                        Vercammen Tom

Woordvoerder                        Woordvoerder

 

 

Ontwerp CAO 2021-2022

Aan alle gesyndiceerde arbeider(ster)s van Agfa-Gevaert NV.

 1. Duur van de overeenkomst

Van 01.01.2021 tot 31.12.2022

 1. Werkzekerheid – Loonbehoud
 • Geen collectieve ontslagen wegens economische of technische redenen tijdens de duur van de overeenkomst tot 31/12/2024
 • De werkgever gaat de verbintenis aan tijdens de periode, gedurende dewelke de CAO van toepassing is, geen wijziging te brengen aan het geheel van de voor de arbeid(st)ers geldende arbeidsvoorwaarden zonder voorafgaand overleg met en de goedkeuring van de vakorganisaties .
 1. Tewerkstelling 
 • Drempel tijdskrediet blijft 15%
 1. Koopkracht
 • Bruto loonsverhoging met 0,15 € per uur met ingang van 1/1/2022
 • Consumptiecheque van 500 euro obv volgende parameters:
  • in dienst op 1 december 2021;
  • gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst ten minste 80% effectieve prestaties op de bedrijfsterreinen of gelijkstellingen volgens de sectorale CAO’s eindejaarspremie gedurende 2021;
  • pro rata arbeidsregime gedurende 2021;
 • Ecocheque: 250 € in december 2021 en 250 € in januari 2022
 1. SWT
 • SWT-regeling: verder zetten bestaande regelingen tot 30/06/2023.
 1. Weekend-medewerkers
 • Extra 12 uren op te nemen in ure (totaal 48 uur in uren te nemen).
 1. Opnemen saldo& werktijd
 • Code 20 (ADV in uren) van 32 naar 40 uren
 • Bestendiging werkregeling GLAT dagarbeiders
 1. Heropstarten werkgroep “Fabriekspensioen”
 • Resultaat tegen 31/12/2023
 1. Mobiliteit
 • Opstarten werkgroep “Fietslease” met syndicale delegatie: mogelijkheden onderzoeken en voorstellen tegen 30 juni 2022
 1. Risicogroepen
 • 0,24% van de brutolonen worden intern aangewend voor vormingsinspanningen
 1. Sociale vrede
 2. Verlenging  van de bestaande akkoorden 

Het referendum gaat door op volgende data:

Gevaert 1-2-4-8 geb.128 /02 auditorium

Woensdag 15 december 10U00 tot 24U00

Donderdag 16 december 10U00 tot 15U00

Zaterdag  18 december  17U00 tot  19U00

Maandag  20 december  05U00 tot 10U00

 

Gevaert  5 (eetzaal)

Woensdag 15 december 10U00 tot 24U00

Maandag  20 december   05U00 tot 10U00

 

Heultje (eetzaal)

Donderdag 16 december  van 10U00 tot  16U00 en van 21U00 tot 23U00

 

De telling van het referendum gebeurt op maandag 20 december  om 10.00 uur

(geb.128/02 – auditorium2)

 

AKKOORD = het aanvaarden van het voorstel

NIET AKKOORD = het verwerpen van het voorstel

 

Namens de vakbonden

          AC – ABVV                                                                       ACV – CHEMIE

      Vercammen Tom                                                               Simons Peter

         Woordvoerder                                                                 Woordvoerder

 

       Verlaeckt Bruno                                                                Schoeters Paul

           Voorzitter                                                                         secretaris

 

 

 

 

 

Betoging 6 december te Brussel

Op maandag 6 december organiseren het ABVV samen met het ACV een betoging in Brussel. 

De thema’s en rechtstreeks de aanleiding van deze actie zijn de onbetaalbare energierekeningen, de lonen die nauwelijks worden verhoogd en de syndicale acties die worden gecriminaliseerd. Deze manifestatie verloopt met alle respect voor de coronamaatregelen. 

De betoging vertrekt vanaf het Noordstation omstreeks 11 uur. 

Het dragen van een mondmasker is verplicht. Iedereen is gedekt door een stakingsaanzegging.

We spreken af aan de ingang van het Centraal station Antwerpen om 9U30

Staking van 29 oktober gaat NIET door

Er werd zopas een voorakkoord bereikt in de sector scheikunde. De volgende breekpunten werden binnengehaald :

 • Een verhoging van de lonen met 0,4% met een minimum van 10 cent per uur (i.p.v. laatste voorstel van 7 cent) vanaf 1/1/22 in bedrijven waar geen bedrijfscao’s worden gesloten.
  10 cent per uur betekent 17,33 euro per maand.
 • Een verhoging van de minimumlonen met 20 cent – verspreid over 3 momenten en te starten vanaf 1/1/22 (34,66 euro per maand).
 • Een coronapremie van 200 euro voor de waardering van het doorwerken tijdens de coronaperiode in bedrijven waar geen bedrijfscao’s worden gesloten.
  Hieraan zijn geen extra criteria verbonden. De uitbetaling gebeurt prorata.
 • Geen omkaderingstekst (dus geen verwijzing naar de loonwet of de 0,4%)
 • Voortgezet periodiek gezondheidstoezicht door de arbeidsgeneeskundige dienst voor wie het bedrijf verlaten heeft tot 5 jaar na pensioen (bijvoorbeeld SWT op 60 jaar en pensioen op 65 jaar is gezondheidstoezicht tot 70 jaar) of ontslag en op kosten van de laatste werkgever.

De CAO’s landingsbanen en SWT, alsook de financiering van het vormingsfonds, worden gesloten voor onbepaalde duur.

De teksten van dit ontwerpakkoord worden momenteel geschreven en bestudeerd.

Op 9 november organiseert ABVV Scheikunde een syndicale raad met de militanten om zich definitief uit te spreken over het ontwerpakkoord.

De staking wordt opgeschort tot wanneer de militanten gestemd hebben over dit ontwerp. 

Hervatting onderhandelingen sector CAO op vraag Essenscia

Na onze succesvolle actie van dinsdag legden we een stakingsaanzegging neer voor vrijdag 29/10,  hierover zijn  al de nodige info en pamfletten verdeeld binnen de firma.

Ondertussen heeft de voorzitter van het paritair comité – op vraag van essenscia – ons uitgenodigd om de onderhandelingen te hervatten.

Maandagnamiddag zullen wij gaan luisteren of essenscia wil ingaan op onze eisen.
In elk geval, DE MOBILISATIE VOOR DE SECTORSTAKING VAN 29/10 GAAT OVERMINDERD VOORT.

Actiedag 19 oktober 2021

Vrijdagavond zijn de onderhandelingen voor een nationale CAO in de sector scheikunde afgesprongen.
Ondanks verregaande toegevingen van de vakbonden op de  eisenbundel, toonde essenscia geen enkele toenadering op essentiële punten.

Dit  kunnen we niet  zomaar  laten gebeuren !

Morgen, dinsdag  19 oktober  gaan we met  z’n allen naar  Brussel om  onze eisen kracht  bij  te zetten .
We spreken af aan de ingang  van het  centraal station om 15U00 om de trein naar  Brussel te nemen om 15U25 .

Iedereen is gedekt  door een stakingsaanzegging  .

Allen op post !

 

 

Pamflet  van de actie  :  19oktober2021