Ontwerp CAO 2021-2022

Ontwerp CAO 2021-2022

Aan alle gesyndiceerde arbeider(ster)s van Agfa-Gevaert NV.

 1. Duur van de overeenkomst

Van 01.01.2021 tot 31.12.2022

 1. Werkzekerheid – Loonbehoud
 • Geen collectieve ontslagen wegens economische of technische redenen tijdens de duur van de overeenkomst tot 31/12/2024
 • De werkgever gaat de verbintenis aan tijdens de periode, gedurende dewelke de CAO van toepassing is, geen wijziging te brengen aan het geheel van de voor de arbeid(st)ers geldende arbeidsvoorwaarden zonder voorafgaand overleg met en de goedkeuring van de vakorganisaties .
 1. Tewerkstelling 
 • Drempel tijdskrediet blijft 15%
 1. Koopkracht
 • Bruto loonsverhoging met 0,15 € per uur met ingang van 1/1/2022
 • Consumptiecheque van 500 euro obv volgende parameters:
  • in dienst op 1 december 2021;
  • gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst ten minste 80% effectieve prestaties op de bedrijfsterreinen of gelijkstellingen volgens de sectorale CAO’s eindejaarspremie gedurende 2021;
  • pro rata arbeidsregime gedurende 2021;
 • Ecocheque: 250 € in december 2021 en 250 € in januari 2022
 1. SWT
 • SWT-regeling: verder zetten bestaande regelingen tot 30/06/2023.
 1. Weekend-medewerkers
 • Extra 12 uren op te nemen in ure (totaal 48 uur in uren te nemen).
 1. Opnemen saldo& werktijd
 • Code 20 (ADV in uren) van 32 naar 40 uren
 • Bestendiging werkregeling GLAT dagarbeiders
 1. Heropstarten werkgroep “Fabriekspensioen”
 • Resultaat tegen 31/12/2023
 1. Mobiliteit
 • Opstarten werkgroep “Fietslease” met syndicale delegatie: mogelijkheden onderzoeken en voorstellen tegen 30 juni 2022
 1. Risicogroepen
 • 0,24% van de brutolonen worden intern aangewend voor vormingsinspanningen
 1. Sociale vrede
 2. Verlenging  van de bestaande akkoorden 

Het referendum gaat door op volgende data:

Gevaert 1-2-4-8 geb.128 /02 auditorium

Woensdag 15 december 10U00 tot 24U00

Donderdag 16 december 10U00 tot 15U00

Zaterdag  18 december  17U00 tot  19U00

Maandag  20 december  05U00 tot 10U00

 

Gevaert  5 (eetzaal)

Woensdag 15 december 10U00 tot 24U00

Maandag  20 december   05U00 tot 10U00

 

Heultje (eetzaal)

Donderdag 16 december  van 10U00 tot  16U00 en van 21U00 tot 23U00

 

De telling van het referendum gebeurt op maandag 20 december  om 10.00 uur

(geb.128/02 – auditorium2)

 

AKKOORD = het aanvaarden van het voorstel

NIET AKKOORD = het verwerpen van het voorstel

 

Namens de vakbonden

          AC – ABVV                                                                       ACV – CHEMIE

      Vercammen Tom                                                               Simons Peter

         Woordvoerder                                                                 Woordvoerder

 

       Verlaeckt Bruno                                                                Schoeters Paul

           Voorzitter                                                                         secretaris

 

 

 

 

 

Deel deze inhoud:

admin ABVV Agfa Gevaert

Reacties zijn gesloten.