Staking van 29 oktober gaat NIET door

Staking van 29 oktober gaat NIET door

Er werd zopas een voorakkoord bereikt in de sector scheikunde. De volgende breekpunten werden binnengehaald :

  • Een verhoging van de lonen met 0,4% met een minimum van 10 cent per uur (i.p.v. laatste voorstel van 7 cent) vanaf 1/1/22 in bedrijven waar geen bedrijfscao’s worden gesloten.
    10 cent per uur betekent 17,33 euro per maand.
  • Een verhoging van de minimumlonen met 20 cent – verspreid over 3 momenten en te starten vanaf 1/1/22 (34,66 euro per maand).
  • Een coronapremie van 200 euro voor de waardering van het doorwerken tijdens de coronaperiode in bedrijven waar geen bedrijfscao’s worden gesloten.
    Hieraan zijn geen extra criteria verbonden. De uitbetaling gebeurt prorata.
  • Geen omkaderingstekst (dus geen verwijzing naar de loonwet of de 0,4%)
  • Voortgezet periodiek gezondheidstoezicht door de arbeidsgeneeskundige dienst voor wie het bedrijf verlaten heeft tot 5 jaar na pensioen (bijvoorbeeld SWT op 60 jaar en pensioen op 65 jaar is gezondheidstoezicht tot 70 jaar) of ontslag en op kosten van de laatste werkgever.

De CAO’s landingsbanen en SWT, alsook de financiering van het vormingsfonds, worden gesloten voor onbepaalde duur.

De teksten van dit ontwerpakkoord worden momenteel geschreven en bestudeerd.

Op 9 november organiseert ABVV Scheikunde een syndicale raad met de militanten om zich definitief uit te spreken over het ontwerpakkoord.

De staking wordt opgeschort tot wanneer de militanten gestemd hebben over dit ontwerp. 

Deel deze inhoud:

admin ABVV Agfa Gevaert

Reacties zijn gesloten.