Categorie Ongecategoriseerd

Indexering lonen op 1 februari 2023

INDEXERING LONEN +2%  op 1 Februari 2023

 

De afgevlakte spilindex heeft de sectoraal vastgelegde drempel van 124.63 punten in  januari  2023 overschreden.

Dit betekent dat de lonen op 1 februari 2023 geïndexeerd moeten worden.

 +2%

De volgende indexatie zal gebeuren indien de afgevlakte spilindex de drempel van 127.12 punten zal overschrijden.

UPDATE : Agfa Top legt bom onder overleg !

Vanmorgen hebben we meer dan 3 uur samengezeten met onze Top.

Alle punten werden besproken en op de meeste zijn, voor ons arbeiders, (aanvaarbare) oplossingen gekomen. Bevestigingen op papier hebben we echter niet gekregen.

Naar ons aanvoelen is het grootste punt nog de woordbreuk van de directie in lopende onderhandelingen van de ontslagronde in Offset (kaderleden en bedienden). Deze ontslagronde is de zoveelste besparingsronde op  kap  van de werknemers.

Woordbreuk is ook voor ons een brug te ver!

Hierdoor komen we in een “crisissituatie “aangestuurd door de directie.

We begrijpen dan ook niet wat de bedoeling hiervan is, ontmijning van deze gecreëerde situatie zal op hoger niveau gespeeld worden.

Momenteel gaan we dus NIET over tot actie.

Moesten er nog in het kort wijzigingen komen houden we jullie op de hoogte.

Agfa top legt een bom onder het overleg!

 

 

 

Gemaakte afspraken in het overleg worden éénzijdig overruled door onze Top  Dit maakt het overleg onmogelijk. Wij worden als syndicale partners belachelijk gemaakt.

 

Daarom blijven we weg uit elk ‘overleg’ omdat dit momenteel nutteloos is.

Daarom roepen we op om niet naar de nieuwjaarsreceptie te gaan, een duidelijk signaal aan CEO dhr. Juéry, dat u niet akkoord bent met de gang van zaken.

 

Daarom hebben we, al uw vakbondsafgevaardigden voor Arbeiders, Bedienden en Kaderleden, een gesprek gevraagd met onze CEO. We hebben vragen over:

 • afspraken die niet worden gehonoreerd (o.a.index kaderleden).
 • Zirfon (afspraak nog steeds niet op papier).
 • M-star monomed printer (project weer afgevoerd).
 • de gevolgen van het verdwijnen van onze ICS-medewerkers en de gebrekkige opvolging door ATOS.
 • de gevolgen van het verdwijnen van Off
 • inkjet R&D team: ontwikkeling eigen printers en inkten, naast de INCA product reeks.
 • Heultje(extra productie mogelijk).
 • de personeelsafbouw, en de gevolgen voor de tewerkstelling van de ‘blijvers’.

 

Namens het gemeenschappelijk vakbondsfront

ACVBIE, ABVV Scheikunde

 

Wij zijn verhuisd!

Wij zijn verhuisd!

Je kan ons vanaf vandaag  vinden in gebouw 75 , 2e verdiep lokaal  31.

Om er  te raken neem je best de gekende weg … bij  het  uitkomen van de lift  op het  2e verdiep  volg  je gewoon de pijlen.

Indien problemen bel  je gewoon naar  het  bureauke ( 2609) en dan snellen we je ter hulp.

Nationale betoging 16 December

Zoals we reeds meldden, betoogt het ABVV op 16 december in Brussel voor meer koopkracht.

Betoging praktisch : 

 • Datum: vrijdag 16 december ’22 – verzamelen om 08U45
 • Plaats verzamelen: Antwerpen Centraal

 

Samen met de 2 andere vakbonden eisen we:

 • Bruto loonsverhogingen,
 • Een bevriezing van de energieprijzen,
 • Meer belastinginkomsten uit kapitaal,
 • Het behoud van de de automatische loonindexering,
 • Een vrouwvriendelijke pensioenhervorming,
 • Een ouderschapsverlof, tijdskrediet, geboorteverlof en periodes van werkloosheid die meetellen voor toegang tot het minimumpensioen.
 • Het behoud van het bestaande tijdskrediet

Lees meer over de eisen op de webpagina van het federaal ABVV.

 

Nationale betoging vrijdag 16 december

OP VRIJDAG 16 DECEMBER  GAAN WE DE STRAAT OP.

VOOR BRUTO LOONSVERHOGINGEN
De loonnormwet blokkeert onze lonen voor de komende jaren! De winstmarges van sommige Belgische bedrijven
breken tegelijkertijd records. Wij willen, waar dat mogelijk is, over échte loonsverhogingen kunnen onderhandelen.
Daarom moeten we af van de loonnormwet. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) gaf ons al gelijk.

VOOR EEN BEVRIEZING VAN DE ENERGIEPRIJZEN
Europa blijft dralen met een voldoende laag prijsplafond voor gas. Daarom moet België zelf
in actie schieten om de energierekening van de gezinnen meer te verlichten.

VOOR MEER BELASTINGINKOMSTEN UIT KAPITAAL
De minister van Financiën stelt een fiscale hervorming voor die kapitaalinkomsten meer zou laten bijdragen.
Wij roepen de regering op om werk te maken van een belastingverschuiving, opdat werknemers
netto meer overhouden en kapitaal, bedrijven en vermogens meer bijdragen.

VOOR DE AUTOMATISCHE LOONINDEXERING
De werkgevers doen er alles aan om de automatische loonindexering in vraag te stellen. De automatische indexering
van lonen, wedden en sociale uitkeringen is niet onderhandelbaar! Het is een bescherming tegen koopkrachtverlies.

VOOR EEN VROUWVRIENDELIJKE PENSIOENHERVORMING
Ouderschapsverlof, tijdskrediet, geboorteverlof en perioden van werkloosheid
moeten meetellen voor toegang tot het minimumpensioen.

VOOR HET BEHOUD VAN BESTAANDE TIJDSKREDIET
De regering maakt de combinatie van privé- en beroepsleven moeilijker door tijdskrediet voor kinderopvang in te perken.
Alle evaluaties tonen nochtans dat de bestaande tijdskredietregelingen net uitgebreid zouden moeten worden.

TEGEN DE UITBREIDING VAN DE FLEXI-JOBS
Werknemers worden niet beter van onzekere jobs. Ze verdienen échte, volwaardige jobs, met fatsoenlijke lonen.

 

WIJ STOPPEN NIET,
zolang de werknemers niet krijgen wat ze verdienen!

61 Jobs op de helling

Op de bijzondere ondernemingsraad van 24 november is er een besparing van 61 (waarvan 39 in München) medewerkers aangekondigd. Het gaat hier enkel over Bedienden en Kaderleden van de afdelingen DPC, Radiology en  Inovation Office.

Als oorzaak van de maatregelen  duiden ze de effecten van de inflatie, de wereldwijde recessie, de reactie van China op de COVID-situatie en onze dalende verkoopvolumes op bepaalde markten aan.

Om  de economische crisis, de hoge grondstofprijzen en stijgende loonkosten het  hoofd te bieden neemt onze directie zwaar ingrijpende maatregelen:

 • Kaderleden hun index zal anders worden uitbetaald.
 • Men schrapt 22 jobs  bij kaders en bedienden over de verschillende groepen maar niet bij Materials.
 • In die groepen waar de jobs wegvallen gaan mensen vanaf 60 jaar 50% kunnen in landingsbaan gaan (zonder te komen werken).
 • DR-vestiging in München (Duitsland) gaat dicht.

Nogmaals dit gaat enkel over bedienden en kaderleden.