Alle berichten door admin ABVV Agfa Gevaert

Syndicale Premie

 

Waarover gaat het?
▷ Dankzij de vakbonden hebben de
arbeiders in de scheikunde recht op een
maximale syndicale premie.
▷ Het maximale bedrag van de syndicale
premie bedraagt € 145.
▷ Zij bestaat uit twee delen:
€ 110 + € 35
€ 110 – Dit deel is variabel: het hangt af
van het aantal maanden dat je in 2021
hebt gewerkt.
€ 35 – Dit deel is vast: wij betalen dit
bedrag automatisch wanneer je recht
hebt op het variabel deel.

Praktische info
▷ Je hebt als werknemer in de sector een
attest ontvangen.
▷ Controleer, vul jouw gegevens aan    ( rekeningnummer) en
bezorg het ondertekende attest aan je
delegee of afdeling van ABVV

.
▷ De syndicale premie zal gestort worden
op jouw rekening vanaf 25 april 2022

Actiedag 24 maart Brussel

Wat?  Actiedag

Wanneer / waar?  Donderdag 24 maart 11U00  , Kunstberg Brussel .

We spreken af in het  Centraal station van Antwerpen 9U15

 

Het wordt allemaal veel te duur.

We kennen het  allemaal …. de onhoudbare stijging van energiefacturen, prijzen aan de pomp, de rekening aan de winkelkassa,… Dagelijks worden we ermee geconfronteerd !!

De nieuwe maatregelen van de federale regering om de energiefacturen van de gezinnen betaalbaarder te maken, zijn nuttig, maar zijn niet genoeg.

Bij velen van ons staat het water namelijk aan de lippen. We slagen er niet meer allemaal in om onze energiefactuur/ rekeningen  te betalen. Wie met de auto naar het werk moet, betaalt zich blauw. Schulden stapelen zich op. Dit is onhoudbaar. Het is tijd om onze stem luid te laten horen. We roepen daarom ook om met  zoveel mogelijk  naar  Brussel te gaan om onze stem te laten horen !

Kom dus mee op straat voor:

 • –  een definitieve btw-verlaging op gas en elektriciteit naar 6%
 • –  het permanent maken van de uitbreiding van wie in aanmerking komt voor sociaal tarief
 • –  het opnemen van brandstofprijzen in de index
 • –  het afromen van de gigantische overwinsten van de energiebedrijven om ze te laten terugvloeien naar de werkende klasse
 • –  de hervorming van de loonnormwet en de handhaving van de loonindexatie

Het federaal ABVV diende een stakingsaanzegging in voor deze actie.

 

 

Nieuwe Leste Roeie & Mondmaskersplicht

Leste Roeie 

Sinds  kort  staat er ook  een archief van   ” de Leste Roeie ”   online .

Afhankelijk  je browser  moet  je om de juiste lay-out  van de ” Leste ”  te hebben mogelijk  : ” bewerken inschakelen  ”  aan klikken.

Leste Roeie  van Februari

 

Mondmaskers 

Zoals iedereen ongetwijfeld heeft gehoord, werden de coronamaatregelen versoepeld met ingang van 7 maart.

De Generiek Gids stelt dat het dragen van een mondmasker niet meer verplicht is, maar wordt aanbevolen.

Dit betekent concreet dat de verplichting voor het dragen van het masker vervalt indien we de maatregelen (ventileren, anderhalve meter afstand houden edm.) kunnen waarborgen. Waar dit niet mogelijk is, d.w.z. waar men meer dan 10 minuten op minder dan anderhalve meter afstand bij elkaar is, is het dagen van het masker aanbevolen. Daarom blijft het dragen van een masker in de lift, die niet is geventileerd en waar we de vereiste afstand niet kunnen waarborgen, sterk aanbevolen.

Laten we vooral collegiaal blijven, als een collega aangeeft  zich  niet  veilig  te voelen .

Om deze reden moet iedereen nog steeds een masker bij zich hebben.

 

Resultaten referendum CAO 2021 -2022

 

 

 

PROTOCOL REFERENDUM CAO AGFA

 

Op maandag 20 december  2021  werd het referendum inzake het bereikte akkoord CAO 2021 – 2022 voor de arbeiders van Agfa-Gevaert geteld in aanwezigheid van de syndicale delegaties, bijgestaan door neutrale getuigen en dit gaf het volgende resultaat.

 

Akkoord                      :      467  ( 79.01% )  

 

Niet akkoord               :     123  (20.81% )

 

Ongeldig/blanco         :     1  (0.16%) 

 

Totaal aantal brieven  :    591

 

 We  hebben dus een  CAO  akkoord ! 

 

Voor officieel verklaard namens:

 

ACV BIE  – Chemie                 AC –ABVV

Schoeters Paul                     Verlaeckt Bruno

Secretaris                                  Voorzitter

 

Simons Peter                        Vercammen Tom

Woordvoerder                        Woordvoerder

 

 

Ontwerp CAO 2021-2022

Aan alle gesyndiceerde arbeider(ster)s van Agfa-Gevaert NV.

 1. Duur van de overeenkomst

Van 01.01.2021 tot 31.12.2022

 1. Werkzekerheid – Loonbehoud
 • Geen collectieve ontslagen wegens economische of technische redenen tijdens de duur van de overeenkomst tot 31/12/2024
 • De werkgever gaat de verbintenis aan tijdens de periode, gedurende dewelke de CAO van toepassing is, geen wijziging te brengen aan het geheel van de voor de arbeid(st)ers geldende arbeidsvoorwaarden zonder voorafgaand overleg met en de goedkeuring van de vakorganisaties .
 1. Tewerkstelling 
 • Drempel tijdskrediet blijft 15%
 1. Koopkracht
 • Bruto loonsverhoging met 0,15 € per uur met ingang van 1/1/2022
 • Consumptiecheque van 500 euro obv volgende parameters:
  • in dienst op 1 december 2021;
  • gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst ten minste 80% effectieve prestaties op de bedrijfsterreinen of gelijkstellingen volgens de sectorale CAO’s eindejaarspremie gedurende 2021;
  • pro rata arbeidsregime gedurende 2021;
 • Ecocheque: 250 € in december 2021 en 250 € in januari 2022
 1. SWT
 • SWT-regeling: verder zetten bestaande regelingen tot 30/06/2023.
 1. Weekend-medewerkers
 • Extra 12 uren op te nemen in ure (totaal 48 uur in uren te nemen).
 1. Opnemen saldo& werktijd
 • Code 20 (ADV in uren) van 32 naar 40 uren
 • Bestendiging werkregeling GLAT dagarbeiders
 1. Heropstarten werkgroep “Fabriekspensioen”
 • Resultaat tegen 31/12/2023
 1. Mobiliteit
 • Opstarten werkgroep “Fietslease” met syndicale delegatie: mogelijkheden onderzoeken en voorstellen tegen 30 juni 2022
 1. Risicogroepen
 • 0,24% van de brutolonen worden intern aangewend voor vormingsinspanningen
 1. Sociale vrede
 2. Verlenging  van de bestaande akkoorden 

Het referendum gaat door op volgende data:

Gevaert 1-2-4-8 geb.128 /02 auditorium

Woensdag 15 december 10U00 tot 24U00

Donderdag 16 december 10U00 tot 15U00

Zaterdag  18 december  17U00 tot  19U00

Maandag  20 december  05U00 tot 10U00

 

Gevaert  5 (eetzaal)

Woensdag 15 december 10U00 tot 24U00

Maandag  20 december   05U00 tot 10U00

 

Heultje (eetzaal)

Donderdag 16 december  van 10U00 tot  16U00 en van 21U00 tot 23U00

 

De telling van het referendum gebeurt op maandag 20 december  om 10.00 uur

(geb.128/02 – auditorium2)

 

AKKOORD = het aanvaarden van het voorstel

NIET AKKOORD = het verwerpen van het voorstel

 

Namens de vakbonden

          AC – ABVV                                                                       ACV – CHEMIE

      Vercammen Tom                                                               Simons Peter

         Woordvoerder                                                                 Woordvoerder

 

       Verlaeckt Bruno                                                                Schoeters Paul

           Voorzitter                                                                         secretaris