Waarom moet de chemie-arbeider en bediende op 22 april in Antwerpen zijn ?

Waarom moet de chemie-arbeider en bediende op 22 april in Antwerpen zijn ?

Zoals jullie al weten gaat op 22 april in Antwerpen een (hopelijk grote) betoging door voor de versterking van de koopkracht van de gewone (werk)mensen.

Het leven wordt stilaan onbetaalbaar voor wie met werken of een uitkering zijn of haar brood moet kopen terwijl heel wat bedrijven ondanks (of dankzij) de oorlog in Oekraïne torenhoge winsten blijven maken.
Ondertussen klinkt het bij de werkgevers dat de automatische indexering de concurrentiepostie van de bedrijven ondermijnt – de meest afgezaagde plaat van de laatste 20 jaar.

Maar waarom moeten de chemie-arbeid(st)ers en bedienden gaan betogen ?  Er worden in onze sector toch goede CAO’s afgesloten.  De lonen liggen toch vrij hoog.

Door de loonnormwet zien we dat de onderhandelingsmarge de laatste jaren steeds kleiner wordt, de laatste CAO was dat 0,4 %, wat ons toeliet om toch nog door de piepkleine spleet te glippen en hogere loonsverhogingen af te dwingen.

De volgende ronde zal er – door diezelfde loonnomwet – GEEN MARGE zijn, zelfs geen 0,4 % maar 0,0000 %.  De wet houdt namelijk rekening met de inflatie en zoals jullie weten is die de laatste maanden enorm.

De inflatie van de voorbije 2 jaar wordt berekend in de loonnorm van de komende 2 jaar waardoor deze dus nihil zal zijn.

WE BETOGEN DUS ALS CHEMIE-ARBEID(ST)ERS EN BEDIENDEN VOOR VRIJE ONDERHANDELINGEN IN 2023-2024 !

De discussies over een loonnorm worden steeds moeilijker en langer.  Dit jaar konden de sectoronderhandelingen pas na de zomer starten, waardoor slechts enkele bedrijfsCAO’s eind 2021 konden afgesloten worden.  De meeste bedrijven konden pas dit voorjaar onderhandelen en in enkele bedrijven van onze sector moeten de onderhandelingen zelfs nog starten. ANDERHALF JAAR NA DE INGANGSDATUM VAN DE CAO dus.

Dat komt door de loonnormwet die bepaalt dat er eerst een wetenschappelijk rapport moet komen (in december), daarna onderhandelingen (in de Groep van 10) en dat de regering daarna moet beslissen.

Het wordt dus alsmaar moeilijker om de CAO op tijd te laten ingaan.

WE BETOGEN DUS ALS CHEMIE-ARBEID(ST)ERS EN BEDIENDEN VOOR CAO’S DIE OP TIJD WORDEN AFGESLOTEN !

De torenhoge inflatie en de stijgende prijzen zorgen ervoor dat het leven steeds duurder en duurder wordt.

Gelukkig hebben we in ons land en onze sector een automatische indexering.

Hoewel deze indexering zelfs niet de echte prijsevolutie volgt (sinds 1993 zijn onder andere de brandstofprijzen eruit gehaald) zorgt die ervoor dat we niet telkens opnieuw strijd moeten leveren om ons loon op peil te houden.

En uiteraard ligt die indexering vandaag onder vuur van de werkgevers, die hun winsten zien verkleinen.

In de chemiesector verhogen de lonen voor de vierde keer in 1 jaar tijd met 2 %.  Als deze automatische indexering niet zou bestaan, zou het loon van de chemie-arbeider en bediende dus gecumuleerd 8,25 % minder waard zijn !

WE BETOGEN DUS ALS CHEMIE-ARBEID(ST)ERS EN BEDIENDEN VOOR HET BEHOUD EN DE VERBETERING VAN DE INDEX !

 

Meer dan redenen genoeg dus om onze leden en collega’s te mobiliseren voor de betoging van 22 april in Antwerpen en de nationale betoging die op 20 juni in Brussel zal doorgaan.

 Vrijdag 22 april  verzamelen we om 09U15 aan de uitgang  van het  Centraal Station van Antwerpen 

Deelnemers aan de betoging zijn gedekt door een stakingsaanzegging.

 

Deel deze inhoud:

admin ABVV Agfa Gevaert

Reacties zijn gesloten.