Syndicale premie 2020

Syndicale premie 2020

Onderstaand vinden jullie de informatie voor de betaling van de syndicale premie 2020 voor de arbeiders in de scheikunde.

1. Referteperiode
 
De periode van de syndicale premie 2020 loopt van 1 januari 2020 tot 31 december 2020

2. Bedragen syndicale premie

De maximale syndicale premie bedraagt 145 € en bestaat uit 2 delen.

Nieuw!
Sinds dit jaar worden de syndicale premie en de vormingspremie betaald op dezelfde datum. De vormingspremie wordt met andere woorden ook op 26 april betaald en niet meer eind september.

–       Syndicale premie (te betalen vanaf 26 april 2021) 
€ 110,00 of € 9,17 per maand aansluiting en tewerkstelling in de sector tijdens de referteperiode.

–       Vormingspremie (te betalen vanaf 26 april 2021)
Het bedrag is vastgesteld op € 35 en is ondeelbaar.

Deze forfaitaire premie wordt toegekend op basis van het attest van tewerkstelling voor de syndicale premie.
3. Tewerkstellingsattesten

Gevolg gevend aan de CAO van 29/11/2012 betreffende de toekenning van een sociaal voordeel, verstuurt het sociaal fonds voor de scheikunde nijverheid de attesten rechtstreeks naar de woonplaats van de werknemers.

Gelieve je syndicale premie 2020 te overhandigen aan je plaatselijke delegee, brievenbus abvv of ons abvv lokaal.

Gelieve dit  document  te ondertekenen en te  voorzien van je rekeningnummer . 

Deel deze inhoud:

admin ABVV Agfa Gevaert

Reacties zijn gesloten.