Maaltijdcheques, ecocheques , sport-en cultuurcheques langer geldig

Maaltijdcheques, ecocheques , sport-en cultuurcheques langer geldig

De vervaldatum van verschillende soorten cheques schuift op.
Talrijke werknemers krijgen naast hun loon in geld, cheques van hun werkgever.

Werkgevers kiezen vaak voor deze vorm van verloning omdat deze cheques niet onderworpen zijn aan socialezekerheidsbijdragen noch bedrijfsvoorheffing. Dit is maar het geval als er een aantal wettelijke voorwaarden gerespecteerd worden.

Eén van die voorwaarden om cheques niet te laten onderwerpen aan sociale zekerheidsbijdragen en belastingen, is dat de cheque maar een beperkte looptijd mag hebben. Voor een maaltijdcheque is dat 12 maanden, voor een ecocheque 24 maanden en voor een geschenkcheque is dat één jaar vanaf de datum van overhandiging aan de werknemer. Sport- en cultuurcheques zijn 15 maanden geldig en deze periode loopt vanaf 1 juli tot en met 30 september van het volgende jaar.

Het gebeurt vaak dat werknemers de cheques niet onmiddellijk uitgeven. Dit kan om een vergetelheid gaan maar het kan even zo goed gepland zijn de cheques wat later te spenderen.

En dan is er Corona…

Veel ondernemingen of organisaties moeten hun activiteiten verminderen of ze moeten zelfs sluiten zodat de mogelijkheden om de cheques op tijd te gebruiken nagenoeg verschrompelen.

De Nationale Arbeidsraad merkte dit probleem op. Zij gaf het advies om voor maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques die vervallen in maart, april, mei en juni 2020, te voorzien in een verlenging van 6 maanden vanaf de datum van het verstrijken van de cheques. In dat advies houdt de Raad rekening met het gegeven dat, wanneer een bijkomende verlenging nodig zou zijn, dit vlot moet gebeuren.

Omdat de sport- en cultuurcheques die nog geldig zijn in het voorjaar van 2020 vervallen op 30 september 2020, vraagt de Raad deze vervaldatum te verschuiven naar 31 december 2020.

Ofschoon dit advies van de Nationale Arbeidsraad eenparig was, is dit onvoldoende om de vervaldata van de diverse types cheques op een later tijdstip te zetten. De Raad maakte een lijst op van al de reglementering die aangepast moet worden om het uitstel van deze vervaldata tot stand te brengen. Deze lijst was erg lang. Het naar achter schuiven van de vervaldata van de cheques zal er wellicht komen. Omdat de overheid daarvoor zo veel regels moet aanpassen, kan de officiële publicatie van die regels in het Staatsblad nog even op zich laten wachten. Pas bij publicatie staat het vast dat de data verschuiven. Tot die tijd moeten wij rekening houden met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.

Deel deze inhoud:

admin ABVV Agfa Gevaert

Reacties zijn gesloten.