Voorstel Ontwerp CAO 2019-2020

Voorstel Ontwerp CAO 2019-2020

Na de onderhandelingen en de toelichtingsvergaderingen geven we jullie nogmaals de  hoofdpunten van het voorstel  tot  ontwerp CAO 2019 -2020 .

 

 • Huidige arbeiders met een contract voor bepaalde duur die minstens 12 maanden in dienst zijn op 31/12/2019 en mits positieve evaluatie krijgen een contract van onbepaalde duur aan huidige barema’s aangeboden voor 01/02/2020.
 • 5 vacatures voor arbeidsovereenkomsten onbepaalde duur aan de huidige barema’s worden opengesteld (invulling vacatures voor 1/02/2020) voor voormalige tijdelijke arbeiders die 2 jaar bij Agfa hebben gewerkt met tijdelijk contract en positief geëvalueerd werden
 • Nieuwe barema’s aan -15 % (toegepast op barema’s per 10/12/2019) voor nieuwe in diensten vanaf 1/02/2020

 • Opzeggingstermijn CAO nieuwe barema’s 24 maanden tot 31/12/2024
 • Opzeggingstermijn CAO nieuwe barema’s 6 maanden vanaf 1/1/2025
 • Werkzekerheid en inkomensbehoud voor arbeiders in dienst op het ogenblik van het afsluiten van de CAO voor de periode van 01/01/2019 tem 31/12/2024. Dit wil zeggen geen collectief ontslag om economische of technische redenen gedurende deze periode.
 • Vanaf 1/1/2020: +3 EUR per maaltijdcheque . M.a.w. maaltijdcheques naar 8€
 • Vanaf 1/1/2020: +0,10 EUR verhoging basisuurloon
 • Eénmalige ecocheque van 250 EUR, pro rata tewerkstellingspercentage (voltijds (80-100%) 250 EUR en 125 EUR voor 50 %) toe te kennen in februari 2020
 • Tijdskrediet drempel verhoogd naar 15% voor de duur van de CAO 2019-2020
 • Bestaande SWT regelingen worden verlengd voor de maximale duurtijd binnen wettelijk Kader
 • Verderzetting werkgroep fabriekspensioen met resultaat tegen 31/12/2020
 • Verlenging werkregeling GLAT dagarbeiders voor duur van de CAO 2019-2020
 • Verlenging interne aanwending risicogroepen
 • 50+1 vereist voor goedkeuring. De directie engageert zich om geen verzoening te initiëren met oog op een stemming met gekwalificeerde meerderheid in het kader van de CAO nieuwe barema’s.

Deel deze inhoud:

admin ABVV Agfa Gevaert

Reacties zijn gesloten.