Vanaf 1 juli 2024 zullen de aanvragen om uitkeringen voor loopbaanonderbreking verplicht elektronisch moeten worden ingediend bij de RVA.

Stappenplan medewerker

 1. Controleer jouw (resterende) recht, dit kun je nakijken via Break@Work
 2. Check de voorwaarden: ga via de website van de RVA of de site van Break@Work en lees de voorwaarden om te zien welke soort loopbaanonderbreking van toepassing is op jouw situatie.
 3. Vul het aanvraagformulier van Agfa  ( via deze link   )  in  en verkrijg het akkoord van je leidinggevende. Vergeet niet om duidelijk de start- en einddatum van de onderbreking te vermelden. Laat het deel inzake gewenste tewerkstellingsregeling (pagina 3) invullen door de afdelingsleiding en voeg deze bij jouw aanvraag.
 4. Stuur de voor akkoord getekende ingevulde aanvraag door naar payrollhq@agfa.com. Hou hier rekening met de te respecteren afgesproken termijn van ten minste 3 weken vóór de startdatum van de onderbreking.
 5. Wacht op de verwerking vanuit HR. Nadat je de aanvraag bij Agfa hebt ingediend, hoef je even niets meer te ondernemen. HR zal van hieruit de eerste stap initiëren voor de elektronische aanvraag in te dienen bij de RVA voor de werkgeverszijde.
 6. Maak jouw deel van de RVA aanvraag compleet. Zodra de HR-afdeling de aanvraag heeft ingediend bij de RVA, ontvang je een link van de RVA via jouw opgegeven e-mail adres of via een melding vanuit jouw E-Box met de vraag om jouw aanvraag te vervolledigen.

Binnen welke termijn moet de schriftelijke kennisgeving gebeuren naar HR?

 • Ten vroegste 3 maanden voor de begindatum kan dit aan HR worden overgemaakt.
 • Binnen Agfa wordt uitzonderlijk een verkorte termijn toegestaan van minimum 3 weken voor de begindatum van de aanvraag.
 • Opgelet! De schriftelijke kennisgeving aan de werkgever moet altijd vóór de begindatum van je onderbreking gebeuren.

Hoe start je je aanvraag?

 • Volg het stappenplan om je aanvraag in te dienen.
 • Het “stappenplan medewerker” vind je hieronder op de pagina

Duurtijd verwerking aanvraag vanuit HR?

 • Binnen de 14 dagen zal uw aanvraag worden behandeld.

Wat gebeurt er indien u de aanvraag ‘gedeelte werknemer’ te laat indient bij de RVA?

 • Het dossier onderbreking is pas volledig wanneer u uw deel van de aanvraag heeft verstuurd (en niet al vanaf de verzending van het deel van de werkgever). De controle van de RVA op de naleving van de termijn zal dan ook gebeuren op basis van de datum van verzending van uw deel van de aanvraag ‘gedeelte werknemer’.

Hoe kunt u uw dossier tijdskrediet opvolgen?

Vragen of hulp nodig?

 • Als je vragen hebt of hulp nodig hebt , aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze délégués of  via ons bureauke ( 2609)