ContactgegevensVanbreda Risk & Benefits

Knipsel3 Hospitalisatieplan Vanbreda

Collectieve verzekering gezondheidszorgen

De toegepaste tarieven van het hospitalisatieplan kregen een jaarlijkse update (indexaanpassing per 1.11.2017).

Ook het overzicht van de bijdragen werd aangepast (zie tabel).

Om ervoor te zorgen dat de juiste personen ook effectief aangesloten zijn, dat je niet voor verrassingen komt te staan bij hospitalisatie en dat er bovendien geen onnodige premies worden betaald, vragen wij je na te kijken of je familieleden in een van onderstaande categorieën vallen en vermeld staan op je loonbrief onder looncode 9CHO (in geval van werknemersbijdrage) of 9CHW (in geval van werkgeversbijdrage, bij de rubriek ‘Ter informatie’).

Je kan deze info ook raadplegen via ESS/MijnPersoonlijke gegevens/Verzekerden Hospitalisatieverzekering.

Knipsel2 Hospitalisatieplan Vanbreda

Bij aansluiting van het gezin dienen alle gezinsleden aan te sluiten, tenzij bijvoorbeeld de echtgenote/samenwonende partner elders aangesloten is bij een gelijkaardige collectieve verzekeringspolis.

Gezinsleden die niet aan de aansluitingsvoorwaarden voldoen, maar wel op de loonbrief staan, zijn niet verzekerd indien er zich een ziekenhuisopname of ernstige ziekte voordoet.

Indien blijkt dat er iemand te veel of te weinig op de loonbrief staat, meld je dat best onmiddellijk aan

Vanbreda Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen / tel. 03-217.69.97 via het formulier ‘Wijzigingsbericht hospitalisatieverzekering’.

Dit formulier vind je op het intranet ( HR benelux HQ/Formulieren) . Het kan doorgestuurd worden naar agfa@vanbreda.be.

Wie geen PC ter beschikking heeft, kan het formulier via zijn afdelingssecretariaat/monitoraat of via de HR-Receptie verkrijgen, tel. 8911.

Het is dus niet voldoende om via je individuele steekkaart je persoonlijke gegevens aan te passen.

Alle wijzigingen (ook geboortes) moeten via het formulier ’Wijzigingsbericht hospitalisatieverzekering’ aan Vanbreda worden bezorgd.

Agfa kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kosten van hospitalisatie en/of ernstige ziekte bij foutieve opgave aan de verzekeringsmaatschappij.

Overzichtbijdragen: vanaf 1.11.2017

Knipsel Hospitalisatieplan Vanbreda

Nota: De bestaande mini/maxi-hospitalisatieplannen (deelnemers in gesloten plan (voormalig Agfa Europe) werden ook mee geïndexeerd per 1 november 2017.

Procedure :

klik hier voor  de te volgen procedure 

Lijst met  aangesloten ziekenhuizen 

formulieren  : 

  schadeaangifte  op papier 

online aangifte      

online aangifte medische kosten 

wijziging persoonlijke gegevens 

I.m.v. voortzetting hospitalisatieplan bij wijzigen werkgever , pensionering :

Wet Verwilghen

Op 10augustus 2007 is de Wet op de ziekteverzekeringsovereenkomsten, beter bekendals ‘ de Wet Verwilghen ‘, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet trad in werking op 1 juli 2007 en beoogt een betere bescherming. Eens men aangesloten is, kan men niet meer zomaar het voordeel van de verzekeringverliezen.

Opdit ogenblik genieten wij van een collectief hospitalisatieplan en blijven wijgespaard van financiële kopzorgen die een ziekenhuisopname met zich mee kan brengen.

Iedereen die bij een collectieve verzekering aangesloten is, krijgt voortaan het wettelijk recht om op individuele basis de aansluiting verder te zetten indien hij om welke reden ook, de huidige dekking verliest ( bvb. uit dienst )

Bij onze beheerder Vanbreda Risk & Benefits bestaat de mogelijkheid om een individuele verderzetting aan te vragen.

In vergelijking met collectieve polissen zijn de premies wel een stuk duurder.

Daarom voorziet de Wet Verwilghen in een systeem van voorfinanciering, ook wachtpolis genoemd.

Hierdoor heeft iedereen vanaf nu de mogelijkheid bijkomende stortingen te doen om op een later tijdstip premiekorting te genieten in geval van individuele verderzetting.

Of u een wachtpolis afsluit is een individuele keuze.