GEBOORTEPREMIE

Wat is de geboortepremie ? 

De geboortepremie of het kraamgeld is een eenmalige premie die ouders krijgen bij de geboorte van een kind.

Wie vraagt de geboortepremie aan? 

De aanvraag gebeurt in deze volgorde:

 • de vader
 • de meemoeder als die ouder is dan de moeder
 • de moeder

Als die noch werknemer noch zelfstandige zijn, dan wordt de aanvraag gedaan door de oudste persoon uit de volgende lijst:

 • De partner van de moeder
 • Een grootouder van het kind, als die in hetzelfde gezin woont
 • Een oom of tante van het kind, als die in hetzelfde gezin woont
 • Een (half-)broer of (half-)zus van het kind (ook buiten het gezin)

Wie krijgt de geboortepremie ? 

De geboortepremie wordt betaald aan de moeder.

Wanneer kan je de geboortepremie aanvragen? 

Je kunt de geboortepremie aanvragen vanaf 24 weken zwangerschap tot 5 jaar na de geboorte van het kind.

Voor een kind dat dood geboren wordt na een zwangerschap van minstens 6 maanden kan je ook een geboortepremie krijgen. Die premie wordt enkel betaald als je de “akte van aangifte van een levenloos kind” naar je kinderbijslagfonds hebt gestuurd.

Je krijgt de geboortepremie ten vroegste vanaf de achtste maand zwangerschap.

Hoe vraag je de geboortepremie aan? 

Voor een eerste kind: 

Als je werkt of een uitkering krijgt, dan vraag je het formulier ‘Aanvraag om kraamgeld’ aan je (laatste) werkgever of bij zijn kinderbijslagfonds.
Je kunt het ook zelf afprinten vanuit de website van dit kinderbijslagfonds. Je vult het formulier in, je ondertekent het, en je stuurt het naar het kinderbijslagfonds van je (laatste) werkgever. Kies ook hoe je de kinderbijslag wenst te ontvangen: betaling op een rekening of per circulaire cheque. Als je geen keuze maakt, zal de betaling automatisch per circulaire cheque gebeuren.

Voor een volgende geboorte:

Je stuurt een attest naar je kinderbijslagfonds waarop staat dat je minstens 5 maanden zwanger bent.

Waar vraag je de geboortepremie aan? 

 • Als je werkt (ook werkloos, gepensioneerd of ziek), dan doe je de aanvraag bij het kinderbijslagfonds van je (laatste) werkgever.
 •  Als je niet werkt als werknemer of zelfstandige, en geen uitkering krijgt, dan kan je misschien gewaarborgd kraamgeld krijgen.
 • Ook mensen met een leefloon komen in aanmerking. Om gewaarborgd kraamgeld aan te vragen vul je de ‘Aanvraag om vooruitbetaling van het kraamgeld in de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag’ in op de website http://vlaanderen.famifed.be

Hoeveel kraamgeld krijg je? 

 •  1ste kind (Ook als het voor één van de ouders een eerste kind is) € 1.223,11.
 • Elk volgend kind € 920,25
 • Elk kind van een meerling € 1.223,11

Na de geboorte 

 • Je stuurt het geboortebewijs om de geboortepremie te bekomen op naar je kinderbijslagfonds.
 • Om de maandelijkse kinderbijslag te krijgen hoef je geen extra formulier meer in te vullen.
 • Voor een kind dat dood geboren wordt na een zwangerschap van minstens 6 maanden kan je ook een geboortepremie krijgen. Stuur een ‘Aangifte van een levenloos kind’ naar je kinderbijslagfonds.
 • Voor kinderen die geboren worden in het buitenland kan ook een geboortepremie betaald worden. Het kind moet binnen de 2 maanden na de geboorte ingeschreven worden in België. De aanvrager moet op het moment van de geboorte in België werken of een uitkering krijgen.