Wat doet een syndicale delegatie en wat zijn haar verantwoordelijkheden.

  • Zij doen de onderhandelingen rond CAO’s of andere akkoorden in de onderneming
  • Zij houden toezicht op allerhande reglementeringen (oa sociale wetgeving, arbeidsreglement, individuele arbeidsovereenkomsten, …)
  • Zij zijn bevoegd voor de arbeidsverhoudingen binnen het bedrijf (bv sluiten, schorsing en beëindigen van arbeidsovereenkomsten; alles wat met loonvorming te maken heeft; opstellen en wijzigen van criteria voor het bepalen van de beroepsbekwaamheid; arbeidsduur; betaalde vakantie; …)
  • Voorlichting van het personeel
  • Onthaal van nieuwelingen in het bedrijf
  • Heeft het recht om een staking uit te roepen

Ook in verband met andere vragen zoals vakantiegeld, loonfiche, berekening belastingen e.d. kan je steeds bij ons terrecht.

De delegees voor het ABVV zijn:

 

Mark Pierssens  – 2609 – 0497.40.66.68 –  mark.pierssens@agfa.com

Walter Joos  – 2609 – 0497.67.44.13 – walter.joos@agfa.com

Tom Thomson  – 5602 – 0495.23.13.62 – tom.thomson@agfa.com

Erik Van Oosterwijck – 6392 – 0478.56.81.63 – erik.vanoosterwijck@agfa.com

Yves De  Kok – 5940 – 0497.22.51.15 –  yves.dekok@agfa.com

Hervé Vercammen  – 6618 –  0474.56.74 – herve.vercammen@agfa.com

Wim Weyns  – 4629 – 0496.61.69.87 –  wim.weyns@agfa.com

Tom Maes – 6618 – 0474.89.42.48tommy.maes@agfa.com