Wat doet een syndicale delegatie en wat zijn haar verantwoordelijkheden.

  • Zij doen de onderhandelingen rond CAO’s of andere akkoorden in de onderneming
  • Zij houden toezicht op allerhande reglementeringen (oa sociale wetgeving, arbeidsreglement, individuele arbeidsovereenkomsten, …)
  • Zij zijn bevoegd voor de arbeidsverhoudingen binnen het bedrijf (bv sluiten, schorsing en beëindigen van arbeidsovereenkomsten; alles wat met loonvorming te maken heeft; opstellen en wijzigen van criteria voor het bepalen van de beroepsbekwaamheid; arbeidsduur; betaalde vakantie; …)
  • Voorlichting van het personeel
  • Onthaal van nieuwelingen in het bedrijf
  • Heeft het recht om een staking uit te roepen

Ook in verband met andere vragen zoals vakantiegeld, loonfiche, berekening belastingen e.d. kan je steeds bij ons terrecht.

De delegees voor het ABVV zijn:

Mark Pierssens

telefoon 2609

GSM 0497.40.66.68

Woordvoerder  ABVV Arbeiders

mark.pierssens@agfa.com

 

Walter Joos

telefoon :  2609

GSM :0497.67.44.13

Vervangend woordvoerder – Gevaert 1 –  EB2

walter.joos@agfa.com

 

Wim Weyns  

4629 

0496.61.69.87 

Gevaert 4 –  bevoorrader confectie

wim.weyns@agfa.com 

 

Erik Van Oosterwijck

6392

0478.56.81.63

Gevaert 5 – postbode

erik.vanoosterwijck@agfa.com

 

Yves De  Kok

5940

0497.22.51.15

Gevaert  5-  Gietzalen

yves.dekok@agfa.com

 

Hervé Vercammen  –

6618

0474.56.74

Gevaert 5 -Kade

herve.vercammen@agfa.com

 

Tom Maes

telefoon : 6618

GSM : 0474.89.42.48

Gevaert 1 – GTI confectie

 tommy.maes@agfa.com

 

Tom Thomson

Telefoon : 4905

GSM 0495.23.13.62

Gevaert 5 – Kade

tom.thomson@agfa.com