Hier een klein overzichtje wat het Comité inhoud en doet.

Sinds 1998 is het vroegere VGV (Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing) vervangen door het CPBW : het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Deze nieuwe vorm is een stuk ruimer dan het oude VGV. Het omvat met name ook aspecten zoals arbeidsorganisatie, stress, comfort op het werk, milieu, …

Zo wordt de werkgever verplicht een globaal preventieplan over 5 jaar uit te werken. Om dit uit te voeren moet de werkgever verplicht een globaal jaaractieplan opstellen dat de maatregelen bevat voor het lopende dienstjaar.

Ook het CPBW vergadert minstens 1 maal per maand en 2 maal per maand wordt een rondgang gedaan op een bepaalde afdeling of gedeelte van het bedrijf. De vergadering wordt voorgezeten door een lid van de directie. Het verslag wordt gemaakt door iemand langs werkgeverskant.

 

De afgevaardigden van het ABVV in het Comité : 

 

Erik Van Oosterwijck  – 6392 – 0478.56.81.63 – erik.vanoosterwijck@agfa.com

Tom  Maes   – 6618  – 0474.89.42.48 –  tommy.maes@agfa.com

Mario Vandervelpen  – 3420 – 0498.26.77.64 – mario.vandervelpen@agfa.com

Gino de Kat  – 5982 – 0497.40.51.35 –  gino.dekat@agfa.com

Wim Weyns  – 4629 – 0496.61.69.87 –wim.weyns@agfa.com

Herve Vercammen   – 6618 –  0474.56.74.05 – herve.vercammen@agfa.com

 

Onze jongeren :  

Reda Harnafi  – 6969 – 0489.12.56.42 –   reda.harnafi@agfa.com

Tim Vermylen – 6542 – 0471.11.01.24 – tim.vermylen@agfa.com