Ticket Restaurant®-kaart aangepaste versie 2017 1
HR/DAP, tel. 8933
INFO N.V. – Ticket Restaurant®‐kaart

 1. Kaart activeren 
 2. Persoonlijke webruimte aanmaken
 3. Ticket Restaurant® op mijn kaart
 4. Saldo raadplegen
 5. Kaart gebruiken 
 6. Kaart verloren /gestolen/defect
 7. Beneficio Club 
 8. Data opladen Ticket Restaurant®-kaart
 9. Helpdesk
 10.  

INFO N.V. – Ticket Restaurant®kaart

 

Voor nieuwe medewerkers :     de kaart word je via het  monitoraat  bezorgt , de maand volgend op de in dienst treding  op Agfa-Gevaert . 

 

1.   Kaart activeren                                                                                                    

Uw Ticket Restaurant®-kaart wordt automatisch geactiveerd . U hebt dus geen activeringscode nodig. De automatische activering zal gebeuren bij de eerste oplading.

2.   Persoonlijke webruimte aanmaken                                                                      

 • Neem uw identificatiecode bij de hand (u vindt deze terug op de brief die u bij uw kaart hebt ontvangen, onder uw kaart.

Het is zeer belangrijk uw persoonlijke webruimte aan te maken om:

 • uw saldo en het overzicht van uw verrichtingen te raadplegen;
  • uw kaart te blokkeren bij verlies of diefstal;
  • uw persoonlijke gegevens bij te werken (vermeld daarom ook uw e-mailadres);
  • te genieten van de exclusieve en gepersonaliseerde voordelen van uw Benefico Club®;
  • op te zoeken waar de kaart wordt aanvaard;
 • uw pincode te activeren (let op: eens geactiveerd, kan u deze code niet meer wijzigen);

www.myEdenred.be

 

3.   Ticket Restaurant® op mijn kaart                                                                           

Uw Ticket Restaurant®-rekening wordt maandelijks opgeladen met het bedrag waarop u recht heeft.

 • U zal per e-mail ingelicht worden over elke oplading, indien u uw e-mailadres heeft vermeld bij het aanmaken van uw persoonlijke webruimte (www.myEdenred.be).

4.  Saldo raadplegen                                                                                                

 • Uw Ticket Restaurant®-tegoeden worden gebruikt in volgorde van hun geldigheid en blijven 12 maanden geldig.
 • U ontvangt een e-mail wanneer hun vervaldatum bijna is aangebroken.
 • Raadpleeg uw saldo en de geldigheidsdatum van uw Ticket Restaurant® op elk moment:
  • op www.myEdenred.be via uw persoonlijke webruimte. U kunt er ook de historiek van uw transacties consulteren;
  • per sms (stuur SALDO + kaartnummer naar 3621);
  • telefonisch op het nummer 02/702.20.02 (normaal tarief);
  • op uw kassaticket
 

5.   Kaart gebruiken                                                                                                   

 • Voor een snellere afhandeling werkt de Ticket Restaurant®-kaart veilig zonder pincode.
 • Wenst u toch een pincode te activeren, dan kan u dat per telefoon 02/702.20.02 of via www.myEdenred.be (let op: eens geactiveerd, kan u deze code niet meer wijzigen).
 • Bovendien beschikt uw kaart over een dubbele technologie:
 • Contact: net zoals uw gewone betaalkaart, breng u ze in de terminal, waarna u op OK drukt.
 • Contactless (zonder contact): bij bepaalde handelaars hoeft u enkel de kaart even voor de terminal te houden.
 
 • Een bericht op de terminal licht u in over het resultaat van de verrichting.
 • Als het saldo ontoereikend is, wordt de verrichting geweigerd en wordt het resterende saldo op uw kaart weergegeven. Voer een nieuwe verrichting uit voor een lager bedrag en vul het verschil aan met een ander betaalmiddel.
 • Je vindt de aanvaardingspunten via:
 • de zelfklevers “Ticket Restaurant®Card”
 • de zoekmachine op het internet: http://www.edenred.be
 • de mobiele gratis Mobiele App TicketFinder

Uw favoriete zaak aanvaardt de Ticket Restaurant®-kaart nog niet? Meld het op FixmyShop.

 

6.   Kaart verloren/gestolen/beschadigd                                                                     

Bij verlies/diefstal of beschadiging, blokkeer onmiddellijk uw kaart:

 • op www.myEdenred.be via uw persoonlijke webruimte
  • telefonisch, op het nummer van Card Stop: 070/344.344 (7dagen/7 en 24 uur/24 uur)
  • telefonisch, op het nummer 02/702.20.02

Vanaf het ogenblik dat uw kaart geblokkeerd is, kunnen uw tickets niet meer worden gebruikt zolang u geen nieuwe kaart hebt gekregen.

Het saldo van uw verloren kaart wordt op uw nieuwe kaart geplaatst. HR-8933 verwittigt u van zodra uw nieuwe kaart is toegekomen.

Wij wijzen u erop dat bij vervanging van de kaart wegens verlies of diefstal u zelf verantwoordelijk bent voor het aanwezige saldo en voor de blokkering van de kaart.

U dient de elektronische maaltijdcheque kaart als een goede huisvader te bewaren en hiervoor zorg te dragen (cfr. Addendum CAO 2012 – 2013 – elektronische maaltijdcheques – Artikel 3.2).

 

7.   Beneficio Club                                                                                                    

U kan gratis lid worden van de Beneficio Club.

Als lid krijgt u toegang tot tal van exclusieve voordelen. Surf naar http://www.beneficioclub.be en registreer u.

8.   Data opladen Ticket Restaurant®-kaart                                                              

U zal per e-mail ingelicht worden over elke oplading, indien u uw e-mailadres heeft vermeld.

Data 2019

 

14 december2018

9.   Helpdesk                                                                                                            

Hebt u een probleem of een vraag?

Surf naar https://edenred-be.zendesk.com/hc/nl