Nu de kaars van 2021 bijna is opgebrand en de kaars van 2022 staat te popelen om te ontbranden vinden we de tijd om een snelle reflectie te doen naar 2021.

 Het jaar bracht ons jammer genoeg níét wat we ervan verwacht hadden.

Sjoemel software welke de index beïnvloed (en dus onze lonen), energieprijzen die de pan uit swingen (en ons de nek afbijten) terwijl de energieleveranciers megawinsten maken, Covid 19 en PFOS  zijn termen waarmee we om de oren zijn geslagen in 2021.

De wetstraatspecialisten zagen vooral zichzelf graag op tv en vergaten soms te denken door en voor wie ze een mandaat hebben.

Ingegeven door de wetstraatspecialisten uit Brussel is men op Agfa hetzelfde straatje ingedraaid.

Onze Agfa Wetstraatspecialisten slagen   er niet in om de pijnpunten die de vakbonden, dikwijls al jaren en gezamenlijk aanbrengen, op te lossen. Meer nog de pijnpunten worden dikwijls een structureel probleem. Hierdoor brengen ze   niet alleen onze toekomst, gezondheid   maar ook onze veiligheid (en in uitbreiding die van de buurt) in gevaar. Terwijl men door enkele doldwaze beslissingen personeel “wegjaagt”, er elementaire kennis verdwijnt door pensioenen, de flexibiliteit naar ongelooflijke hoogtes rijkt vinden de Agfa wetstraatspecialisten nog steeds inventiviteit om iedereen en ons bedrijf verder naar de afgrond te begeleiden.

Akkoord commentaar geven is makkelijk

MAAR

Laat ons van 2022 een jaar van verandering maken.

Laat ons samen van 2022 een jaar maken van respect voor de inspanningen van onze werknemers.

Laat ons samen van 2022 een jaar maken dat er op elke afdeling een personeelsbezetting is welke niet alleen ingegeven is door economische input maar ook rekening houdt met onze sociale noden.

Laat ons samen van 2022 een jaar maken waarin ieder van ons een oprecht deel krijgt van de miljoenen die door onze top vermorst worden.

Laat ons samen van 2022 een jaar maken waarin we meer opkomen voor elkaars rechten en niet opzij kijken als een collega onrechtmatig berispt wordt door de leiding.

Laat ons samen van 2022 een jaar maken…  

 

Laat er ons vooral samen een jaar maken.

Samen ben je nu eenmaal sterker dan alleen!

SAMEN STERK

 

 

CAO Agfa goedgekeurd:

 

Op maandag 20 december 2021 werd het referendum inzake het bereikte akkoord cao 2021 – 2022 voor de arbeiders van Agfa-Gevaert geteld in aanwezigheid van de syndicale delegaties, bijgestaan door neutrale getuigen en dit gaf het volgende resultaat. 

Akkoord                 :      467 ( 79.01% )

Niet akkoord          :     123  (20.81% )

Ongeldig/blanco    :     1  (0.16%)

Totaal aantal brieven  :    591 

We hebben dus een cao-akkoord! 

 

Dag Tom, Welkom Mark:   

Tom blijft op Agfa tot 31 januari 2022. Vanaf 1 februari 2022 gaat hij aan de slag bij de Algemene Centrale Antwerpen-Waasland als secretaris voor de bouwsector. Wij wensen hem alle succes toe.

Ondertussen hebben wij Mark Pierssens  aangeduid als onze nieuw woordvoerder. Op 1 februari neemt hij de fakkel, ondersteund door de voltallige delegatie, van Tom over.

Mark zal onze delegatie leiden met 1 ding als Rode draad … de rechten verdedigen van ALLE arbeiders tot de laatste snik.

 

Wij wensen jullie, namens de voltallige delegatie van het ABVV, prettige eindejaarsdagen en een geweldige start van 2022!

 

Maand Index Gezondheids-

index

4-maandelijks gemiddelde
2021
september 115.63 115.2 111.27
Index aanpassing indien 4 maandelijkse gemiddelde 112.87 overschrijdt.

 

Redactie: syndicale afvaardiging De Algemene Centrale ABVV AGFA-Gevaert.Tom Vercammen 0494/56.12.58.

Verantwoordelijke uitgever Bruno Verlaeckt Secretaris AC-ABVV Van Arteveldestraat 17 2060 Antwerpen