Hier een klein overzichtje wat het Comité inhoud en doet.

Sinds 1998 is het vroegere VGV (Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing) vervangen door het CPBW : het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Deze nieuwe vorm is een stuk ruimer dan het oude VGV. Het omvat met name ook aspecten zoals arbeidsorganisatie, stress, comfort op het werk, milieu, …

Zo wordt de werkgever verplicht een globaal preventieplan over 5 jaar uit te werken. Om dit uit te voeren moet de werkgever verplicht een globaal jaaractieplan opstellen dat de maatregelen bevat voor het lopende dienstjaar.

Ook het CPBW vergadert minstens 1 maal per maand en 2 maal per maand wordt een rondgang gedaan op een bepaalde afdeling of gedeelte van het bedrijf. De vergadering wordt voorgezeten door een lid van de directie. Het verslag wordt gemaakt door iemand langs werkgeverskant.

De afgevaardigden van het ABVV in het Comité.

Effectief:

Vercammen Tom – 5315 – 0494.56.12.58- tom.vercammen@agfa.com

Tisson Rene – 6618  –  rene.tisson@agfa.com

Vandervelpen Mario – 3420 – 0498.26.77.64 – mario.vandervelpen@agfa.com

Reserve:

De Kat Gino – 5982 – 0497.40.51.35 –  gino.dekat@agfa.com

Weyns Wim – 4629 – 0496.61.69.87 –wim.weyns@agfa.com

Van Oosterwijck Erik – 6390 – 0478.56.81.63 – erik.vanoosterwijck@agfa.com

Data 2019 :

Comité Preventie en Bescherming Agfa-Gevaert NV 

gebouw 120.09, rotonde

dinsdag 29 januari        10.30u

woensdag 27 februari       10.30u

woensdah 27 maart          10.30 u.

maandag 28 april 10.30 u.

dinsdag 28 mei 10.30 u.

donderdag 27 juni 10.30 u.

dinsdag 27 augustus      10.30 u.

woensdag 25 september   10.30 u.

woensdag 23 oktober       10.30 u.

woensdag 27 november    10.30 u.

woensdag 18 december 10.30u

DATUM BEZOEK 2018:

DATUM BEZOEK            AFDELINGEN

do 18 januari 2018       M/O/Technische Diensten

do 15 februari 2018     M/O/VGM/Dienst PB en Milieudienst

GSS/ICS

do 15 maart 2018        M/O/F/GTI Confectie

M/O/F/NOT

do 19 april 2018          M/O/F/Grafische Confectie

do 17 mei 2018GSS/Purchasing

gebouw 76 administratieve afdelingen

do 21 juni 2018M/MTC

ma 17 september 2018M/O/CBA/Heultje

do 20 september 2018M/O/F/Fotochemicaliën

do 18 oktober 2018     M/O/CBA/Bereidingen BG1 en BG5

do 15 november 2018M/O/OGZ/Gietzalen

do 6 december 2018   M/O/OGZ/Onderlaag

do 17 januari 2019       M/MTC + Specialty Products