Alle berichten door admin ABVV Agfa Gevaert

Voorzitter AC Antwerpen aan het woord in GVA

Vakbondsleiders verdedigen staking: “Mensen zijn banger voor het einde van de maand dan voor terreur”

Bruno Verlaeckt, voorzitter ABVV ­Antwerpen: “Twee miljoen Belgen zijn net niet arm. Ze werken, maar verdienen zo weinig dat ze de eindjes met moeite aan mekaar kunnen knopen. De middenklasse zinkt weg. Dáár gaat het ons om.”Foto: Kris Van Exel

 

Vakbondsleiders verdedigen staking: “Mensen zijn banger voor het einde van de maand dan voor terreur”

26/01/2019 om 02:00 door Dirk Hendrikx

Meer lezen

extra terugbetaling syndicale premie

CHEMIE – SYNDICALE PREMIE

ARBEIDERS – TECHNISCH BEDIENDEN

 

+ 10 € !!!

 

U bent arbeider of technisch bediende (ex-arbeider) en je hebt gewerkt in 2016 ?

We betalen U 10 € extra.

 

Waarover gaat het ?

  • Dankzij de vakbonden werd de syndicale premie verhoogd met 10 € voor de arbeiders en technisch bedienden (ex-arbeiders).

 

Wie kan hiervan genieten?

  • Elke begunstigde van de syndicale premie 2016 ongeacht jouw werktijd.

 

Wat moet ik doen?

  • Niets. Jouw vakbond betaalt automatisch de 10€ extra aan de begunstigden van de syndicale premie 2016.

 

Werd de syndicale premie 2017 ook verhoogd?

  • Ja. Indien U gerechtigd was op de syndicale premie 2017 hebben we de 10€ extra reeds betaald in oktober 2018.

 

Neem voor meer info contact op met je syndicaal afgevaardigde, breng een bezoek aan je regionaal kantoor of bezoek onze website www.accg.be

opschorting staking 4 februari 2019

Het ABVV schort de betoging van 4 februari e.k. op en zet alles in voor het welslagen van de staking van 13 februari in gemeenschappelijk vakbondsfront .

Verdere informatie volgt later .

meer info over het waarom kan je lezen op :

VRT ( link ) : Vakbonden zeggen loonoverleg op , nationale staking op 13 februari

HLN ( link ) : loonoverleg in het slop

Loonoverleg volgende week van start

info uit metrotime.be

De sociale partners, verenigd in de Groep van Tien, starten volgende week met het loonoverleg. Dat moet een interprofessioneel akkoord opleveren, dat de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers in de privésector vastlegt voor de periode 2019-2020. Dat loonoverleg start rijkelijk laat. Normaal beginnen vakbonden en werkgevers in december met hun tweejaarlijkse onderhandelingsronde. Nu is dat pas half januari. Reden: de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) liep vertraging op met het loonrapport. Dat rapport – de officiële start van het loonoverleg – wordt volgende maandag of dinsdag verwacht.

In het loonrapport stelt het secretariaat van het CRB vast wat de maximaal beschikbare marge is waarmee de lonen de komende twee jaar mogen stijgen. Daarbij wordt rekening gehouden met de evolutie van de lonen in de buurlanden. Na overleg binnen de Groep van Tien resulteert dat normaal in een nieuwe loonnorm. De vorige keer (2017-2018) was dat 1,1 procent (bovenop de index).

De nieuwe loonwet uit 2017 maakt het overleg extra complex. Er zijn meerdere correcties en veiligheidsmarges ingebouwd om te verhinderen dat bijvoorbeeld een hoger dan voorspelde inflatie het loonverschil met de buurlanden doet oplopen.

De vakbonden zijn van mening dat het loonoverleg hierdoor in een ‘keurslijf’ wordt gedwongen en dat vrij overleg hierdoor onmogelijk wordt. ABVV-voorzitter Robert Vertenueil luidde al de alarmklok hierover. Er dreigt op die manier geen ruimte te zijn voor meer loon. VBO-gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans temperde daarop die vrees en verzekerde dat er wel degelijk marge zal zijn, maar ook niet in die mate dat de concurrentiekracht van de bedrijven zou worden ondermijnd. ACV-voorzitter Marc Leemans plakte al een concreet cijfer op de verwachte loonstijging: 1,5 procent.

bron: Belga

Active Ownership Capital heeft de voorbije weken voor 6,6 miljoen euro Agfa-aandelen bijgekocht.

Onderstaand artikel vonden we in ” de tijd ” .

Meer informatie hebben we op dit ogenblik ook niet. Het blijft dus koffiedik kijken waar we , met deze nieuwe informatie , naartoe gaan gaan  …….

Active Ownership Capital (AOC) bouwde eerder dit jaar in sneltempo een groot belang uit in Agfa-Gevaert  AGFB4,99% en overschreed in augustus de drempel van 10 procent. Het leverde midden november een bestuurszitje op voor de 41-jarige Klaus Röhrig, die AOC in 2015 uit de grond stampte.

Dat betekent dat AOC sindsdien alle aandelentransacties moet aanmelden bij de FSMA. De voorbije weken spendeerde het in totaal al 6,6 miljoen euro om 1,8 miljoen Agfa-aandelen bij te kopen. 

Op 22 augustus bezat AOC 17,7 miljoen aandelen. Hoeveel dat nu precies is, is onduidelijk aangezien voor de (eventuele) aankopen tussen die datum en midden november geen aanmeldingsplicht was.

Afsplitsing

Wat precies de intenties zijn van Röhrig en co is nog niet geweten. ‘Ik kijk ernaar uit met Reinaudo samen te werken’, zei hij bij zijn aanstelling als bestuurder. ‘AOC heeft een groot respect voor de geschiedenis van Agfa en de transformatie van de voorbije jaren. Als een referentieaandeelhouder geloven we in het waardepotentieel op de lange termijn.’

Maar dat AOC geen doetje is, staat buiten kijf. vorig jaar roerde de activist zich bij de Duitse producent van generische geneesmiddelen Stada. Het zorgde er voor een grondige herschikking van het management en de raad van bestuur en niet veel later werd het bedrijf verkocht aan private-equityspelers Bain en Cinven.

Agfa zit midden in een complexe afsplitsing van de IT-divisie waarvan het plan onlangs door CEO Reinaudo werd voorgelegd aan de vakbonden. Agfa HealthCare wordt vervolgens klaargemaakt voor een verkoop, denkt nagenoeg iedereen. Reinaudo hakt de knoop begin maart door. Officieel liggen ook nog een beursgang en de zoektocht naar een partner op tafel. Maar voor die opties zijn weinig believers. 

Jan De Schamphelaere,  Redacteur Ondernemen