Alle berichten door admin ABVV Agfa Gevaert

Onderhandelingen Deel-CAO

Mortsel/Heultje/Wilrijk                                  Donderdag 23  mei 2019

 

Aan alle arbeid(st)ers van Agfa-Gevaert NV,

 

 

ONDERHANDELINGEN DEEL-CAO

 

Na de werkonderbrekingen van vorige week woensdag nacht en donderdag ivm onze tijdelijke medewerkers hierbij een stand van zaken.

De directie heeft beide woordvoerders een eerste maal uitgenodigd voor een gesprek op vrijdag 17 mei.

De directie heeft daar informeel een aantal voorstellen gedaan om aan de verzuchtingen van de arbeiders tegemoet te komen.

Na het consulteren van beide delegaties hebben de woordvoerders een tweede gesprek gehad met de directie op dinsdag 21 mei.

Er is daar meegegeven dat we gemeenschappelijk akkoord zijn om onderhandelingen met de directie op te starten voor een deel-cao ivm tijdelijke contracten, loon-en werkzekerheid garanties, 15% minder voor nieuwe tijdelijke contracten en verlenging SWT.

De onderhandelingen met delegaties en secretarissen vinden plaats op woensdag 29 mei om 16.30 uur.

Na de onderhandelingen houden we jullie verder in beeld.

 

Namens de vakbonden ,

 

          AC – ABVV                                                                                                ACV BIE- CHEMIE

 Vercammen Tom                                                                                       Simons Peter

Woordvoerder                                                                                                      Woordvoerder

Verlaeckt Bruno                                                                                         Vanweddingen Phillipe

Voorzitter                                                                                                              Voorzitter

Oostenrijkse activist nieuwe voorzitter van Agfa-Gevaert

Dit artikel is overgenomen uit ” de tijd ” 

Klaus Röhrig (41) is de opvolger van Julien De Wilde (75), die afgelopen week na tien jaar afscheid nam van de beeldvormingsgroep.

De raad van bestuur van Afga heeft dinsdag na de algemene vergadering een nieuwe voorzitter gekozen.

Klaus Röhrig, de nieuwe voorzitter van Agfa-Gevaert.

Het is de 41-jarige Oostenrijker Klaus Röhrig van Active Ownership Capital (AOC), de aandeelhoudersactivist die in sneltempo een belang van 13,4 procent verwierf en zo Agfa’s grootste aandeelhouder werd.

Röhrig richtte AOC in 2015 mee op. Daarvoor werkte de econoom van 2000 tot 2006 bij de zakenbank Credit Suisse First Boston in Londen, en van 2006 tot 2012 bij Elliott Associates van Paul Singer. Singer is een van de beruchtste activisten ter wereld. Hij kreeg na jaren strijd Argentinië op de knieën en deed AB InBev 2 miljard extra ophoesten voor concurrent SABMiller.

 

“Ik ben verheugd om mijn traject bij Agfa-Gevaert verder te zetten.

Het bedrijf heeft nog altijd uitdagingen voor de boeg en ik kijk er naar uit om ze samen met het hele team aan te pakken”

KLAUS RÖHRIG

NIEUWE VOORZITTER VAN AGFA-GEVAERT

 

 

 

Meer lezen

Solidariteitsoproep | woensdag 24 april 2019 | Stop criminalisering vakbondsacties

Eind juni 2018 velde de Antwerpse rechtbank een omstreden vonnis over de syndicale acties van 24 juni 2016 in Antwerpen.
Vonnis waarbij Bruno Verlaeckt, voorzitter van ABVV-regio Antwerpen en van onze afdeling, schuldig werd bevonden.
Deze uitspraak bracht een zware slag toe aan de (nochtans internationaal gegarandeerde) vakbondsrechten en -vrijheid in ons land.

Daarom ook dat we tegen dit vonnis in hoger beroep gingen. Want dit kan niet passeren.
Op woensdag 24 april zal het Antwerpse Hof van Beroep zich over dit beroep buigen.
We roepen dan ook iedereen op om Bruno een hart onder de riem te steken en op woensdag 24 april 2019, vanaf 9u, te verzamelen aan het hof van Beroep, Waalse Kaai 35, in Antwerpen.

Onze leden van de Algemene Centrale die loonverlies lijden en aanwezig zijn op deze actie zijn gedekt door een stakingsaanzegging en ontvangen een stakersvergoeding van € 30.

ABVV verwerpt ontwerp IPA 2019-2020: onvoldoende antwoord op legitieme bezorgdheden werknemers

Vandaag, 26 maart, heeft het Federaal Comité van het ABVV, met afgevaardigden van alle sectoren en gewestelijke afdelingen, het ontwerp van IPA voor 2019-2020 met een meerderheid van 56% verworpen. Het Federaal Comité is van oordeel dat het ontwerp onvoldoende antwoord biedt op de legitieme vragen van de werknemers voor meer koopkracht en betere arbeidsvoorwaarden, en dit zeker niet voor de werknemers met de laagste lonen. Het ABVV eist dat de regering en het parlement nog werk maken van sociaal rechtvaardige maatregelen, zowel wat de sociale uitkeringen betreft als de eindeloopbaan.

Het ABVV is tot dit besluit gekomen na een brede informatie- en consultatieronde van haar achterban gedurende de afgelopen weken. Ondanks de positieve zaken, zoals de voorstellen met betrekking tot de landingsbanen en het SWT, zijn de militanten van oordeel dat het ontwerp onvoldoende antwoord biedt op de verzuchtingen van de werknemers om de koopkracht te versterken, in het bijzonder voor werknemers met lage lonen: Meer lezen

Afscheid Erich

Het afscheid van onze kameraad Erich vind nu zaterdag 23 maart plaats om 10u00 in Aula Van Den Broeck .

Deze vind je in de Hannekenshoek 39 te Herentals .

We verzamelen om 09u40 op de parking van de Aula .

Iedereen is uitgenodigd om op een serene wijze afscheid te nemen .